Informační systém Uvádění výrobků na trh
Nacházíte se: Domů » Terminologická databáze » ČSN P CEN ISO/TS 27687 - aglomerát

ČSN P CEN ISO/TS 27687 - Nanotechnologie - Termíny a definice nanoobjektů - Nanočástice, nanovlákno a nanodeska

Stáhnout normu: ČSN P CEN ISO/TS 27687 (Zobrazit podrobnosti)
Datum vydání/vložení: 2011-03-01
Zdroj: https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:ts:80004:-2:ed-1:v1:en
Třidící znak: 012011
ICS:
  • 01.040.07 - Matematika. Přírodní vědy (názvosloví)
  • 07.120 - Nanotechnologie
Stav: Neplatná
Nahlásit chybu

3.2 aglomerát

soubor slabě vázaných částic nebo agregátů nebo směsi obou, s výslednou povrchovou plochu přibližně stejnou jako součet povrchů jednotlivých složek

POZNÁMKA 1 Soudržné síly aglomerátu jsou slabé síly, například van der Waalsovy síly, nebo jednoduché fyzikální spojení.

POZNÁMKA 2 Aglomeráty jsou take nazývany sekundárními částicemi a částice originálního zdroje jsou nazývány primárními částicemi.

3.2 agglomerate

collection of weakly bound particles or aggregates or mixtures of the two where the resulting external surface area is similar to the sum of the surface areas of the individual components

NOTE 1 The forces holding an agglomerate together are weak forces, for example van der Waals forces, or simple physical entanglement.

NOTE 2 Agglomerates are also termed secondary particles and the original source particles are termed primary particles.

Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím