Informační systém Uvádění výrobků na trh
Nacházíte se: Terminologická databáze

Terminologická databáze

Terminologická databáze (TDB) byla zpracována za finanční podpory Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) a České agentury pro standardizaci (ČAS).
Rychlé vyhledávání Podrobné vyhledávání

Přehled vložených ČSN/TNI/jiných dokumentů ( 1068 )

Termíny Třidící znak Název
ČSN OHSAS 18001 :2008 (Zrušená) 010801 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – Požadavky
ČSN EN ISO 14001:2016 010901 Systémy environmentálního managementu – Požadavky s návodem pro použití
ČSN EN ISO 14004:2016 010904 Systémy environmentálního managementu – Obecná směrnice pro implementaci
ČSN EN ISO 14046:2016 010946 Environmentální management – Vodní stopa – Zásady, požadavky a směrnice
ČSN EN ISO 14050:2021 010950 Environmentální management – Slovník
ČSN ISO 14050:2010 (Zrušená) 010950 Environmentální management - Slovník
ČSN EN ISO 14063:2020 010963 Environmentální management – Environmentální komunikace – Směrnice a příklady
ČSN EN ISO 14064-3:2019 010964 Skleníkové plyny – Část 3: Specifikace s návodem na ověřování a validaci prohlášení o skleníkových plynech
ČSN EN ISO 14090:2020 010990 Adaptace na změnu klimatu – Zásady, požadavky a směrnice
ČSN EN ISO 14091:2021 010991 Adaptace na změny klimatu - Směrnice pro zranitelnost, dopady a posuzování rizik
ČSN ISO 2041:2020 011400 Vibrace, rázy a monitorování stavu – Slovník
ČSN P ISO/TS 14837-31:2019 011407 Vibrace – Hluk a vibrace šířené podložím, vyvolané kolejovými systémy – Část 31: Pokyny k měřením in situ pro hodnocení
ČSN ISO 20816-8:2020 011412 Vibrace – Měření a hodnocení vibrací strojů – Část 8: Pístové kompresory
ČSN ISO 21940-2:2018 011449 Vibrace – Vyvažování rotorů – Část 2: Slovník
ČSN ISO 13372:2013 011470 Monitorování stavu a diagnostika strojů - Slovník
ČSN ISO 15261:2006 011471 Systémy generující vibrace a rázy - Slovník
ČSN ISO 18437- 6:2019 011472 Vibrace a rázy – Určování dynamických mechanických vlastností viskoelastických materiálů – Část 6: Superpozice čas-teplota
ČSN EN ISO 50001:2019 011501 Systémy managementu hospodaření s energií – Požadavky s návodem k použití
ČSN EN ISO 50001 :2012 (Zrušená) 011501 Systémy managementu hospodaření s energií - Požadavky s návodem k použití
ČSN EN 16247-1:2013 011505 Energetické audity – Část 1: Obecné požadavky
ČSN EN 16247-2:2014 011505 Energetické audity – Část 2: Budovy
ČSN EN 16247-3:2014 011505 Energetické audity – Část 3: Procesy
ČSN EN 16247- 4:2014 011505 Energetické audity – Část 4: Doprava
ČSN EN ISO/IEC 13273-2 :2016 011506 Energetická účinnost a obnovitelné zdroje energie - Obecná mezinárodní terminologie - Část 2: Obnovitelné zdroje energie
ČSN ISO 50002:2016 011514 Energetické audity - Požadavky s návodem pro použití (pouze část 3) MCH
ČSN EN ISO 3740:2021 011603 Akustika – Určování hladin akustického výkonu zdrojů hluku – Pokyny pro použití základních norem
ČSN EN ISO 3744:2011 011604 Akustika - Určování hladin akustického výkonu a hladin akustické energie zdrojů hluku pomocí akustického tlaku - Technická metoda pro přibližně volné pole nad odrazivou rovinou
ČSN EN ISO 3743-1:2011 011605 Akustika - Určování hladin akustického výkonu a hladin akustické energie zdrojů hluku pomocí akustického tlaku - Technická metoda pro přibližně volné pole nad odrazivou rovinou
ČSN EN ISO 3746:2011 011606 Akustika - Určování hladin akustického výkonu a hladin akustické energie zdrojů hluku pomocí akustického tlaku - Provozní metoda s měřicí obalovou plochou nad odrazivou rovinou
ČSN EN ISO 3741:2011 011607 Akustika - Určování hladin akustického výkonu a hladin akustické energie zdrojů hluku pomocí akustického tlaku - Přesné metody pro dozvukové zkušební místnosti
Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím