Informační systém Uvádění výrobků na trh
Nacházíte se: Domů » Terminologická databáze » ČSN EN ISO 14091 - nebezpečí

ČSN EN ISO 14091 - Adaptace na změny klimatu - Směrnice pro zranitelnost, dopady a posuzování rizik

Stáhnout normu: ČSN EN ISO 14091 (Zobrazit podrobnosti)
Datum vydání/vložení: 2021-10-01
Třidící znak: 010991
Obor: Systémy environmentálního managementu
ICS:
  • 13.020.30 - Posuzování dopadu na životní prostředí
  • 13.020.40 - Znečišťování, kontrola znečišťování a konzervace
Stav: Platná
Nahlásit chybu

3.8 nebezpečí

možný zdroj škody

POZNÁMKA 1 k heslu Potenciál z hlediska škody může být ve smyslu ztráty na životech, zranění nebo jiných dopadů (3.14) na zdraví, jakož i poškození a ztráty majetku, infrastruktury, obživy, poskytování služeb, ekosystémů a environmentálních zdrojů.

POZNÁMKA 2 k heslu V tomto dokumentu se tento termín obvykle týká fyzických událostí nebo trendů souvisejících s klimatem nebo jejich fyzických dopadů.

POZNÁMKA 3 k heslu Nebezpečí zahrnuje pomalu nastupující vývoj (např. dlouhodobě rostoucí teploty) a také rychle se vyvíjející klimatické extrémy (např. vlna veder) nebo zvýšenou variabilitu.

[ZDROJ: ISO/IEC Guide 51:2014, 3.2, modifikováno – Byly doplněny poznámky 1 a 2 k heslu, aby postihovaly definici „nebezpečí v IPCC, 2014: Příloha II: Slovník. Byla doplněna poznámka 3 k heslu.]

3.8 hazard

potential source of harm

Note 1 to entry: The potential for harm can be in terms of loss of life, injury or other health impacts (3.14), as well as damage and loss to property, infrastructure, livelihoods, service provision, ecosystems and environmental resources.

Note 2 to entry: In this document, the term usually refers to climate-related physical events or trends or their physical impacts.

Note 3 to entry: Hazard comprises slow-onset developments (e.g. rising temperatures over the long term) as well as rapidly developing climatic extremes (e.g. a heatwave) or increased variability.

[SOURCE: ISO/IEC Guide 51:2014, 3.2, modified – Notes 1 and 2 to entry have been added to reflect the definition of “hazard” in IPCC, 2014: Annex II: Glossary. Note 3 to entry has been added.]

Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím