Informační systém Uvádění výrobků na trh

Emise do životního prostředí - Emise do životního prostředí - Pitná voda

předpis

název předpisu

konkrétní ustanovení

258/2000 Sb.
(aktuální znění)

Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

§ 3, § 3a

38/2001 Sb.
(aktuální znění)

Vyhláška o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy

§ 10, § 11, § 11a, §11 b, § 12, § 13, § 14, § 15, § 16, § 17, § 20, příloha 1, příloha 3, příloha 4, příloha 5, příloha 7, příloha 8, příloha 10

409/2005 Sb.
(aktuální znění)

Vyhláška o hygienických požadavcích na výrobky přicházejícími do přímého styku s vodou a na úpravu vody
/ změna vyhláškou č. 446/2021 Sb. od 1. 1. 2022

§ 3, § 4, § 5, § 7, § 8, § 9, § 10, § 11, § 12, Příloha 1

252/2004 Sb.
(aktuální znění)

Vyhláška, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody

§ 2, § 3, § 11, příloha 1, příloha 2, příloha 3, příloha 5, příloha 6

307/2002 Sb.

Vyhláška SÚJB o radiační ochraně
// byla 31. 12. 2016 zrušena zákonem č. 263/2016 Sb.

§ 97, příloha 10

263/2016 Sb.
(aktuální znění)

Zákon atomový zákon

§ 9, § 100

422/2016 Sb.

Vyhláška o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje

§ 98, § 99, § 100,
§ 101

Požadavky na hotové výrobky z elastomerů a materiálů na základě přírodního a syntetického kaučuku (vyhláška č. 38/2001 Sb.)

Označení normy

Třídicí znak

Název normy

ČSN 62 1156:1986

62 1156

Chemické zkoušky pryže. Chemické zkoušení pryže zdravotně nezávadné

Výluhová zkouška a obecné hygienické požadavky na výrobky přicházející do přímého styku s pitnou vodou (vyhláška č. 409/2005 Sb. ve znění vyhlášky č. 446/2021 Sb.)

Označení normy

Třídicí znak

Název normy

ČSN EN 196-1:2016

72 2100

Metody zkoušení cementu - Část 1: Stanovení pevnosti
(maximální doba zrání)

ČSN EN 12902:2005

75 5702

Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Pomocné anorganické a filtrační materiály - Metody zkoušení

ČSN EN ISO 8795:2001

64 3137

Plastové potrubní systémy pro rozvod pitné vody - Stanovení migrace - Stanovení migračních hodnot plastových trubek, tvarovek a jejich spojů

ČSN EN 1622:2007

75 7330

Jakost vod - Stanovení prahového čísla pachu (TON) a prahového čísla chuti (TFN)

ČSN EN ISO 5667-14:2017

75 7051

Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 14: Návod pro prokazování a řízení kvality odběru vzorků vod a manipulace s nimi

ČSN EN 15768:2016

75 7336

Vliv materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Identifikace organických látek vyluhovatelných vodou metodou GC-MS

ČSN EN ISO 9308-1:2015

Změna: A1:2018

75 7836

Kvalita vod - Stanovení Escherichia coli a koliformních bakterií - Část 1: Metoda membránových filtrů pro vody s nízkým obsahem doprovodné mikroflóry

ČSN EN ISO 8692:2012

75 7740

Kvalita vod - Zkouška inhibice růstu sladkovodních zelených řas

ČSN EN ISO 7899-2:2001

Oprava: Opr.1:2006

75 7831

Jakost vod - Stanovení intestinálních enterokoků - Část 2: Metoda membránových filtrů

ČSN EN 1622:2007

75 7330

Jakost vod - Stanovení prahového čísla pachu (TON) a prahového čísla chuti (TFN)

 

Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím