Informační systém Uvádění výrobků na trh
Nacházíte se: Domů » Terminologická databáze » ČSN EN ISO 5459 - základna

ČSN EN ISO 5459 - Geometrické specifikace produktu (GPS) - Geometrické tolerování - Základny a soustavy základen

Stáhnout normu: ČSN EN ISO 5459 (Zobrazit podrobnosti)
Datum vydání/vložení: 2022-07-01
Třidící znak: 014402
Obor: Tolerance tvaru a polohy, geometrie povrchu
ICS:
  • 01.100.20 - Technické výkresy ve strojírenství
  • 17.040.10 - Mezní rozměry, tolerance a lícování
Stav: Platná
Nahlásit chybu

3.4 základna

jeden nebo více situačních prvků jednoho nebo více prvků přiřazených k jednomu nebo k více skutečným integrálním prvkům, vybraných ke stanovení umístění a/nebo orientace tolerančního pole, nebo ideálního prvku představujícího například virtuální podmínku

POZNÁMKA 1 Základna je teoreticky exaktní odkaz; základna je stanovena rovinou, přímkou, nebo bodem, nebo jejich kombinací.

POZNÁMKA 2 Koncept základen je v podstatě závislý na konceptu třídy invariance (viz příloha A a příloha B).

POZNÁMKA 3 Na základny s podmínkou maxima materiálu (MMC), nebo minima materiálu (LMC) se tato mezinárodní norma nevztahuje (viz ISO 2692).

POZNÁMKA 4 Pokud základna je ustavena například na komplexním povrchu, základna se skládá z roviny, přímky, nebo bodu, nebo jejich kombinace. Modifikátor [SL], [PL], nebo [PT], nebo jejich kombinace, může být připojen k písmenu základny, aby se omezil situační prvek (prvky) vzhledem k povrchu.

POZNÁMKA 5 Znázornění vztahu mezi základním prvkem, přiřazeným prvkem a základnou je na obrázku 4.

3.4 datum

one or more situation features of one or more features associated with one or more real integral features selected to define the location or orientation, or both, of a tolerance zone or an ideal feature representing for instance a virtual condition

NOTE 1 A datum is a theoretically exact reference; it is defined by a plane, a straight line or a point, or a combination thereof.

NOTE 2 The concept of datums is inherently reliant upon the invariance class concept (see Annex A and Annex B).

NOTE 3 Datums with maximum material condition (MMC) or least material condition (LMC) are not covered in this International Standard (see ISO 2692).

NOTE 4 When a datum is established, for example, on a complex surface, the datum consists of a plane, a straight line or a point, or a combination thereof. The modifier [SL], [PL] or [PT], or a combination thereof, can be attached to the datum letter to limit the situation feature(s) taken into account relative to the surface.

NOTE 5 An illustration of the relation between datum feature, associated feature and datum is given in Figure 4.

Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím