Informační systém Uvádění výrobků na trh
Nacházíte se: Domů » Terminologická databáze » ČSN EN ISO/IEC 13273-2 - energie, E

ČSN EN ISO/IEC 13273-2 - Energetická účinnost a obnovitelné zdroje energie - Obecná mezinárodní terminologie - Část 2: Obnovitelné zdroje energie

Stáhnout normu: ČSN EN ISO/IEC 13273-2 (Zobrazit podrobnosti)
Datum vydání/vložení: 2016-10-01
Zdroj: https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:13273:-2:ed-1:v1:en
Třidící znak: 011506
ICS:
  • 27.015 - Energetická účinnost. Úspora energie obecně
Stav: Platná
Nahlásit chybu

3.1.1 energie, E

schopnost systému vykonávat vnější činnost nebo vykonávat práci

POZNÁMKA 1 k heslu Běžně se termín energie používá pro elektrickou energii, palivo, páru, teplo, stlačený vzduch a jiná podobná média.

POZNÁMKA 2 k heslu Energie se obvykle vyjadřuje jako skalární veličina.

POZNÁMKA 3 k heslu V rámci této definice je prací míněna energie z vnějšku do systému dodaná nebo z něj vyvedená. V mechanických systémech se míní síly ve směru nebo proti směru pohybu; v tepelných systémech dodávka nebo odvod tepla.

[ZDROJ: 1986 World Energy Conference Energy Terminology glossary, modifikováno – Slovo „tyto“ na začátku popisu bylo vypuštěno, byly doplněny značky stejně jako byla použita POZNÁMKA 1 k heslu  z ISO 50001:2011.]

3.1.1 energy, E

capacity of a system to produce external activity or to perform work

Note 1 to entry: Commonly the term energy is used for electricity, fuel, steam, heat, compressed air and other like media.

Note 2 to entry: Energy is commonly expressed as a scalar quantity.

Note 3 to entry: Work as used in this definition means external supplied or extracted energy to a system. In mechanical systems, forces in or against direction of movement; in thermal systems, heat supply or heat removal.

[SOURCE: 1986 World Energy Conference Energy Terminology glossary, modified – The word “the” at the beginning of the description was removed, the symbols were added as was the Note 1 to entry from ISO 50001:2011.]

Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím