Informační systém Uvádění výrobků na trh
Nacházíte se: Domů » Terminologická databáze » ČSN ISO 10006 ed. 2 - zainteresovaná strana

ČSN ISO 10006 ed. 2 - Systémy managementu jakosti – Směrnice pro management jakosti projektů

Stáhnout normu: ČSN ISO 10006 ed. 2 (Zobrazit podrobnosti)
Datum vydání/vložení: 2004-10-01
Zdroj: https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:10006:ed-3:v1:en
Třidící znak: 010333
Obor: Značky pro elektrotechnická schémata
ICS:
  • 03.120.10 - Management kvality a prokazování kvality
  • 03.100.70 - Systémy managementu
Stav: Neplatná
Nahlásit chybu

3.2 zainteresovaná strana

osoba nebo skupina mající zájem na dosaženém stavu nebo úspěchu organizace

PŘÍKLAD Zákazníci, vlastníci, zaměstnanci organizace, dodavatelé, bankéři, svazy, partneři nebo společnost.

POZNÁMKA 1 Skupina může zahrnovat organizaci, její část nebo více než jednu organizaci.

[ISO 9000:2000, definice 3.3.7]

POZNÁMKA 2 Zainteresované strany smí zahrnovat

zákazníky (produktů projektu),

zákazníky (např. uživatele produktu projektu),

majitele projektu (např. organizace zadávající projekt),

partnery (např. ve společných projektech),

investory (např. peněžní ústavy),

dodavatele nebo subdodavatele (např. organizace dodávající produkty projektové organizaci),

společnost (např. orgány vydávající zákony a obecně platné předpisy a široká veřejnost) a

interní zaměstnance (např. členy projektové organizace).

POZNÁMKA 3 Mezi zainteresovanými stranami může dojít ke konfliktu zájmů. V zájmu úspěchu projektu je přípustné rozhodnutí k jejich vyřešení.

3.2 interested party

person or group having an interest in the performance or success of an organization

EXAMPLE Customers, owners, people in an organization, suppliers, bankers, unions, partners or society.

NOTE 1 A group can comprise an organization, a part thereof, or more than one organization.

[ISO 9000:2000, definition 3.3.7]

NOTE 2 Interested parties may include

customers (of the project’s products),

consumers (such as a user of the project’s product),

owners of the project (such as the organization originating the project),

partners (as in joint-venture projects),

funders (such as a financial institution),

suppliers or subcontractors (e.g. organizations supplying products to the project organization),

society (such as jurisdictional or regulatory bodies and the public at large), and

internal personnel (such as members of the project organization).

NOTE 3 There can be conflicting interests among interested parties. These may need to be resolved for the project to be successful.

Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím