Informační systém Uvádění výrobků na trh
Nacházíte se: Terminologická databáze

Terminologická databáze

Terminologická databáze (TDB) byla zpracována za finanční podpory Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) a České agentury pro standardizaci (ČAS).
Rychlé vyhledávání Podrobné vyhledávání

Přehled vložených ČSN/TNI/jiných dokumentů ( 1421 )

Termíny Třidící znak Název
ČSN EN ISO 50001:2019 011501 Systémy managementu hospodaření s energií – Požadavky s návodem k použití
ČSN EN ISO 50001 :2012 (Zrušená) 011501 Systémy managementu hospodaření s energií - Požadavky s návodem k použití
ČSN EN 16247-1:2013 (Zrušená) 011505 Energetické audity – Část 1: Obecné požadavky
ČSN EN 16247-2:2014 (Zrušená) 011505 Energetické audity – Část 2: Budovy
ČSN EN 16247-3:2014 (Zrušená) 011505 Energetické audity – Část 3: Procesy
ČSN EN 16247- 4:2014 (Zrušená) 011505 Energetické audity – Část 4: Doprava
ČSN EN ISO/IEC 13273-2 :2016 011506 Energetická účinnost a obnovitelné zdroje energie - Obecná mezinárodní terminologie - Část 2: Obnovitelné zdroje energie
ČSN ISO 50002:2016 011514 Energetické audity - Požadavky s návodem pro použití (pouze část 3) MCH
ČSN ISO 50003:2022 011515 Systémy managementu hospodaření s energií – Požadavky na orgány provádějící audit a certifikaci systémů managementu hospodaření s energií
ČSN ISO 50015:2023 011518 Systémy managementu hospodaření s energií - Měření a ověřování energetické hospodárnosti organizací - Obecné zásady a návod
ČSN EN ISO 3740:2021 011603 Akustika – Určování hladin akustického výkonu zdrojů hluku – Pokyny pro použití základních norem
ČSN EN ISO 3744:2011 011604 Akustika - Určování hladin akustického výkonu a hladin akustické energie zdrojů hluku pomocí akustického tlaku - Technická metoda pro přibližně volné pole nad odrazivou rovinou
ČSN EN ISO 3743-1:2011 011605 Akustika - Určování hladin akustického výkonu a hladin akustické energie zdrojů hluku pomocí akustického tlaku - Technická metoda pro přibližně volné pole nad odrazivou rovinou
ČSN EN ISO 3746:2011 011606 Akustika - Určování hladin akustického výkonu a hladin akustické energie zdrojů hluku pomocí akustického tlaku - Provozní metoda s měřicí obalovou plochou nad odrazivou rovinou
ČSN EN ISO 3741:2011 011607 Akustika - Určování hladin akustického výkonu a hladin akustické energie zdrojů hluku pomocí akustického tlaku - Přesné metody pro dozvukové zkušební místnosti
ČSN EN ISO 3745:2012 011608 Akustika - Určování hladin akustického výkonu a hladin akustické energie zdrojů hluku pomocí akustického tlaku - Přesné metody pro bezodrazové a polobezodrazové místnosti
ČSN EN ISO 11202:2010 011618 Akustika - Hluk vyzařovaný stroji a zařízeními - Určování hladin emisního akustického tlaku na stanovišti obsluhy a dalších stanovených místech s použitím přibližných korekcí na prostředí
ČSN EN ISO 11204:2010 011618 Akustika - Hluk vyzařovaný stroji a zařízeními - Určování hladin emisního akustického tlaku na stanovišti obsluhy a dalších stanovených místech s použitím přesných korekcí na prostředí
ČSN EN ISO 389-7:2022 011630 Akustika – Referenční nula pro kalibraci audiometrických přístrojů – Část 7: Referenční práh slyšení pro poslech v podmínkách volného a difuzního pole
ČSN EN ISO 8253-3:2023 011635 Akustika - Audiometrické vyšetřovací metody - Část 3: Audiometrie řečí
ČSN EN ISO 11904-2:2022 011636 Akustika - Stanovení akustické imise ze zdrojů zvuku umístěných v blízkosti ucha - Část 2: Metoda používající figurínu (figurínová metoda)
ČSN EN ISO 21388:2022 011640 Akustika - Management přizpůsobování sluchadel
ČSN EN ISO 4869-1:2020 011640 Akustika – Chrániče sluchu – Část 1: Subjektivní metoda měření vložného útlumu zvuku
ČSN EN ISO 4869-2:2020 011640 Akustika – Chrániče sluchu – Část 2: Odhad efektivních hladin akustického tlaku A za nasazeným chráničem sluchu
ČSN EN ISO 26101-1:2022 011644 Akustika - Zkušební metody určování způsobilosti akustického prostředí - Část 1: Určování způsobilosti prostředí volného pole
ČSN ISO 22955:2022 011658 Akustika – Akustická kvalita otevřených kanceláří
ČSN EN ISO 2922:2021 011665 Akustika – Měření zvuku šířeného vzduchem vyzařovaného plavidly na vnitrozemských vodních cestách a v přístavech
ČSN EN ISO 11691:2022 011666 Akustika - Měření vložného útlumu tlumičů v potrubí bez proudění - Laboratorní metoda třídy přesnosti 3
ČSN EN ISO 11690-1:2022 011680 Akustika - Doporučené postupy pro navrhování pracovišť se strojním zařízením se sníženou hlučností - Část 1: Strategie snižování hluku
ČSN EN ISO 17201-1:2022 011690 Akustika - Hluk ze střelnic - Část 1: Určování hluku výstřelu u ústí hlavně pomocí měření
Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím