Informační systém Uvádění výrobků na trh
Nacházíte se: Domů » Terminologická databáze » ČSN EN ISO/IEC 17000 - produkt

ČSN EN ISO/IEC 17000 - Posuzování shody - Slovník a základní principy

Stáhnout normu: ČSN EN ISO/IEC 17000 (Zobrazit podrobnosti)
Datum vydání/vložení: 2005-03-01
Zdroj: https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:17000:ed-1:v1:en
Třidící znak: 010106
ICS:
  • 01.040.03 - Sociologie. Služby. Organizace podniků a management. Administrativa. Doprava (názvosloví)
  • 03.120.20 - Certifikace výrobků a podniků. Posuzování shody
Stav: Neplatná
Nahlásit chybu

3.3 produkt

výsledek procesu

POZNÁMKA 1 V ISO 9000:2000 jsou uvedeny generické kategorie produktů; služby (např. přeprava); software (např. počítačový program, slovník); hardware (např. motor, mechanická součást); zpracovávaný materiál (např. mazivo). Mnoho produktů v sobě zahrnuje prvky náležející do různých generických kategorií produktu. Je-li produkt pak nazýván službou, softwarem, hardwarem nebo zpracovaným materiálem záleží na prvku, který převládá.

POZNÁMKA 2 Prohlášení o shodě popsané v Poznámce 1 k 5.2 může být považováno za produkt potvrzení (5.2).

3.3 product

result of a process

NOTE 1 Four generic product categories are noted in ISO 9000:2000: services (e.g. transport); software (e.g. computer program, dictionary); hardware (e.g. engine, mechanical part); processed materials (e.g. lubricant). Many products comprise elements belonging to different generic product categories. Whether the product is then called service, software, hardware or processed material depends on the dominant element.

NOTE 2 The statement of conformity described in Note 1 to 5.2 can be regarded as a product of attestation (5.2).

Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím