Informační systém Uvádění výrobků na trh
Nacházíte se: Databáze harmonizovaných norem»Harmonizované normy - všechny výrobky»Databáze harmonizovaných norem

EN 300 065 V2.1.2

Úzkopásmové přímotisknoucí telegrafní zařízení pro příjem meteorologických nebo navigačních informací (NAVTEX) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 a 3.3 (g) Směrnice 2014/53/EU

Stav normy: Harmonizovaná
Poznámka:
Znění EAD:
Název sektoru EN 300 065 V2.1.2: RED | Rádiová zařízení (NLF)
Oblast EN 300 065 V2.1.2: Sektory k zákonu č. 90/2016 Sb. - harmonizovaná oblast (NLF)
Zveřejnění názvů hEN v OJ EU:

(EU)2022/2191 (hEN 10. 11. 2022) ve znění změn:
(EU)2023/2669 (hEN 1.12.2023)
(EU)2023/2392
(hEN 4. 10. 2023),
// ruší prováděcí rozhodnutí (EU)2020/167 (hEN 6. 2. 2020)  a sdělení 2018/C/326/4 (hEN 14. 9. 2018) viz článek 2 a článek 3

2018/C/326/4 (hEN 14. 9. 2018)
(EU)2020/167 (hEN 6. 2. 2020)
Změny (EU)2020/167:
(EU)2022/2191 (hEN 10. 11. 2022)
(EU)2022/498 (hEN 29. 3. 2022)
(EU)2020/553 (hEN 22. 4. 2020),
(EU)2020/1562 (hEN 27. 10. 2020)
(EU)2021/1196 (hEN 20. 7. 2021)
/ (EU)2020/167 (konsolidovaný text) včetně (EU)2022/498
Seznam hEN k RED (k 1. 12. 2023, z webu EK, není právně závazný)

Oznámené subjekty (NANDO): Oznámené subjekty k směrnice EP a Rady č. 2014/53/EU
ES/EU předpis Předpis ČR Předpis SR
nařízení vlády č. 426/2016 Sb.
aktuální znění
/ změna nařízením vlády č. 26/2024 Sb. se použije 28. 12. 2024
/ změna nařízením vlády č. 245/2023 Sb.  má dělenou účinnost viz čl. II
/ účinnost od 7. 1. 2017, ruší a nahrazuje nařízení vlády č. 426/2000 Sb.
směrnice EP a Rady č. 2014/53/EU
 znění v pdf formátu včetně změny nařízením Komise č. (EU)2023/1717
/ změna nařízením Komise č. (EU)2023/1717 se použije od 1. 10. 2023
/ nařízení  Komise č. (EU)2022/30 se použije od 1. 8. 2024
/ změna směrnicí EP a Rady č. (EU)2022/2380 se použije od 28. 12. 2024 nebo od 28. 4. 2026 , podrobně viz článek 2

(směrnice č. 2014/53/EU 13. 6. 2016 zrušila a nahradila směrnici EP a Rady č. 1999/5/ES, kterou bylo možné používat do 13. 6. 2017 souběžně)
/ prováděcí rozhodnutí Komise č. (EU)2023/733 - zkušební zařízení Unie
/ Nařízení v přenesené pravomoci (EU)2019/320
/ prováděcí nařízení Komise č. (EU)2017/1354
/ dohoda č. 2021/43
/ dohoda č. 2017/2118
/ Rozhodnutí č. (EU)2022/179  aktuální znění
/ Rozhodnutí č. 2022/371
/ Rozhodnutí č. 2021/434
/ Rozhodnutí č. 2021/433
/ Rozhodnutí č. 2019/558
/ Rozhodnutí č. 2019/559
/ Rozhodnutí č. 2019/347  aktuální znění
/ Rozhodnutí č. 2017/466
/ Rozhodnutí č. 2017/1755
/ Rozhodnutí č. 2006/771/ES aktuální znění
/ Prováděcí rozhodnutí Komise č. (EU)2020/1426
/ Prováděcí rozhodnutí Komise č. 2008/411/ES aktuální znění;
/ Prováděcí rozhodnutí Komise č. (EU)2018/1538 konsolidované znění
/ Prováděcí rozhodnutí Komise (EU)2022/173


nařízení vlády č. 193/2016 Z.z.
aktuální znění
/ změna nařízením vlády č. 333/2023 Z.z. se použije od 28. 12. 2024, výjimky viz čl. II
Vydaná: srpna, 2016

ČSN

ČSN ETSI EN 300065 V2.1.2:2016  

Zákazníci, kteří mají na svém počítači sjednanou od České agentury pro standardizaci (ČAS) službu ČSN on-line pro elektronický přístup do plných textů norem v pdf (verzi pro firmy nebo pro jednotlivce), mohou zde přímo otevírat citované ČSN.

Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím