Informační systém Uvádění výrobků na trh
Nacházíte se: Domů » Terminologická databáze » ČSN EN ISO/IEC 17020 - produkt

ČSN EN ISO/IEC 17020 - Posuzování shody – Požadavky pro činnost různých typů orgánů provádějících inspekci

Stáhnout normu: ČSN EN ISO/IEC 17020 (Zobrazit podrobnosti)
Datum vydání/vložení: 2012-11-01
Zdroj: https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:17020:ed-2:v1:en
Třidící znak: 015260
Obor: Oblast zkušebnictví, akreditace, certifikace
ICS:
  • 03.120.20 - Certifikace výrobků a podniků. Posuzování shody
Stav: Platná
Nahlásit chybu

3.2 produkt

výsledek procesu

POZNÁMKA 1VISO 9000:2005 jsou uvedeny čtyři generické kategorie produktů:

služby (např. doprava) (viz definice 4.3);

software (např. počítačový program, slovník);

hardware (např. motor, mechanická součást);

zpracovávaný materiál (např. mazivo).

Mnoho produktů vsobě zahrnuje prvky náležející do různých generických kategorií produktu. Je-li produkt pak nazýván službou, softwarem, hardwarem nebo zpracovaným materiálem záleží na prvku, který převládá.

POZNÁMKA 2 Produkty zahrnují výsledek přírodních procesů, jako je růst rostlin, a přetváření jiných přírodních zdrojů.

POZNÁMKA 3 Definice vychází zISO/IEC 17000:2004, definice 3.3.

3.2 product

result of aprocess

NOTE1Four generic product categories are noted in ISO9000:2005:

services (e.g. transport) (see definition in 3.4);

software (e.g. computer program, dictionary);

hardware (e.g. engine, mechanical part);

processed materials (e.g. lubricant).

Many products comprise elements belonging to different generic product categories. Whether the product is then called service, software, hardware or processed material depends on the dominant element.

NOTE2 Products include results of natural processes, such as growth of plants and formation of other natural resources.

NOTE3 Adapted from ISO/IEC17000:2004, definition 3.3.

Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím