Informační systém Uvádění výrobků na trh
Nacházíte se: Domů » Terminologická databáze » ČSN ISO 2041 - výchylka

ČSN ISO 2041 - Vibrace, rázy a monitorování stavu – Slovník

Stáhnout normu: ČSN ISO 2041 (Zobrazit podrobnosti)
Datum vydání/vložení: 2020-04-01
Zdroj: https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:2041:ed-4:v1:en
Třidící znak: 011400
Obor: Mechanika
ICS:
  • 17.160 - Vibrace, rázy a měření vibrací a rázů
  • 01.040.17 - Metrologie a měření. Fyzikální jevy (názvosloví)
Stav: Platná
Terminologie normy
Nahlásit chybu

3.1.1 výchylka

(displacement) (relative displacement) (vibrace a rázy( časově proměnná veličina, která specifikuje změnu polohy bodu na tělese vzhledem k referenční soustavě souřadnic POZNÁMKA 1 k heslu Referenční soustavou souřadnic je obvykle soustava os, ve které soubor souřadnic definuje změnu polohy bodu na tělese. Výchylku mohou obecně reprezentovat rotační vektor výchylky, translační vektor výchylky nebo oba vektory. POZNÁMKA 2 k heslu Výchylka se označuje jako relativní výchylka, jestliže se měří vzhledem k jiné referenční soustavě souřadnic než k prvotní referenční soustavě souřadnic přiřazené danému případu. POZNÁMKA 3 k heslu Výchylka může: mít charakter kmitavého pohybu; v tom případě lze jednoduché harmonické složky definovat amplitudou výchylky (a frekvencí), nebo být náhodná; v tom případě lze k určení pravděpodobnosti, že výchylka bude nabývat hodnot v daném rozsahu, použít efektivní hodnotu výchylky (a šířku pásma a rozdělení hustoty pravděpodobnosti). POZNÁMKA 4 k heslu Výchylky s krátkou dobou trvání se definují jako přechodové výchylky. Výchylky, které nemají charakter kmitavého pohybu, se definují jako trvalé výchylky, pokud mají dlouhou dobu trvání, nebo jako pulzy výchylky, mají-li krátkou dobu trvání.

3.1.1 displacement

relative displacement 〈vibration and shock〉 time varying quantity that specifies the change in position of a point on a body with respect to a reference frame Note 1 to entry: The reference frame is usually a set of axes within which a set of coordinates defines the change in position of a point on a body. In general, a rotation displacement vector, a translation displacement vector, or both can represent the displacement. Note 2 to entry: A displacement is designated as a relative displacement if it is measured with respect to a reference frame other than the primary reference frame designated in a given case. Note 3 to entry: Displacement can be: — oscillatory, in which case simple harmonic components can be defined by the displacement amplitude (and frequency), or — random, in which case the root-mean-square (rms) displacement (and band-width and probability density distribution) can be used to define the probability that the displacement will have values within any given range. Note 4 to entry: Displacements of short time are defined as transient displacements. Non-oscillatory displacements are defined as sustained displacements, if of long duration, or as displacement pulses, if of short duration.
Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím