Informační systém Uvádění výrobků na trh
Nacházíte se: Databáze harmonizovaných norem»Harmonizované normy - všechny výrobky»Databáze harmonizovaných norem

EN 71-7:2014+A2:2018

Bezpečnost hraček - Část 3: Migrace určitých prvků

Stav normy: Zrušená EN 71-7:2014+A2:2018 je nahrazena   EN 71-7:2014+A3:2020
Poznámka:
Znění EAD:
Název sektoru EN 71-7:2014+A2:2018: TOYS | Hračky
Oblast EN 71-7:2014+A2:2018: Sektory k zákonu č. 22/1997 Sb. - harmonizovaná oblast
Zveřejnění názvů hEN v OJ EU: (EU)2021/1992 (hEN 16. 11. 2021)
(EU)2021/867
 (hEN 31. 5. 2021)
(EU)2019/1728 (hEN 16. 10. 2019)
Seznam hEN k TOYS (k 31. 5. 2021, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/282/2
Oznámené subjekty (NANDO): Oznámené subjekty k směrnice EP a Rady 2009/48/ES
ES/EU předpis Předpis ČR Předpis SR
směrnice EP a Rady 2009/48/ES
aktuální znění v pdf  formátu z 21. 5. 2021 včetně změn (EU)2019/1922 a
(EU)2019/1929
/ změna (EU)2021/903 se použije od 5. 12. 2022
/ změna (EU)2020/2088 se použije od  5. 7. 2022

/ změna (EU)2020/2089 se použije od  5. 7. 2022
/ změna (EU)2019/1929 se použije od 21. 5. 2021
/ změna (EU)2019/1922 se použije od 20. 5. 2021 ve znění opravy (4. 12. 2019)

/ 2008/329/ES *
(magn.hračky - neplatné)*
/ 2013/492/EU  - neplatné
nařízení vlády č. 86/2011 Sb.
znění včetně změny č. 137/2021 Sb.
zákon č. 78/2012 Z.z.
znění včetně změny zákonem č. 259/2021 Z.z.
/ vyhláška č. 225/2013 Z.z. znění včetně změny vyhláškou č. 448/2020 Z.z. (změna vyhláškou č. 448/2020 Z.z. se použije od 20. 5. 2021)
Platnost normy jako hEN: 10.08.2018 (TOYS)
Vydaná: srpna, 2018

Poznámka

 

U povoleného konzervantu klimbazolu (položka 22 v tabulce B.1 přílohy B normy EN 71-7:2014+A2:2018) se předpoklad shody použije až do maximální povolené koncentrace 0,2 % (nikoli: 0,5 %). To vychází z „DODATKU ke stanovisku ke klimbazolu (P64) ref. SCCS/1506/13“ Vědeckého výboru pro bezpečnost spotřebitele (SCCS), jenž byl přijat po zveřejnění normy organizací CEN.

https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_212.pdf

Poznámka 2: Povolené konzervanty a) směs látek 5-chlor-2-methyl-isothiazol-3(2H)-on a 2-methylisothiazol-3(2H)-on s chloridem hořečnatým a dusičnanem hořečnatým a b) 2-methylisothiazol-3(2H)-on (MIT) (položky 31 a 32 nahrazované normy EN 71-7:2014) byly omezeny na a) 1 mg/kg (limit obsahu) a b) 0,25 mg/kg (limit obsahu) ve vodných materiálech v hračkách směrnicí (EU) 2015/2117, Úř. věst. L 306, 24.11.2015, s. 23. Oba limity obsahu jsou použitelné od 24. listopadu 2017. Nahrazovaná norma již tedy pro tyto dva konzervanty nestanoví předpoklad shody.

ČSN

ČSN EN 71-7 + A2:2018 je nahrazena ČSN EN 71-7 + A3:2020 Poznámka k ČSN EN 71-7 + A2:2018: Nahrazena ČSN EN 71-7 + A3 (943095) ze září 2020

Zákazníci, kteří mají na svém počítači sjednanou od České agentury pro standardizaci (ČAS) službu ČSN on-line pro elektronický přístup do plných textů norem v pdf (verzi pro firmy nebo pro jednotlivce), mohou zde přímo otevírat citované ČSN.

Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím