Informační systém Uvádění výrobků na trh
Nacházíte se: Domů » Terminologická databáze » ČSN EN 1330-9 - parametr detekce akustické emise K

ČSN EN 1330-9 - Nedestruktivní zkoušení - Terminologie - Část 9: Termíny používané při zkoušení akustickou emisí

Stáhnout normu: ČSN EN 1330-9 (Zobrazit podrobnosti)
Datum vydání/vložení: 2018-02-01
Třidící znak: 015005
Obor: Všeobecné zkušební metody (pro víceúčelové použití)
ICS:
  • 01.040.19 - Zkušebnictví (názvosloví)
  • 19.100 - Nedestruktivní zkoušení
Stav: Platná
Terminologie normy
Nahlásit chybu

2.5.12 parametr detekce akustické emise K

parametr používaný v rovinné lokalizaci, definovaný takto:

rozdíl mezi prahem hodnocení AE Ae a prahem detekce AE Ad v jednotkách dB:

KAE = AeAd

kde práh detekce je nastaven „X“ dB nad hladinu pozadí hluku An

POZNÁMKA 1 k heslu „KAE“ definuje maximální povolené rozestupy snímačů pro dosažení specifikované detekovatelnosti vln (událostí) AE vzhledem k Hsu-Nielsenovu zdroji.

2.5.12 acoustic emission detectability parameter K

parameter used in planar location, defined as follows:

difference between the AE evaluation threshold Ae and the AE detection threshold Ad in units dB:

KAE = Ae Ad

where the detection threshold is set ‘X’ dB above the background noise level An

Note 1 to entry: ‘KAE’ defines the maximum allowed spacing of sensors to achieve a specified AE wave (event) detectability relative to the Hsu-Nielsen source.

Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím