Informační systém Uvádění výrobků na trh
Nacházíte se: Terminologická databáze

Terminologická databáze

Terminologická databáze (TDB) byla zpracována za finanční podpory Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) a České agentury pro standardizaci (ČAS).
Rychlé vyhledávání Podrobné vyhledávání

Přehled vložených ČSN/TNI/jiných dokumentů ( 1425 )

Termíny Třidící znak Název
ČSN EN ISO 17201-3:2022 011690 Akustika - Hluk ze střelnic - Část 3: Výpočet šíření zvuku
ČSN P ISO/TS 12913-2:2021 011692 Akustika - Soundscape - Část 2: Požadavky na sběr a uvádění dat
ČSN P CEN ISO/TS 80004 -1:2017 012003 Nanotechnologie – Slovník – Část 1: Základní termíny
ČSN P CEN ISO/TS 80004-4:2016 012003 Nanotechnologie - Slovník - Část 4: Nanostrukturované materiály
ČSN P CEN ISO/TS 80004-6 :2016 (Zrušená) 012003 Nanotechnologie - Slovník - Část 6: Charakterizace nanoobjektu
ČSN P CEN ISO/TS 80004-8 :2016 (Zrušená) 012003 Nanotechnologie - Slovník - Část 8: Procesy nanovýroby
ČSN P ISO/TS 80004-3:2011 (Zrušená) 012003 Nanotechnologie - Slovník - Část 3: Uhlíkové nanoobjekty
ČSN P CEN ISO/TS 27687:2011 (Zrušená) 012011 Nanotechnologie - Termíny a definice nanoobjektů - Nanočástice, nanovlákno a nanodeska
ČSN EN ISO 22300:2020 012301 Bezpečnost a odolnost – Slovník
ČSN EN ISO 22301:2020 012306 Bezpečnost a odolnost – Systémy managementu kontinuity podnikání – Požadavky
ČSN ISO 22301:2013 (Zrušená) 012306 Ochrana společnosti – Systémy managementu kontinuity podnikání – Požadavky
ČSN EN ISO 22315:2020 012319 Ochrana společnosti – Hromadná evakuace –Pokyny pro plánování
ČSN ISO 15519-1:2019 013015 Požadavky na schémata pro zpracovatelský průmysl – Část 1: Obecná pravidla
ČSN EN ISO 10209:2023 013101 Technická dokumentace produktu - Slovník - Termíny vztahující se k technickým výkresům, definici produktu a souvisící dokumentaci
ČSN EN ISO 10209:2013 (Zrušená) 013101 Technická dokumentace - Slovník - Termíny vztahující se k technickým výkresům, definici produktu a souvisící dokumentaci
ČSN ISO 7573:2019 013125 Technická dokumentace produktu – Seznamy částí
ČSN ISO 129-1:2019 013130 Technická dokumentace produktu (TPD) – Kótování a tolerování – Část 1: Obecné zásady
ČSN ISO 129-5:2019 013130 Technická dokumentace produktu – Kótování a tolerování – Část 5: Kótování kovových konstrukcí
ČSN EN ISO 2553:2020 013155 Svařování a příbuzné procesy – Zobrazování na výkresech – Svarové spoje
ČSN ISO 17599:2022 013550 Technická dokumentace produktu (TPD) - Obecné požadavky na digitální modelování mechanických produktů
ČSN ISO 21143:2022 013551 Technická dokumentace produktu - Požadavky na virtuální zkoušku digitálně modelované montáže mechanických produktů
ČSN ISO 8887-1:2022 013570 Technická dokumentace produktu - Návrhy pro výrobu, montáž, demontáž a zpracování po ukončení životnosti - Část 1: Obecné pojmy a požadavky
ČSN EN IEC 81346-1 ed. 2:2023 013710 Průmyslové systémy, instalace a zařízení a průmyslové produkty - Zásady strukturování a referenční označování - Část 1: Základní pravidla
ČSN ISO 21600:2023 013748 Technická dokumentace produktu (TPD) - Obecné požadavky na digitální manuály pro mechanické produkty
ČSN EN ISO 17450-1:2022 014103 Geometrické specifikace produktu (GPS) - Obecné pojmy - Část 1: Model pro geometrickou specifikaci a ověření ČSN EN ISO 17450-1
ČSN EN ISO 17450-2:2022 014103 Geometrické specifikace produktu (GPS) - Obecné pojmy - Část 2: Základní zásady, specifikace, operátory, nejistoty a neurčitosti
ČSN EN ISO 17450-3:2022 014103 Geometrické specifikace produktu (GPS) – Obecné pojmy – Část 3: Tolerované prvky
ČSN EN ISO 17450- 4:2022 014103 Geometrické specifikace produktu (GPS) – Obecné pojmy – Část 4: Geometrické charakteristiky pro kvantifikaci GPS úchylek
ČSN EN ISO 14405-1:2022 014115 Geometrické specifikace produktu (GPS) – Tolerování rozměrů – Část 1: Lineární rozměry
ČSN EN ISO 14405-3:2022 014115 Geometrické specifikace produktu (GPS) – Tolerování rozměrů – Část 3: Úhlové rozměry
Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím