Informační systém Uvádění výrobků na trh
Nacházíte se: Domů » Terminologická databáze » ČSN EN ISO 19011 - riziko

ČSN EN ISO 19011 - Směrnice pro auditování systémů managementu

Stáhnout normu: ČSN EN ISO 19011 (Zobrazit podrobnosti)
Datum vydání/vložení: 2019-01-01
Zdroj: https://www.iso.org/standard/70017.html
Třidící znak: 010330
Obor: Jakost
ICS:
  • 03.100.70 - Systémy managementu
  • 03.120.20 - Certifikace výrobků a podniků. Posuzování shody
Stav: Platná
Nahlásit chybu

3.19 riziko

účinek nejistoty

POZNÁMKA 1 k heslu Účinek je odchylka od očekávaného – kladná nebo záporná.

POZNÁMKA 2 k heslu Nejistota je stav nedostatku informací, dokonce i částečného, souvisící s událostí, jejím následkem nebo možností výskytu a s jejím pochopením nebo znalostí.

POZNÁMKA 3 k heslu Riziko je často charakterizováno odkazem na potenciální události (jak je definováno v Pokynu ISO 73:2009, 3.5.1.3) a následky (jak je definováno v Pokynu ISO 73:2009, 3.6.1.3) nebo na jejich kombinaci.

POZNÁMKA 4 k heslu Riziko se často vyjadřuje jako kombinace následků události (včetně změn okolností) a s ní souvisící možností výskytu (jak je definováno v Pokynu ISO 73:2009, 3.6.1.1).

[ZDROJ: ISO 9000:2015, 3.7.9, modifikováno – Byly odstraněny Poznámky 5 a 6 k heslu.]

3.19 risk

effect of uncertainty

NOTE 1 to entry An effect is adeviation from the expected– positive or negative.

NOTE 2 to entry Uncertainty is the state, even partial, of deficiency of information related to, understanding or knowledge of, an event, its consequence and likelihood.

NOTE 3 to entry Risk is often characterized by reference to potential events (as defined in ISO Guide 73:2009, 3.5.1.3) and consequences (as defined in ISO Guide 73:2009, 3.6.1.3), or acombination of these.

NOTE 4 to entry Risk is often expressed in terms of acombination of the consequences of an event (including changes in circumstances) and the associated likelihood (as defined in ISO Guide 73:2009, 3.6.1.1) of occurrence.

[SOURCE: ISO 9000:2015, 3.7.9, modified – Notes to entry 5 and 6 have been deleted]

Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím