Informační systém Uvádění výrobků na trh
Nacházíte se: Domů » Terminologická databáze » ČSN EN ISO 14405-1 - rozměrový prvek

ČSN EN ISO 14405-1 - Geometrické specifikace produktu (GPS) – Tolerování rozměrů – Část 1: Lineární rozměry

Stáhnout normu: ČSN EN ISO 14405-1 (Zobrazit podrobnosti)
Datum vydání/vložení: 2022-02-01
Třidící znak: 014115
Obor: Nejistoty měření
ICS:
  • 17.040.40 - Geometrické specifikace produktu
Stav: Platná
Terminologie normy
Nahlásit chybu

3.1 rozměrový prvek

.


POZNÁMKA 2 k heslu Obrázky 1 a 2 znázorňují lineární rozměrový prvek typu válce, nebo dvou rovnoběžných protilehlých rovin.


POZNÁMKA 3 k heslu Tato část ISO 14405 se zabývá pouze lineárními rozměrovými prvky, kterými mohou být válec, koule, dvě rovnoběžné protilehlé roviny, kružnice (průnik rotační plochy a roviny kolmá k ose přiřazeného povrchu), dvě rovnoběžné protilehlé přímky (průnik válcového povrchu a roviny procházející přiřazenou osou válcového povrchu, nebo průnik hranolovitého povrchu a roviny kolmé k přiřazené medián rovině hranolovitého povrchu) a dvě protilehlé kružnice (průnik dvojice souosých rotačních povrchů a roviny kolmé k ose jednoho z rotačních povrchů), tj. tloušťka stěny trubky.


POZNÁMKA 4 k heslu Dvě protilehlé přímky mohou být souměrně ustaveny z přiřazené osy válcového povrchu, nebo z roviny kolmé k rovině hranolovitého povrchu. Dvě protilehlé kružnice mohou být ustaveny z průniku dvojice souosých rotačních povrchů a roviny kolmé k ose jednoho z těchto rotačních povrchů, nebo z průniku souboru dvou samostatných povrchů a sečného prvku, kterým je válec.NP1)


image2.jpg


a) Jmenovité lineární rozměrové prvky (vnitřní a vnější)


image3.jpg


b) Extrahovaný prvek


Legenda


1 rozměr vnitřního lineárního rozměrového prvku


2 rozměr vnějšího lineárního rozměrového prvku


Obrázek 1 – Příklad lineárního rozměrového prvku sestaveného ze dvou protilehlých rovin


image4.jpg


a) Jmenovité lineární rozměrové prvky (vnitřní a vnější)


image5.jpg


b) Extrahovaný prvek


Legenda


1 rozměr vnitřního lineárního rozměrového prvku


2 rozměr vnějšího lineárního rozměrového prvku


Obrázek 2 – Příklad lineárního rozměrového prvku sestaveného z válce


[ZDROJ: ISO 17450-1:2011, 3.3.1.5]

3.1 feature of size; feature of linear size or feature of angular size

 

Note 1 to entry: Feature of linear size and feature of angular size are synonyms of linear feature of size and angular feature of size, respectively.

 

Note 2 to entry: Figures 1 and 2 illustrate a linear feature of size, type cylinder, or two parallel opposite planes.

 

Note 3 to entry: This part of ISO 14405 only deals with features of linear size which can be a cylinder, a sphere, two parallel opposite planes, a circle (intersection of a revolute surface and a plane perpendicular to the axis of the associated surface), two parallel opposite straight lines (the intersection of a cylindrical surface and a plane containing the associated axis of the cylindrical surface or a prismatic surface and a plane perpendicular to the associated median plane of the prismatic surface), and two opposite circles (the intersection of a pair of coaxial revolute surfaces and a plane perpendicular to the axis of one of the revolute surfaces), i.e. the wall thickness of a tube.

 

Note 4 to entry: Two opposite straight lines can be symmetrically established from the associated axis for a cylindrical surface or a plane perpendicular to the plane of a prismatic surface. Two opposite circles can be established from the intersection of a pair of coaxial revolute surface and a plane perpendicular to the axis of one the revolute surfaces or intersection of a collection of two single surfaces and a section feature which is a cylinder.

 

a) Nominal features of linear size (internal and external)

 

b) Extracted feature

 

Key

 

1

size of internal linear feature of size

 

2

size of external linear feature of size

 

Figure 1 — 0\IF >= 1 "D." Example of a linear feature of size consisting of two opposite planes

 

a) Nominal features of size (internal and external)

 

b) Extracted feature

 

Key

 

1

size of internal linear feature of size

 

2

size of external linear feature of size

 

Figure 2 — Example of a linear feature of size consisting of a cylinder

 

[SOURCE: ISO 17450‑1:2011, 3.3.1.5]

Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím