Informační systém Uvádění výrobků na trh
Nacházíte se: Terminologická databáze

Terminologická databáze

Terminologická databáze (TDB) byla zpracována za finanční podpory Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) a České agentury pro standardizaci (ČAS).
Rychlé vyhledávání Podrobné vyhledávání

Přehled vložených ČSN/TNI/jiných dokumentů ( 1320 )

Termíny Třidící znak Název
ČSN P ISO/TS 80004-3:2011 (Zrušená) 012003 Nanotechnologie - Slovník - Část 3: Uhlíkové nanoobjekty
ČSN P CEN ISO/TS 27687:2011 012011 Nanotechnologie - Termíny a definice nanoobjektů - Nanočástice, nanovlákno a nanodeska
ČSN P CEN ISO/TS 19807-1 (by DeepL):2022 012060 Nanotechnologie - Magnetické nanomateriály - Část 1: Specifikace charakteristik a měření pro magnetické nanosuspenze
ČSN EN ISO 22300:2020 012301 Bezpečnost a odolnost – Slovník
ČSN EN 17173:2021 012302 Evropský slovník CBRNE
ČSN EN ISO 22301:2020 012306 Bezpečnost a odolnost – Systémy managementu kontinuity podnikání – Požadavky
ČSN ISO 22301:2013 (Zrušená) 012306 Ochrana společnosti – Systémy managementu kontinuity podnikání – Požadavky
ČSN EN ISO 22315:2020 012319 Ochrana společnosti – Hromadná evakuace –Pokyny pro plánování
ČSN ISO 15519-1:2019 013015 Požadavky na schémata pro zpracovatelský průmysl – Část 1: Obecná pravidla
ČSN EN ISO 10209:2013 (Zrušená) 013101 Technická dokumentace - Slovník - Termíny vztahující se k technickým výkresům, definici produktu a souvisící dokumentaci
ČSN EN ISO 10209 (by DeepL):2022 013101 Technická dokumentace - Slovník - Termíny vztahující se k technickým výkresům, definici produktu a souvisící dokumentaci
ČSN ISO 7573:2019 013125 Technická dokumentace produktu – Seznamy částí
ČSN ISO 129-1:2019 013130 Technická dokumentace produktu (TPD) – Kótování a tolerování – Část 1: Obecné zásady
ČSN ISO 129-5:2019 013130 Technická dokumentace produktu – Kótování a tolerování – Část 5: Kótování kovových konstrukcí
ČSN EN ISO 2553:2020 013155 Svařování a příbuzné procesy – Zobrazování na výkresech – Svarové spoje
ČSN ISO 17599:2022 013550 Technická dokumentace produktu (TPD) - Obecné požadavky na digitální modelování mechanických produktů
ČSN ISO 21143:2022 013551 Technická dokumentace produktu - Požadavky na virtuální zkoušku digitálně modelované montáže mechanických produktů
ČSN ISO 8887-1:2022 013570 Technická dokumentace produktu - Návrhy pro výrobu, montáž, demontáž a zpracování po ukončení životnosti - Část 1: Obecné pojmy a požadavky
ČSN EN ISO 17450-1:2022 014103 Geometrické specifikace produktu (GPS) - Obecné pojmy - Část 1: Model pro geometrickou specifikaci a ověření ČSN EN ISO 17450-1
ČSN EN ISO 17450-2:2022 014103 Geometrické specifikace produktu (GPS) - Obecné pojmy - Část 2: Základní zásady, specifikace, operátory, nejistoty a neurčitosti
ČSN EN ISO 17450-3:2022 014103 Geometrické specifikace produktu (GPS) – Obecné pojmy – Část 3: Tolerované prvky
ČSN EN ISO 17450- 4:2022 014103 Geometrické specifikace produktu (GPS) – Obecné pojmy – Část 4: Geometrické charakteristiky pro kvantifikaci GPS úchylek
ČSN EN ISO 14405-1:2022 014115 Geometrické specifikace produktu (GPS) – Tolerování rozměrů – Část 1: Lineární rozměry
ČSN EN ISO 14405-3:2022 014115 Geometrické specifikace produktu (GPS) – Tolerování rozměrů – Část 3: Úhlové rozměry
ČSN EN ISO 1101:2020 014120 Geometrické specifikace produktu (GPS) – Geometrické tolerování – Tolerance tvaru, orientace, umístění a házení
ČSN EN ISO 25378:2022 014124 Geometrické specifikace produktu (GPS) - Charakteristiky a podmínky - Definice
ČSN EN ISO 5459:2022 014402 Geometrické specifikace produktu (GPS) - Geometrické tolerování - Základny a soustavy základen
ČSN EN ISO 5458:2020 014441 Geometrické specifikace produktu (GPS) – Geometrické tolerování – Specifikace pole prvků a kombinovaná geometrická specifikace
ČSN EN ISO 16610-1:2022 014445 Geometrické specifikace produktu (GPS) - Filtrace - Část 1: Přehled a základní pojmy
ČSN EN ISO 20170:2022 014458 Geometrické specifikace produktu (GPS) - Rozklad geometrických charakteristik pro řízení výroby
Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím