Předpis

Název

Konkrétní ustanovení

481/2012 Sb.
(ve znění změny
č. 120/2022 Sb.)

/ změna č. 120/2022 Sb. má účinnost viz článek II

Nařízení vlády o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních

§ 4, Příloha 1, Příloha 2, Příloha 3

2011/65/EU
(RoHS II)

(konsolidované znění v pdf formátu z 1. 10. 2022)

/ změny: (EU)2022/1631 a (EU)2022/1632 se použijí od 1. 3. 2023
/ změny: (EU)2022/274, (EU)2022/275, (EU)2022/276, (EU)2022/277, (EU)2022/278, (EU)2022/279, (EU)2022/280, (EU)2022/281, (EU)2022/282, (EU)2022/283, (EU)2022/284, (EU)2022/287 se použijí od 1. 10. 2022
/ změna (EU)2021/884 se použije od 1. 7. 2022
/ změna
(EU)2016/1029 se použije od 15. 7. 2023

Směrnice EP a Rady o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních

Příloha II, Příloha III