Informační systém Uvádění výrobků na trh
Nacházíte se: Domů » Terminologická databáze » ČSN EN ISO/IEC 17000 - posuzování shody

ČSN EN ISO/IEC 17000 - Posuzování shody – Slovník a základní principy

Stáhnout normu: ČSN EN ISO/IEC 17000 (Zobrazit podrobnosti)
Datum vydání/vložení: 2020-12-01
Třidící znak: 010106
Obor: Pojmy všech oborů a třídění
ICS:
  • 01.040.03 - Sociologie. Služby. Organizace podniků a management. Administrativa. Doprava (názvosloví)
  • 03.120.20 - Certifikace výrobků a podniků. Posuzování shody
Stav: Platná
Nahlásit chybu

4.1 posuzování shody

prokázání, že specifikované požadavky (5.1) jsou splněny

POZNÁMKA 1 k heslu Proces posuzování shody tak, jak je popsán ve funkčním přístupu v příloze A může mít i negativní výsledek, tj. prokázání, že specifikované požadavky nejsou splněny.

POZNÁMKA 2 k heslu Posuzování shody zahrnuje činnosti uvedené na jiných místech tohoto dokumentu, jako jsou, kromě jiného zkoušení (6.2), inspekce (6.3), validace (6.5), ověřování (6.6), certifikace (7.6) a akreditace (7.7) orgánů posuzování shody (4.6).

POZNÁMKA 3 k heslu Posuzování shody je vysvětleno v příloze A jako řada funkcí. Činnost přispívající k jakékoliv z těchto funkcí může být popsána jako činnost posuzování shody.

POZNÁMKA 4 k heslu Tento dokument nezahrnuje definici „shody“. „Shoda“ není uvedena v definici „posuzování shody“. Tento dokument neřeší ani pojem souladu.

4.1 conformity assessment

demonstration that specified requirements (5.1) are fulfilled

Note 1 to entry: The process of conformity assessment as described in the functional approach in Annex A can have a negative outcome, i.e. demonstrating that the specified requirements are not fulfilled.

Note 2 to entry: Conformity assessment includes activities defined elsewhere in this document, such as but not limited to testing (6.2), inspection (6.3), validation (6.5), verification (6.6), certification (7.6), and accreditation (7.7) of conformity assessment bodies (4.6).

Note 3 to entry: Conformity assessment is explained in Annex A as a series of functions. Activities contributing to any of these functions can be described as conformity assessment activities.

Note 4 to entry: This document does not include a definition of “conformity”. “Conformity” does not feature in the definition of “conformity assessment”. Nor does this document address the concept of compliance.

Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím