Informační systém Uvádění výrobků na trh
Nacházíte se: Domů » Terminologická databáze » ČSN EN ISO/IEC 17020 - služba

ČSN EN ISO/IEC 17020 - Posuzování shody – Požadavky pro činnost různých typů orgánů provádějících inspekci

Stáhnout normu: ČSN EN ISO/IEC 17020 (Zobrazit podrobnosti)
Datum vydání/vložení: 2012-11-01
Zdroj: https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:17020:ed-2:v1:en
Třidící znak: 015260
Obor: Oblast zkušebnictví, akreditace, certifikace
ICS:
  • 03.120.20 - Certifikace výrobků a podniků. Posuzování shody
Stav: Platná
Nahlásit chybu

3.4 služba

je výsledek nejméně jedné činnosti nezbytně prováděné na rozhraní mezi dodavatelem azákazníkem, obecně je nehmotná.

POZNÁMKA 1 Poskytování služby může zahrnovat například:

činnost prováděnou na hmotném produktu dodaném zákazníkem (např. na opravovaném automobilu);

činnost prováděnou na nehmotném produktu dodaném zákazníkem (např. vyúčtování příjmů pro vypracování daňového přiznání);

dodání nehmotného produktu (např. poskytnutí informací vsouvislosti spředáváním znalostí);

vytvoření prostředí pro zákazníka (např. vhotelích arestauracích).

POZNÁMKA 2 Převzato zISO 9000:2005, 3.4.2, poznámka 2.

3.4 service

result of at least one activity necessarily performed at the interface between the supplier and the customer, which is generally intangible

NOTE1 Provision of aservice can involve, for example, the following:

an activity performed on acustomer-supplied tangible product (e.g. automobile to be repaired);

an activity performed on acustomer-supplied intangible product (e.g. the income statement needed to prepare atax return);

the delivery of an intangible product (e.g. the delivery of information in the context of knowledge transmission);

the creation of ambience for the customer (e.g. in hotels and restaurants).

NOTE2 Adapted from ISO9000:2005, definition 3.4.2, Note2.

Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím