Informační systém Uvádění výrobků na trh
Nacházíte se: Databáze harmonizovaných norem»Harmonizované normy - všechny výrobky»Databáze harmonizovaných norem

EN 15194:2017

Jízdní kola - Jízdní kola s pomocným elektrickým pohonem - Jízdní kola EPAC

Stav normy: Harmonizovaná
Poznámka:
Poznámka 1: Harmonizovaná norma EN 15194:2017 nezakládá předpoklad shody se základními požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost stanovenými v bodech 1.5.5, 1.5.6 a 1.5.7 přílohy I směrnice 2006/42/ES, které vyžadují, že strojní zařízení musí být navrženo a konstruováno tak, aby byla zohledněna rizika spojená s extrémními teplotami, požárem a výbuchem.
Poznámka 2: Harmonizovaná norma EN 15194:2017 nezakládá předpoklad shody se základními požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost stanovenými v bodech 1.5.9 a 3.6.3.1 přílohy I směrnice 2006/42/ES, které vyžadují, že strojní zařízení musí být navrženo a konstruováno tak, aby byla zohledněna rizika způsobená vibracemi, a že ke strojnímu zařízení musí být připojeny údaje z měření vibrací přenášených strojním zařízením na obsluhu strojního zařízení.
Znění EAD:
Název sektoru EN 15194:2017: MD | Strojní zařízení
Oblast EN 15194:2017: Sektory k zákonu č. 22/1997 Sb. - harmonizovaná oblast
Zveřejnění názvů hEN v OJ EU:
2018/C/092/1
(EU)2019/436 (hEN)
změny a oprava (EU)2019/436 (hEN):
(EU)2023/69 (hEN 10. 1. 2023)
(EU)2022/621 (hEN 13. 4. 2022),
(EU)2021/377  (hEN 3. 3. 2021),
(EU)2021/1813 (hEN 15. 10. 2021),
(EU)2020/480
(hEN 2. 4. 2020),
(EU)2019/1863
(hEN 7. 11. 2019),
oprava českého znění (EU)2019/1680
(8. 10. 2019)
změna (EU)2019/1766 (týká se harmonizované normy EN ISO 19085-3:2017)

/ konsolidované znění (EU)2019/436 (10. 1. 2023) v pdf formátu včetně změny (EU)2023/69
Seznam hEN k MD (k 10. 1. 2023, z webu EK, není právně závazný)

Oznámené subjekty (NANDO): Oznámené subjekty k směrnice EP a Rady č. 2006/42/ES
ES/EU předpis Předpis ČR Předpis SR
směrnice EP a Rady č. 2006/42/ES

aktuální znění
/ změna č. 2014/33/EU ruší článek 24 týkající se výtahů

rozhodnutí Komise:
2006/732/ES; 2006/733/ES; 2014/78/EU
prováděcí rozhodnutí: (EU)2019/902, (EU)2019/690; (EU)2015/1085; (EU)2015/975; (EU)2015/1377; (EU)2015/2182; (EU)2015/1159; (EU)2016/175 ve znění opravy; (EU)2016/382; (EU)2016/530
/ „Guidance document"
 
nařízení vlády č. 176/2008 Sb.
aktuální znění

nariadenie vlády SR č. 436/2008 Z.z.
(aktuální znění)
Vydaná: ledna, 2023

ČSN

ČSN EN 15194:2019  
Oprava 1-12.20  

Zákazníci, kteří mají na svém počítači sjednanou od České agentury pro standardizaci (ČAS) službu ČSN on-line pro elektronický přístup do plných textů norem v pdf (verzi pro firmy nebo pro jednotlivce), mohou zde přímo otevírat citované ČSN.

Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím