Informační systém Uvádění výrobků na trh
Nacházíte se: Databáze harmonizovaných norem»Harmonizované normy - všechny výrobky»Databáze harmonizovaných norem

EN 302 065-3 V2.1.1

Zařízení krátkého dosahu (SRD) používající technologii ultraširokého pásma (UWB) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU - Část 3: Požadavky na zařízení UWB pro pozemní vozidlové aplikace

Stav normy: Harmonizovaná
Poznámka:

Informace: Tato harmonizovaná norma nestanoví technické specifikace pro techniky zmírňující rušení „trigger- before-transmit“. Prováděcí rozhodnutí (EU) 2019/785 však stanoví od 16. listopadu 2019 technické požadavky, které se mají používat v pásmech 3,8–4.2 GHz a 6–8,5 GHz pro systémy přístupu do vozidel s použitím techniky zmírňující rušení trigger-before-transmit. Soulad s touto harmonizovanou normou proto nezajišťuje soulad s prováděcím rozhodnutím (EU) 2019/785, a nezakládá tak předpoklad shody se základními požadavky stanovenými v čl. 3 odst. 2 směrnice 2014/53/EU, které se týkají technik zmírňujících rušení „trigger-before-transmit“.

Znění EAD:
Název sektoru EN 302 065-3 V2.1.1: RTTED | Rádiová a telekomunikační koncová zařízení (uvedené na trh před 13. 6. 2017)
Oblast EN 302 065-3 V2.1.1:
Zveřejnění názvů hEN v OJ EU: 2018/C/49/3
ES/EU předpis Předpis ČR Předpis SR
směrnice EP a Rady č. 1999/5/ES
13. 6. 2016 byla zrušena a nahrazena směrnicí č. 2014/53/EU, do 13. 6. 2017 lze používat obě směrnice souběžně

/ rozhodnutí Komise č. 2007/131/ES (aktuální znění)
nařízení vlády č. 426/2000 Sb.
/ 7. 1. 2017 zrušeno a nahrazeno nařízením vlády č. 426/2016 Sb.
/ přechodné období do 13. 6. 2017
nariadenie vlády SR č. 443/2001 Z.z.
zrušeno a nahrazeno nařízením vlády SR č. 193/2016 Z.z.
(§ 5 nařízení vlády SR č. 193/2016 Z.z. nabývá účinnosti 12. 6. 2018)
Ukončení období souběžné existence:
Vydaná: listopadu, 2022

Poznámka

Informace: Tato harmonizovaná norma nestanoví technické specifikace pro techniky zmírňující rušení „trigger- before-transmit“. Prováděcí rozhodnutí (EU) 2019/785 však stanoví od 16. listopadu 2019 technické požadavky, které se mají používat v pásmech 3,8–4.2 GHz a 6–8,5 GHz pro systémy přístupu do vozidel s použitím techniky zmírňující rušení trigger-before-transmit. Soulad s touto harmonizovanou normou proto nezajišťuje soulad s prováděcím rozhodnutím (EU) 2019/785, a nezakládá tak předpoklad shody se základními požadavky stanovenými v čl. 3 odst. 2 směrnice 2014/53/EU, které se týkají technik zmírňujících rušení „trigger-before-transmit“.

ČSN

ČSN ETSI EN 302065-3 V2.1.1:2017  

Zákazníci, kteří mají na svém počítači sjednanou od České agentury pro standardizaci (ČAS) službu ČSN on-line pro elektronický přístup do plných textů norem v pdf (verzi pro firmy nebo pro jednotlivce), mohou zde přímo otevírat citované ČSN.

Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím