Informační systém Uvádění výrobků na trh
Nacházíte se: Terminologická databáze

Terminologická databáze

Terminologická databáze (TDB) byla zpracována za finanční podpory Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) a České agentury pro standardizaci (ČAS).
Rychlé vyhledávání Podrobné vyhledávání

Přehled vložených ČSN/TNI/jiných dokumentů ( 1421 )

Termíny Třidící znak Název
ČSN ISO 37301:2023 010394 Systémy managementu souladu - Požadavky s návodem pro použití
ČSN ISO 37002:2022 010395 Systémy managementu oznamování protiprávního jednání - Směrnice
ČSN ISO 10241-1:2017 010500 Terminologická hesla v technických normách – Část 1: Obecné požadavky a příklady zpracování
ČSN ISO 10241-2:2017 010500 Terminologická hesla v technických normách – Část 2: Přejímání normalizovaných terminologických hesel
ČSN ISO 1087-1:2002 010501 Terminologická práce - Slovník - Část 1: Teorie a aplikace
ČSN ISO 860:2018 010502 Terminologická práce - Harmonizace pojmů a termínů
ČSN EN 13306:2018 010660 Údržba - Terminologie údržby
ČSN ISO 45001:2018 010801 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – Požadavky s návodem k použití
ČSN OHSAS 18001 :2008 (Zrušená) 010801 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – Požadavky
ČSN EN ISO 14001:2016 010901 Systémy environmentálního managementu – Požadavky s návodem pro použití
ČSN EN ISO 14004:2016 010904 Systémy environmentálního managementu – Obecná směrnice pro implementaci
ČSN EN ISO 14031:2021 010931 Environmentální management – Hodnocení environmentální výkonnosti – Směrnice
ČSN EN ISO 14046:2016 010946 Environmentální management – Vodní stopa – Zásady, požadavky a směrnice
ČSN EN ISO 14050:2021 010950 Environmentální management – Slovník
ČSN ISO 14050:2010 (Zrušená) 010950 Environmentální management - Slovník
ČSN EN ISO 14063:2020 010963 Environmentální management – Environmentální komunikace – Směrnice a příklady
ČSN EN ISO 14064-3:2019 010964 Skleníkové plyny – Část 3: Specifikace s návodem na ověřování a validaci prohlášení o skleníkových plynech
ČSN EN ISO 14065:2022 010965 Obecné zásady a požadavky na orgány validující a ověřující environmentální informace
ČSN EN ISO 14090:2020 010990 Adaptace na změnu klimatu – Zásady, požadavky a směrnice
ČSN EN ISO 14091:2021 010991 Adaptace na změny klimatu - Směrnice pro zranitelnost, dopady a posuzování rizik
ČSN EN ISO 13567-1:2022 0113104 Technická dokumentace produktu - Uspořádání a pojmenování hladin v CAD - Část 1: Přehled a zásady
ČSN ISO 2041:2020 011400 Vibrace, rázy a monitorování stavu – Slovník
ČSN EN ISO 8041-2:2022 011403 Vibrace působící na člověka - Měřicí přístroje - Část 2: Osobní vibrační expozimetry
ČSN P ISO/TS 14837-31:2019 011407 Vibrace – Hluk a vibrace šířené podložím, vyvolané kolejovými systémy – Část 31: Pokyny k měřením in situ pro hodnocení
ČSN ISO 20816-8:2020 011412 Vibrace – Měření a hodnocení vibrací strojů – Část 8: Pístové kompresory
ČSN ISO 21940-2:2018 011449 Vibrace – Vyvažování rotorů – Část 2: Slovník
ČSN ISO 13372:2013 011470 Monitorování stavu a diagnostika strojů - Slovník
ČSN ISO 15261:2006 011471 Systémy generující vibrace a rázy - Slovník
ČSN ISO 18437- 6:2019 011472 Vibrace a rázy – Určování dynamických mechanických vlastností viskoelastických materiálů – Část 6: Superpozice čas-teplota
ČSN ISO 14839-1:2022 011482 Vibrace – Vibrace točivých strojů vybavených aktivními magnetickými ložisky – Část 1: Slovník
Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím