Informační systém Uvádění výrobků na trh
Nacházíte se: Domů » Terminologická databáze » ČSN P CEN ISO/TS 80004-13 (by DeepL) - dvourozměrný materiál

ČSN P CEN ISO/TS 80004-13 (by DeepL) - Nanotechnologie - Slovník - Část 13: Grafen a příbuzné dvourozměrné (2D) materiály

Stáhnout normu: ČSN P CEN ISO/TS 80004-13 (by DeepL) (Zobrazit podrobnosti)
Datum vydání/vložení: 2021-02-01
Třidící znak: 012003
Obor: Nanotechnologie
ICS:
  • 01.040.07 - Matematika. Přírodní vědy (názvosloví)
  • 07.120 - Nanotechnologie
Stav: Platná
Terminologie normy
Nahlásit chybu

3.1.1.1 dvourozměrný materiál


2D materiál


materiál, který se skládá z jedné nebo několika vrstev (3.1.1.5) s atomy v každé vrstvě pevně vázanými na sousední atomy v téže vrstvě, který má jeden rozměr, tloušťku, v nanorozměrech nebo menší a další dva rozměry zpravidla ve větších měřítkách.


Poznámka 1 k položce: Počet vrstev, kdy se dvourozměrný materiál stává objemovým materiálem, se liší v závislosti na měřeném materiálu a jeho vlastnostech. V případě vrstev grafenu (3.1.2.1) se jedná o dvourozměrný materiál do tloušťky 10 vrstev pro elektrická měření[10],nad kterou se elektrické vlastnosti materiálu neliší od vlastností pro objemovou hmotu [známý také jako grafit (3.1.2.2)].


Poznámka 2 k položce: Vazba mezi vrstvami je odlišná od vazby uvnitř vrstvy a je slabší než vazba uvnitř vrstvy.


Poznámka 3 k položce: Každá vrstva může obsahovat více než jeden prvek.


Poznámka 4 k položce: Dvourozměrný materiál může být nanodestičkou (3.1.1.2).

Upozornění: Jedná se pouze o automatický informativní překlad pro pracovní účely, nejde o oficiální překlad ČSN!

3.1.1.1 two-dimensional material


2D material


material, consisting of one or several layers (3.1.1.5) with the atoms in each layer strongly bonded to neighbouring atoms in the same layer, which has one dimension, its thickness, in the nanoscale or smaller and the other two dimensions generally at larger scales


Note 1 to entry: The number of layers when a two-dimensional material becomes a bulk material varies depending on both the material being measured and its properties. In the case of graphene layers (3.1.2.1), it is a two-dimensional material up to 10 layers thick for electrical measurements[10],beyond which the electrical properties of the material are not distinct from those for the bulk [also known as graphite (3.1.2.2)].


Note 2 to entry: Interlayer bonding is distinct from and weaker than intralayer bonding.


Note 3 to entry: Each layer may contain more than one element.


Note 4 to entry: A two-dimensional material can be a nanoplate (3.1.1.2).

Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím