Informační systém Uvádění výrobků na trh
Nacházíte se: Databáze harmonizovaných norem»Harmonizované normy - všechny výrobky»Databáze harmonizovaných norem

EN 71-12:2016

Bezpečnost hraček - Část 12: N-nitrosaminy a N-nitrosovatelné látky

Stav normy: Harmonizovaná EN 71-12:2016 nahrazuje   EN 71-12:2013 (Zrušená)
Poznámka: Informativní poznámka: Limitní hodnoty v písmenu a) tabulky 2 bodu 4.2 normy „EN 71-12:2016 Bezpečnost hraček – Část 12: N-nitrosaminy a N-nitrosovatelné látky“jsou nižší než limitní hodnoty, které musí být dodrženy podle bodu 8 části III přílohy II směrnice 2009/48/ES. Jedná se zejména o tyto hodnoty:
Látka                Norma EN 71-12:2016      Směrnice 2009/48/ES
N-nitrosamin              0,01 mg/kg                    0,05 mg/kg
N-nitrosovatelné látky 0,1 mg/kg                      1 mg/kg.
Znění EAD:
Název sektoru EN 71-12:2016: TOYS | Hračky
Oblast EN 71-12:2016: Sektory k zákonu č. 22/1997 Sb. - harmonizovaná oblast
Zveřejnění názvů hEN v OJ EU: (EU)2021/1992 (hEN 16. 11. 2021)
(EU)2021/867
 (hEN 31. 5. 2021)
(EU)2019/1728 (hEN 16. 10. 2019)
Seznam hEN k TOYS (k 31. 5. 2021, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/282/2
Oznámené subjekty (NANDO): Oznámené subjekty k směrnice EP a Rady 2009/48/ES
ES/EU předpis Předpis ČR Předpis SR
směrnice EP a Rady 2009/48/ES
aktuální znění v pdf  formátu z 21. 5. 2021 včetně změn (EU)2019/1922 a
(EU)2019/1929
/ změna (EU)2021/903 se použije od 5. 12. 2022
/ změna (EU)2020/2088 se použije od  5. 7. 2022

/ změna (EU)2020/2089 se použije od  5. 7. 2022
/ změna (EU)2019/1929 se použije od 21. 5. 2021
/ změna (EU)2019/1922 se použije od 20. 5. 2021 ve znění opravy (4. 12. 2019)

/ 2008/329/ES *
(magn.hračky - neplatné)*
/ 2013/492/EU  - neplatné
nařízení vlády č. 86/2011 Sb.
znění včetně změny č. 137/2021 Sb.
zákon č. 78/2012 Z.z.
znění včetně změny zákonem č. 259/2021 Z.z.
/ vyhláška č. 225/2013 Z.z. znění včetně změny vyhláškou č. 448/2020 Z.z. (změna vyhláškou č. 448/2020 Z.z. se použije od 20. 5. 2021)
Vydaná: června, 2021

ČSN

ČSN EN 71-12:2017 nahrazuje ČSN EN 71-12:2014 - Zrušená

Zákazníci, kteří mají na svém počítači sjednanou od České agentury pro standardizaci (ČAS) službu ČSN on-line pro elektronický přístup do plných textů norem v pdf (verzi pro firmy nebo pro jednotlivce), mohou zde přímo otevírat citované ČSN.

Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím