Kontaktní místa pro stavební výrobky s označením CE K CPR

Podle CPR (viz čl. 10) musí každý členský stát zřídit postupem uvedeným v nařízení (ES) č. 764/2008, čl. 10 a 11, kontaktní místa pro stavební výrobky s označením CE. V České republice je kontaktním místem Ministerstvo průmyslu a obchodu, (viz usnesení vlády č. 519 ze dne 3. července 2013).

Má poskytovat informace o ustanoveních právních a případně správních předpisů ČR, které mohou mít vliv na požadavky na stavební výrobky nebo které uvádějí požadavky na základní charakteristiky stavebních výrobků v návaznosti na základní požadavky na stavby. Působnost kontaktního místa je vymezena na skupinu stavebních výrobků, na které se vztahuje harmonizovaná technická specifikace k CPR, tj. harmonizovaná evropská norma nebo evropský dokument pro posuzování. Kontaktní místo by nemělo poskytovat „služby“ nad rámec čl. 10 CPR, mělo by komunikovat v národním jazyce dané země a v angličtině a v tomto duchu také vést www stránky.

Byla zpracována česká a anglická verze webových stránek Kontaktního místa k CPR při MPO.

1) Česká verze www MPO pro Kontaktní místo k CPR:

Kontaktní místo pro stavební výrobky s označením CE podle nařízení č. 305/2011/EU, o stavebních výrobcích

Součástí této stránky jsou:

Požadavky na stavební výrobky s označením CE podle nařízení č. 305/2011/EU, o stavebních výrobcích

Často kladené dotazy k nařízení o stavebních výrobcích (CPR)

2) Anglická verze www MPO pro Kontaktní místo k CPR:

Product Contact Point For Construction

Součástí této stránky jsou:

Requirements on construction products according to CPR

Na www stránkách Komise je k dispozici seznam existujících  kontaktních míst pro stavební výrobky s označením CE v rámci EU
Mohlo by vás zajímat:
Systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností podle CPR

1 Popis jednotlivých systémů posuzování a ověřování stálosti vlastností podle CPR   1 2 Úloha oznámených subjektů a subjektů pro technické posuzová...

ETA - evropské technické posouzení k CPR

1 Podstata, účel a vydávání ETA k CPR   2 EAD – Evropský dokument pro posuzování (ETA) k CPR  3 Subjekt pro technické posuzování (Technical Assessm...

Harmonizované technické specifikace

Mezi harmonizované technické specifikace k CPR patří harmonizované normy a evropské dokumenty pro posuzování (EAD). Pravidelně měsíčně aktualizovan...

ROZHODNUTÍ KOMISE K CPD (89/106/EHS) A K CPR

1 Podstata a členění 2 Přehled rozhodnutí Komise k CPD a CPR o postupech prokazování shody   1 Podstata a členění Rozhodnutí Komise jsou předpisy E...

Akty k CPR v přenesené pravomoci

Pro dosažení cílů CPR je Komise oprávněna přijmout některé akty v přenesené pravomoci podle článku 290 Smlouvy o fungování EU a to po dobu pěti let...

Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím