Informační systém Uvádění výrobků na trh
Nacházíte se: Domů » Terminologická databáze » ČSN ISO 22301 - cíl

ČSN ISO 22301 - Ochrana společnosti – Systémy managementu kontinuity podnikání – Požadavky

Stáhnout normu: ČSN ISO 22301 (Zobrazit podrobnosti)
Změny:
ZMĚNA Z1 | Netýká se terminologie | Datum vydání/vložení: 2016-01-01
Datum vydání/vložení: 2013-11-01
Zdroj: https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:22301:ed-1:v2:en
Třidící znak: 012306
Obor: Ochrana společnosti a obyvatel
ICS:
  • 03.100.01 - Podniková organizace a management obecně
Stav: Neplatná
Nahlásit chybu

3.32 cíl

výsledek, kterého se má dosáhnout

POZNÁMKA 1 Cíl může být strategický, taktický nebo operativní.

POZNÁMKA 2 Cíle se mohou vztahovat k různým disciplínám (jako jsou finanční, zdravotní a bezpečnostní a environmentální cíle) a mohou se použít na různých úrovních (jako je strategická úroveň, týkající se celé organizace, projektu, produktu a procesu).

POZNÁMKA 3 Cíl může být vyjádřen různými způsoby, např. jako zamýšlený výstup, účel, operativní kritérium, cíl ochrany společnosti, nebo použitím jiných slov s obdobným významem (např. záměr, dlouhodobý, nebo krátkodobý cíl).

POZNÁMKA 4 V kontextu norem pro systémy managementu ochrany společnosti jsou cíle ochrany společnosti stanovovány organizací v souladu s politikou ochrany společnosti tak, aby bylo dosaženo konkrétních výsledků.

3.32 objective

result to be achieved

NOTE 1 An objective can be strategic, tactical or operational.

NOTE 2 Objectives can relate to different disciplines (such as financial, health and safety, and environmental goals) and can apply at different levels (such as strategic, organization-wide, project, product and process).

NOTE 3 An objective can be expressed in other ways, e.g. as an intended outcome, a purpose, an operational criterion, as a societal security objective or by the use of other words with similar meaning (e.g. aim, goal, or target).

NOTE 4 In the context of societal security management systems standards, societal security objectives are set by the organization, consistent with the societal security policy, to achieve specific results.

Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím