Informační systém Uvádění výrobků na trh
Nacházíte se: Domů » Terminologická databáze » ČSN EN ISO 19011 - systém managementu

ČSN EN ISO 19011 - Směrnice pro auditování systémů managementu

Stáhnout normu: ČSN EN ISO 19011 (Zobrazit podrobnosti)
Datum vydání/vložení: 2019-01-01
Zdroj: https://www.iso.org/standard/70017.html
Třidící znak: 010330
Obor: Jakost
ICS:
  • 03.100.70 - Systémy managementu
  • 03.120.20 - Certifikace výrobků a podniků. Posuzování shody
Stav: Platná
Nahlásit chybu

3.18 systém managementu

soubor vzájemně provázaných nebo vzájemně působících prvků organizace pro stanovení politik, cílů a procesů (3.24) k dosažení těchto cílů

POZNÁMKA 1 k heslu Systém managementu se může týkat jednoho oboru nebo více oborů, např. managementu kvality, finančního managementu nebo environmentálního managementu.

POZNÁMKA 2 k heslu Prvky systému managementu vytvářejí strukturu organizace, role a odpovědnosti, plánování, provoz, politiky, praktiky, pravidla, názory, cíle a procesy k dosažení těchto cílů.

POZNÁMKA 3 k heslu Rozsah systému managementu může zahrnovat celou organizaci, specifické a identifikované funkce organizace, specifické a identifikované útvary organizace nebo jednu nebo více funkcí v rámci skupiny organizací.

[ZDROJ: ISO 9000:2015, 3.5.3, modifikováno – Byla odstraněna Poznámka 4 k heslu.]

3.18 management system

set of interrelated or interacting elements of an organization to establish policies and objectives, and processes (3.24) to achieve those objectives

NOTE 1 to entry A management system can address asingle discipline or several disciplines, e.g. quality management, financial management or environmental management.

NOTE 2 to entry The management system elements establish the organization’s structure, roles and responsibilities, planning, operation, policies, practices, rules, beliefs, objectives and processes to achieve those objectives.

NOTE 3 to entry The scope of amanagement system can include the whole of the organization, specific and identified functions of the organization, specific and identified sections of the organization, or one or more functions across agroup of organizations.

[SOURCE: ISO 9000:2015, 3.5.3, modified – Note 4 to entry has been deleted]

Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím