Informační systém Uvádění výrobků na trh
Nacházíte se: Domů » Terminologická databáze » ČSN P CEN ISO/TS 27687 - nanostupnice

ČSN P CEN ISO/TS 27687 - Nanotechnologie - Termíny a definice nanoobjektů - Nanočástice, nanovlákno a nanodeska

Stáhnout normu: ČSN P CEN ISO/TS 27687 (Zobrazit podrobnosti)
Datum vydání/vložení: 2011-03-01
Zdroj: https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:ts:80004:-2:ed-1:v1:en
Třidící znak: 012011
ICS:
  • 01.040.07 - Matematika. Přírodní vědy (názvosloví)
  • 07.120 - Nanotechnologie
Stav: Neplatná
Nahlásit chybu

2.1 nanostupnice

rozpětí velikosti přibližně od 1 nm do 100 nm

POZNÁMKA 1 V tomto velikostním rozpětí se typicky, i když ne výlučně, projevují vlastnosti, které nejsou vyvozovány u větších rozměrů. S ohledem na tyto vlastnosti jsou velikostní meze považovány za přibližné

POZNÁMKA 2 Dolní mez v této definici (přibližně 1 nm) je zavedena pro vyloučení jednotlivých a malých skupin atomů, které by mohly být nazvány nanoobjekty nebo elementy nanostruktur, což by mohlo vyplynout z nepřítomností dolní meze.

2.1 nanoscale

size range from approximately 1 nm to 100 nm

NOTE 1 Properties that are not extrapolations from a larger size will typically, but not exclusively, be exhibited in this size range. For such properties the size limits are considered approximate.

NOTE 2 The lower limit in this definition (approximately 1 nm) is introduced to avoid single and small groups of atoms from being designated as nano-objects or elements of nanostructures, which might be implied by the absence of a lower limit.

Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím