předpis

Název předpisu

konkrétní ustanovení

(EU)528/2012
(nařízení BPR)
(znění
pdf formátu
z 15. 4. 2022)

Nařízení (ES) EP a Rady o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání

Příloha č. I, Příloha č. II, Příloha V

324/2016 Sb.

Zákon o biocidních přípravcích a účinných látkách a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o biocidech)

§ 2, § 13, § 14, § 15

120/2002 Sb.

Zákon o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů

// zákon č. 324/2016 Sb. zrušil část první, čtvrtou část zákona č. 120/2002 Sb. a jeho přílohu; zrušil: vyhlášku č. 304/2002 Sb., kterou se stanoví podrobná specifikace zásad a postup hodnocení biocidních přípravků a účinných látek; vyhlášku č. 305/2002 Sb., kterou se stanoví obsah žádosti a podrobná specifikace údajů předkládaných před uvedením biocidního přípravku nebo účinné látky na trh; vyhlášku č. 343/2011 Sb., o seznamu účinných látek

-