Systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností podle CPR

1 Popis jednotlivých systémů posuzování a ověřování stálosti vlastností podle CPR   1

2 Úloha oznámených subjektů a subjektů pro technické posuzování v jednotlivých systémech   2

3 Metody a osvědčení používané v systémech posuzování a ověřování stálosti vlastností podle CPR  2

4 Zjednodušené postupy podle CPR  3

 

1 Popis jednotlivých systémů posuzování a ověřování stálosti vlastností podle CPR

V příloze V k CPR je uvedeno pouze 5 systémů (systém 2 je vypuštěn), které se nazývají systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností 1, 1+, 2+, 34, na základě kterých výrobce vždy vypracuje prohlášení o vlastnostech výrobku.

Poznámka: Při prokazování shody se směrnicí Rady 89/106/EHS se používal systém 1, 1+, 2, 2+, 3 a 4 (systém 2 je v CPR vypuštěn, protože se prakticky nepoužíval), viz podrobnosti zde.

V případě CPR i CPD jde o vlastní systémy, nikoliv moduly posuzování shody ve smyslu 768/2008/ES (viz podrobnosti zde).

Popis systémů je uveden v příloze V k CPR (ve znění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 568/2014:

Systém 1+

Systém 1

Systém 2+

Systém 3

Systém 4

2 Úloha oznámených subjektů a subjektů pro technické posuzování v jednotlivých systémech

Při zapojení třetí strany podle CPR se používá místo termínu „notifikovaná osoba“ termín „oznámený subjekt“, místo termínu „notifikující orgán“ termín „oznamující orgán“. Po nabytí účinnosti CPR v celém rozsahu stále působí autorizované osoby v rámci nařízení vlády č. 163/2002 Sb., jelikož toto nařízení (popř. jeho novela) zůstává v platnosti a nově budou působit „oznámené subjekty“ pro CPR:

a) Oznámené subjekty

·         oznámené subjekty pro osvědčení výrobku

·         oznámené subjekty pro osvědčení řízení výroby

·         oznámené laboratoře

b) Subjekty pro technické posuzování (TABs) (pro vydávání ETA)

3 Metody a osvědčení používané v systémech posuzování a ověřování stálosti vlastností podle CPR

V rámci výše popsaných systémů se používají následující metody:

·         posouzení vlastností stavebního výrobku provedené na základě zkoušky (včetně odběru vzorků), výpočtu, tabulkových hodnot nebo popisné dokumentace výrobku

·         prověřovací zkoušky vzorků;

·         průběžný dozor, posouzení a hodnocení řízení výroby;

a vydává se:

4 Zjednodušené postupy podle CPR

Pro malé a střední podniky a především pro mikropodniky (maximálně 9 zaměstnanců a roční obrat do 2 mil. EUR) jsou v nařízení EP a Rady č. 305/2011 (CPR), viz čl. 36 až 38 a kapitolu VI, definovány zjednodušené postupy, kdy

a) výrobce smí místo posouzení vlastností stavebních výrobků pro daný typ použít tzv. příslušnou technickou dokumentaci;

b) výrobce smí místo posouzení vlastností stavebních výrobků vyráběného na zakázku nebo nesériově použít tzv. specifickou technickou dokumentací.

Tato opatření by měla mít významný dopad při snižování nákladů malých a  středních podniků při uvádění výrobků na trh, aniž by současně snižovaly bezpečnost budovaných staveb. Pokud však jde o systém 1 a 1+, musí být příslušná technická dokumentace ověřena oznámeným subjektem.

Další informace viz:

Prohlášení o vlastnostech a náležitosti označení CE

Archiv Systémy posuzování shody podle CPD
Mohlo by vás zajímat:
Kontaktní místa pro stavební výrobky s označením CE K CPR

Podle CPR (viz čl. 10) musí každý členský stát zřídit postupem uvedeným v nařízení (ES) č. 764/2008, čl. 10 a 11, kontaktní místa pro stavební výro...

ETA - evropské technické posouzení k CPR

1 Podstata, účel a vydávání ETA k CPR   2 EAD – Evropský dokument pro posuzování (ETA) k CPR  3 Subjekt pro technické posuzování (Technical Assessm...

Harmonizované technické specifikace

Mezi harmonizované technické specifikace k CPR patří harmonizované normy a evropské dokumenty pro posuzování (EAD). Pravidelně měsíčně aktualizovan...

ROZHODNUTÍ KOMISE K CPD (89/106/EHS) A K CPR

1 Podstata a členění 2 Přehled rozhodnutí Komise k CPD a CPR o postupech prokazování shody   1 Podstata a členění Rozhodnutí Komise jsou předpisy E...

Akty k CPR v přenesené pravomoci

Pro dosažení cílů CPR je Komise oprávněna přijmout některé akty v přenesené pravomoci podle článku 290 Smlouvy o fungování EU a to po dobu pěti let...

Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím