Informační systém Uvádění výrobků na trh
Nacházíte se: Terminologická databáze

Terminologická databáze

Terminologická databáze (TDB) byla zpracována za finanční podpory Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) a České agentury pro standardizaci (ČAS).
Rychlé vyhledávání Podrobné vyhledávání

Přehled vložených ČSN/TNI/jiných dokumentů ( 1488 )

Termíny Třidící znak Název
ČSN EN 14654-3:2021 756908 Odvodňovací a stokové systémy vně budov - Řízení a kontrola činností - Část 3: Čištění stok a kanalizačních přípojek
ČSN ISO 8466-1:2023 757031 Kvalita vod - Kalibrace a hodnocení analytických metod - Část 1: Lineární kalibrační funkce
ČSN EN ISO 22017:2021 757051 Kvalita vod - Návod pro rychlá měření radioaktivity při radiační mimořádné situaci
ČSN EN ISO 5667-3:2019 757051 Kvalita vod – Odběr vzorků – Část 3: Konzervace vzorků vod a manipulace s nimi
ČSN ISO 5667-10:2021 757051 Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 10: Návod pro odběr vzorků odpadních vod
ČSN EN 12873-2:2022 757333 Vliv materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Vliv migrace - Část 2: Zkušební metoda pro materiály aplikované na místě, nekovové a bez obsahu cementu
ČSN EN 12873-4:2022 757333 Vliv materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Vliv migrace - Část 4: Zkušební metoda pro membránové systémy úpravy vody
ČSN EN ISO 20236:2022 757524 Kvalita vod - Stanovení celkového organického uhlíku (TOC), rozpuštěného organického uhlíku (DOC), celkového vázaného dusíku (TNb) a rozpuštěného vázaného dusíku (DNb) po katalytickém spalování za vysoké teploty
ČSN EN ISO 10703:2022 757630 Kvalita vod – Radionuklidy emitující záření gama – Metoda spektrometrie záření gama s vysokým rozlišením
ČSN EN 14614:2021 757723 Kvalita vod - Návod pro hodnocení hydromorfologických charakteristik řek
ČSN ISO 16075-5:2022 759023 Směrnice pro využití čištěných odpadních vod pro projekty závlah - Část 5: Dezinfekce čištěných odpadních vod a ekvivalentní úpravy
ČSN ISO 46001:2021 759050 Systémy managementu efektivního hospodaření s vodou – Požadavky s návodem k použití
ČSN EN 13850:2021 760201 Poštovní služby – Kvalita služby – Měření přepravní doby služeb mezi koncovými body pro jednotlivé prioritní zásilky a zásilky první třídy
ČSN EN ISO 18513:2004 (Zrušená) 761101 Služby cestovního ruchu - Hotely a ostatní kategorie turistického ubytování - Terminologie
ČSN ISO 21401:2022 761102 Služby cestovního ruchu a souvisící služby - Systém managementu udržitelnosti pro ubytovací zařízení – Požadavky
ČSN EN 13809:2004 761201 Služby cestovního ruchu - Cestovní agentury a cestovní kanceláře (touroperátoři) - Terminologie
ČSN ISO 21102:2021 761205 Dobrodružný cestovní ruch - Průvodci - Kompetence pracovníků
ČSN ISO 13810:2023 761210 Cestovní ruch a souvisící služby - Návštěvy průmyslových, přírodních, kulturních a historických míst - Požadavky a doporučení
ČSN ISO 3021:2023 761210 Dobrodružný cestovní ruch - Aktivity pěší turistiky a trekingu - Požadavky a doporučení
ČSN EN ISO 24801-1:2023 761301 Služby v rekreačním potápění - Požadavky na výcvik rekreačních potápěčů - Část 1: Úroveň 1 - Potápěč s doprovodem
ČSN ISO 18587:2021 761503 Překladatelské služby – Posteditace výstupů strojového překladu – Požadavky
ČSN EN 15602:2008 (Zrušená) 761701 Poskytovatelé bezpečnostních služeb - Terminologie
ČSN EN 15602:2022 761701 Soukromé bezpečnostní služby – Terminologie
ČSN EN 17478:2022 762001 Dopravní služby – Zákaznická komunikace týkající se služeb osobní dopravy – Koncept Univerzální design
ČSN EN 15221-1 :2014 (Zrušená) 762101 Facility management - Část 1: Termíny a definice
ČSN EN 15221-2 :2014 (Zrušená) 762101 Facility management – Část 2: Návod na přípravu smluv o facility managementu
ČSN EN 15221-3:2014 762101 Facility management – Část 3: Návod na kvalitu ve facility managementu
ČSN EN 15221- 4:2014 762101 Facility management – Část 4: Taxonomie, klasifikace a struktury ve facility managementu
ČSN EN 15221- 5:2014 762101 Facility management – Část 5: Návod na procesy ve facility managementu
ČSN EN 15221- 6:2014 762101 Facility management – Část 6: Měření ploch a prostorů ve facility managementu
Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím