Informační systém Uvádění výrobků na trh
Nacházíte se: Domů » Terminologická databáze » ČSN EN ISO 5458 - specifikace pole prvků

ČSN EN ISO 5458 - Geometrické specifikace produktu (GPS) – Geometrické tolerování – Specifikace pole prvků a kombinovaná geometrická specifikace

Stáhnout normu: ČSN EN ISO 5458 (Zobrazit podrobnosti)
Datum vydání/vložení: 2020-12-01
Třidící znak: 014441
Obor: Tolerance tvaru a polohy, geometrie povrchu
ICS:
  • 17.040.10 - Mezní rozměry, tolerance a lícování
Stav: Platná
Nahlásit chybu

3.1 specifikace pole prvků

kombinovaný požadavek indikovaný souborem geometrických specifikací a řízený polem prvků v rámci tolerančního pole

POZNÁMKA 1 k heslu Geometrické prvky řízené specifikací pole prvků mohou být souborem sloučených prvků, sjednocených prvků nebo jednotlivých prvků, které mohou být rozměrovými prvky (lineárními nebo úhlový).

POZNÁMKA 2 k heslu Příloha C uvádí příklady specifikace pole prvků v tabulce C.1.

POZNÁMKA 3 k heslu Soubor prvků v poli prvků řízený specifikací pole prvků nedefinuje sjednocený prvek. Sjednocený prvek může být prvek v pole prvků, tj. jeden z členů tolerovaných prvků řízený specifikací pole prvků.

3.1 pattern specification

combined requirement indicated by a set of geometrical specifications, and controlled by a tolerance zone pattern

Note 1 to entry: The geometrical features controlled by a pattern specification can be a set of compound features, united features or single features, which can be features of size (linear or angular).

Note 2 to entry: Annex C provides examples of pattern specifications in Table C.1.

Note 3 to entry: The set of pattern features controlled by a pattern specification does not define a united feature. A united feature can be a pattern feature, i.e. one of the members of the toleranced features controlled by a pattern specification.

Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím