Předpis

Název

Konkrétní ustanovení

481/2012 Sb.
ve znění změn č. 45/2023 Sb. a 243/2023 Sb.
/ změna č. 243/2023 Sb. se použije od 1. 9. 2023

/ změna č. 45/2023 Sb. se použije od 1. 3. 2023

Nařízení vlády o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních

§ 4, Příloha 1, Příloha 2, Příloha 3

2011/65/ES
(RoHS II znění
konsolidované znění v pdf formátu z 1. 9. 2023
bez změny (EU)2023/1437, (EU)2023/1526 ve znění opravy 27. 7. 2023

/ změna (EU)2023/1526 ve znění opravy 27. 7. 2023 se použije od 13. 8. 2023

/ změna (EU)2023/1437 se použije od 1. 2. 2024
/ změna (EU)2023/171 se použije od 1. 9. 2023

Směrnice EP a Rady o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních

Příloha II, Příloha III