Informační systém Uvádění výrobků na trh
Nacházíte se: Domů » Terminologická databáze » ČSN ISO 31000 - riziko

ČSN ISO 31000 - Management rizik – Principy a směrnice

Stáhnout normu: ČSN ISO 31000 (Zobrazit podrobnosti)
Datum vydání/vložení: 2010-10-01
Zdroj: https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:31000:ed-2:v1:en
Třidící znak: 010351
Obor: Jakost
ICS:
  • 03.100.01 - Podniková organizace a management obecně
Stav: Neplatná
Nahlásit chybu

2.1 riziko

účinek nejistoty na dosažení cílů

POZNÁMKA 1 Účinek je odchylka od očekávaného – kladná a/nebo záporná.

POZNÁMKA 2 Cíle mohou mít různá hlediska (jako jsou finanční, zdravotní, bezpečnostní a environmentální cíle) a mohou být uplatňovány na různých úrovních (jako je strategická úroveň, úroveň týkající se celé organizace, projektu, produktu a procesu).

POZNÁMKA 3 Rizika jsou často charakterizována odkazem na potenciální události (2.17) a následky (2.18) nebo na jejich kombinaci.

POZNÁMKA 4Riziko se často vyjadřuje jako kombinace následků události (včetně změn okolností) a s ní související možnosti výskytu (2.19).

POZNÁMKA 5 Nejistota je stav dokonce i částečného nedostatku informací související s pochopením nebo znalostí události a jejích následků nebo možnosti výskytu.

2.1 risk

effect of uncertainty on objectives

NOTE 1 An effect is a deviation from the expected – positive and/or negative.

NOTE 2 Objectives can have different aspects (such as financial, health and safety, and environmental goals) and can apply at different levels (such as strategic, organization-wide, project, product and process).

NOTE 3 Risk is often characterized by reference to potential events (2.17) and consequences (2.18), or a combination of these.

NOTE 4Risk is often expressed in terms of a combination of the consequences of an event (including changes in circumstances) and the associated likelihood (2.19) of occurrence.

NOTE 5 Uncertainty is the state, even partial, of deficienc of information related to, understanding or knowledge of, an event, its consequence, or likelihood.

Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím