Informační systém Uvádění výrobků na trh
Nacházíte se: Terminologická databáze

Terminologická databáze

Terminologická databáze (TDB) byla zpracována za finanční podpory Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) a České agentury pro standardizaci (ČAS).
Rychlé vyhledávání Podrobné vyhledávání

Přehled vložených ČSN/TNI/jiných dokumentů ( 1068 )

Termíny Třidící znak Název
ČSN EN ISO 3745:2012 011608 Akustika - Určování hladin akustického výkonu a hladin akustické energie zdrojů hluku pomocí akustického tlaku - Přesné metody pro bezodrazové a polobezodrazové místnosti
ČSN EN ISO 11202:2010 011618 Akustika - Hluk vyzařovaný stroji a zařízeními - Určování hladin emisního akustického tlaku na stanovišti obsluhy a dalších stanovených místech s použitím přibližných korekcí na prostředí
ČSN EN ISO 11204:2010 011618 Akustika - Hluk vyzařovaný stroji a zařízeními - Určování hladin emisního akustického tlaku na stanovišti obsluhy a dalších stanovených místech s použitím přesných korekcí na prostředí
ČSN EN ISO 4869-1:2020 011640 Akustika – Chrániče sluchu – Část 1: Subjektivní metoda měření vložného útlumu zvuku
ČSN EN ISO 4869-2:2020 011640 Akustika – Chrániče sluchu – Část 2: Odhad efektivních hladin akustického tlaku A za nasazeným chráničem sluchu
ČSN P ISO/TS 12913-2:2021 011692 Akustika - Soundscape - Část 2: Požadavky na sběr a uvádění dat
ČSN P CEN ISO/TS 80004 -1:2017 012003 Nanotechnologie – Slovník – Část 1: Základní termíny
ČSN P CEN ISO/TS 80004-4:2016 012003 Nanotechnologie - Slovník - Část 4: Nanostrukturované materiály
ČSN P CEN ISO/TS 80004-6 :2016 012003 Nanotechnologie - Slovník - Část 6: Charakterizace nanoobjektu
ČSN P CEN ISO/TS 80004-8 :2016 (Zrušená) 012003 Nanotechnologie - Slovník - Část 8: Procesy nanovýroby
ČSN P ISO/TS 80004-3:2011 (Zrušená) 012003 Nanotechnologie - Slovník - Část 3: Uhlíkové nanoobjekty
ČSN P CEN ISO/TS 27687:2011 012011 Nanotechnologie - Termíny a definice nanoobjektů - Nanočástice, nanovlákno a nanodeska
ČSN EN ISO 22300:2020 012301 Bezpečnost a odolnost – Slovník
ČSN EN ISO 22301:2020 012306 Bezpečnost a odolnost – Systémy managementu kontinuity podnikání – Požadavky
ČSN ISO 22301:2013 (Zrušená) 012306 Ochrana společnosti – Systémy managementu kontinuity podnikání – Požadavky
ČSN EN ISO 22315:2020 012319 Ochrana společnosti – Hromadná evakuace –Pokyny pro plánování
ČSN ISO 15519-1:2019 013015 Požadavky na schémata pro zpracovatelský průmysl – Část 1: Obecná pravidla
ČSN EN ISO 10209:2013 013101 Technická dokumentace - Slovník - Termíny vztahující se k technickým výkresům, definici produktu a souvisící dokumentaci
ČSN ISO 7573:2019 013125 Technická dokumentace produktu – Seznamy částí
ČSN ISO 129-1:2019 013130 Technická dokumentace produktu (TPD) – Kótování a tolerování – Část 1: Obecné zásady
ČSN ISO 129-5:2019 013130 Technická dokumentace produktu – Kótování a tolerování – Část 5: Kótování kovových konstrukcí
ČSN EN ISO 2553:2020 013155 Svařování a příbuzné procesy – Zobrazování na výkresech – Svarové spoje
ČSN EN ISO 1101:2020 014120 Geometrické specifikace produktu (GPS) – Geometrické tolerování – Tolerance tvaru, orientace, umístění a házení
ČSN EN ISO 5458:2020 014441 Geometrické specifikace produktu (GPS) – Geometrické tolerování – Specifikace pole prvků a kombinovaná geometrická specifikace
ČSN EN ISO 8062-1:2008 014460 Geometrické specifikace produktů (GPS) - Rozměrové a geometrické tolerance tvarovaných součástí - Část 1: Slovník
ČSN ISO 1122-2:2014 014604 Slovník termínů ozubení – Část 2: Definice vztahující se ke geometrii šnekového ozubení
ČSN ISO 18388:2019 014960 Technická dokumentace produktu (TPD) – Zápichy – Tvary a kótování
ČSN EN ISO 9712:2013 015004 Nedestruktivní zkoušení - Kvalifikace a certifikace pracovníků NDT
ČSN EN 1330-2:2000 015005 Nedestruktivní zkoušení - Terminologie - Část 2: Společné termíny pro metody nedestruktivního zkoušení
ČSN EN 1330-4 (zruš.):2010 (Zrušená) 015005 Nedestruktivní zkoušení - Terminologie - Část 4: Termíny používané při zkoušení ultrazvukem
Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím