Informační systém Uvádění výrobků na trh
Nacházíte se: Domů » Terminologická databáze » ČSN EN ISO 14004 - systém managementu

ČSN EN ISO 14004 - Systémy environmentálního managementu – Obecná směrnice pro implementaci

Stáhnout normu: ČSN EN ISO 14004 (Zobrazit podrobnosti)
Datum vydání/vložení: 2016-10-01
Zdroj: https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:14004:ed-3:v1:en
Třidící znak: 010904
Obor: Systémy environmentálního managementu
ICS:
  • 13.020.10 - Environmentální management
  • 03.100.70 - Systémy managementu
Stav: Platná
Nahlásit chybu

3.1.1 systém managementu

soubor vzájemně provázaných nebo vzájemně se ovlivňujících prvků organizace (3.1.4) pro stanovení politik, cílů (3.2.5) a procesů (3.3.5) k dosažení těchto cílů

POZNÁMKA 1 k heslu Systém managementu se může týkat jednoho oboru nebo více oborů (např. managementu kvality, životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hospodaření s energií a finančního managementu).

POZNÁMKA 2 k heslu Prvky systému zahrnují strukturu organizace, její role a odpovědnosti, plánování a provoz, hodnocení a zlepšování výkonnosti.

POZNÁMKA 3 k heslu Rozsah systému managementu může zahrnovat celou organizaci, specifické a identifikované funkce organizace, specifické a identifikované útvary organizace nebo jednu funkci nebo více funkcí v rámci skupiny organizací.

3.1.1 management system

set of interrelated or interacting elements of an organization (3.1.4) to establish policies and objectives (3.2.5) and processes (3.3.5) to achieve those objectives

Note 1 to entry: A management system can address a single discipline or several disciplines (e.g. quality, environment, occupational health and safety, energy, financial management).

Note 2 to entry: The system elements include the organization’s structure, roles and responsibilities, planning and operation, performance evaluation and improvement.

Note 3 to entry: The scope of a management system can include the whole of the organization, specific and identified functions of the organization, specific and identified sections of the organization, or one or more functions across a group of organizations.

Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím