Informační systém Uvádění výrobků na trh

Skupina 1.

PREFABRIKOVANÉ VÝROBKY Z OBYČEJNÉHO/LEHKÉHO BETONU A AUTOKLÁVOVANÉHO PÓROBETONU

Název sektoru: Stavební výrobky označované CE
Zveřejnění názvů hEN v OJ EU:

2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN 20. 3. 2019) + oprava
ve znění změny:  (EU)2022/2357 (hEN 2. 12. 2022)
konsolidované znění (EU)2019/451 včetně změny  (EU)2022/2357
Seznam všech hEN k CPR (k 2. 12. 2022, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 ( EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změn:
(EU)2023/424 (EAD 27. 2. 2023)
(EU)2022/1517 (EAD 12. 9. 2022),
(EU)2021/1789 (EAD 11. 10. 2021) ve znění opravy
(3. 2. 2022 - pouze české znění),
(EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021),
(EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020),
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020),
(EU)2022/381 (EAD 7. 3. 2022),
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)
/ konsolidované znění (EU)2019/450 bez změny (EU)2023/424Rozhodnutí Komise 1999/94/ES
Mandáty M/100 Změny mandátu: M/130 , M/126 , M/139
Nebezpečné látky: Předpisy ČR - nebezpečné látky

SVHC: plasty, pryž, kov, cement, kámen, keramika, pigmenty

Výběr potenciálních nebezpečných látek pro skupinu 1 (CPR): CMR látky kat. 1A a 1B, radionuklidy,   polykarboxyláty, těžké kovy, kadmium, chrom, olovo, arsen, sloučeniny arsenu, měď, zinek, polymery (fenol, methylmethakrylát, styren, akrylonitril, pryskyřice: polyesterové, furanové, fenolové, akrylátové, epoxidové), sulfonáty, thiokyanáty, nonylfenol, nonylfenol ethoxylát, chloridy, retardéry hoření, p,p’-dichlor-2,2-difenyl-1,1,1-trichlorethan (DDT), polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH), polychlorované bifenyly (PCB)

Materiály pro skupinu 1 (CPR):
železobeton, beton, přepínací ocel, pórovité kamenivo (LWA), beton z pórovitého kameniva (LAC), ocelová výztuž, cement, kamenivo, přísady do betonu, příměsi, hydroizolační pás/povlak, zvuková/tepelná izolace (EPS, PUR), těsnění HDPE, pryž, epoxidové pryskyřice, keramika, pigmenty
Emise Emise do životního prostředí - VOC , Voda , Emise do životního prostředí - Půda , Radiace , Emise do životního prostředí - Pitná voda
Označení harmonizované normy ČSN Český název harmonizované normy Platnost normy jako hEN Ukončení období souběžné existence všechny subjekty (OS/NB) oznámené v NANDO k dané normě Systémy posuzování Skupiny (CPR)
EN 1168:2005+A3:2011 ČSN EN 1168+A3:2012 Betonové prefabrikáty - Dutinové panely; 01.07.2012 (CPR) 01.07.2013 (CPR) OS/NB 2+ 1
EN 12602:2016 nahrazuje EN 12602:2008+A1:2013Zrušená ČSN EN 12602:2016 nahrazuje ČSN EN 12602+A1:2016Změna Z2-12.16(Zrušená) Prefabrikované vyztužené dílce z autoklávovaného pórobetonu 10.03.2017 (CPR) 10.03.2018 (CPR) OS/NB 2+, 4 1
EN 12737:2004+A1:2007 ČSN EN 12737+A1:2008 Betonové prefabrikáty - Stájové rošty pro dobytek; 01.01.2009 (CPR) 01.01.2010 (CPR) OS/NB 2+ 1
EN 12794:2005+A1:2007 ČSN EN 12794+A1:2008 Betonové prefabrikáty - Základové piloty; 01.02.2008 (CPR) 01.02.2009 (CPR) OS/NB 2+ 1
AC:2008     01.08.2009 (CPR) 01.08.2009 (CPR)      
EN 12839:2012 ČSN EN 12839 ed. 2:2012 Betonové prefabrikáty - Prvky pro ploty; 01.10.2012 (CPR) 01.10.2013 (CPR) - 4 1
EN 12843:2004 ČSN EN 12843:2005 Betonové prefabrikáty - Stožáry a sloupy; 01.09.2005 (CPR) 01.09.2007 (CPR) OS/NB 2+ 1
EN 13224:2011 ČSN EN 13224:2012 Betonové prefabrikáty - Žebrové stropní prvky; 01.08.2012 (CPR) 01.08.2013 (CPR) OS/NB 2+ 1
EN 13225:2013 nahrazuje EN 13225:2004Zrušená ČSN EN 13225:2013 nahrazuje ČSN EN 13225:2005(Zrušená) Betonové prefabrikáty - Tyčové nosné prvky 08.08.2014 (CPR) 08.08.2015 (CPR) OS/NB 2+ 1
EN 13693:2004+A1:2009 ČSN EN 13693+A1:2010 Betonové prefabrikáty - Speciální střešní prvky; 01.05.2010 (CPR) 01.05.2011 (CPR) OS/NB 2+ 1
EN 13747:2005+A2:2010 ČSN EN 13747+A2:2010 Betonové prefabrikáty - Stropní deskové dílce pro spřažené stropní systémy; 01.01.2011 (CPR) 01.01.2011 (CPR) OS/NB 2+ 1
EN 13978-1:2005 ČSN EN 13978-1:2006 Betonové prefabrikáty - Prefabrikované betonové garáže - Část 1: Požadavky na železobetonové garáže z prostorových nebo rovinných dílců o rozměrech garážového boxu; 01.03.2006 (CPR) 01.03.2008 (CPR) OS/NB 2+ 1
EN 14843:2007 ČSN EN 14843:2008 Betonové prefabrikáty – Schodiště; 01.01.2008 (CPR) 01.01.2009 (CPR) OS/NB 2+ 1
EN 14844:2006+A2:2011 ČSN EN 14844+A2:2012 Betonové prefabrikáty - Prostorové prvky pro inženýrské sítě; 01.09.2012 (CPR) 01.09.2013 (CPR) OS/NB 2+, 4 1
EN 14991:2007 ČSN EN 14991:2008 Betonové prefabrikáty - Základové prvky; 01.01.2008 (CPR) 01.01.2009 (CPR) OS/NB 2+ 1
EN 14992:2007+A1:2012 ČSN EN 14992+A1:2013 Betonové prefabrikáty - Stěnové prvky; 01.04.2013 (CPR) 01.07.2013 (CPR) OS/NB 2+, 4 1
EN 15037-1:2008 ČSN EN 15037-1:2009 Betonové prefabrikáty - Stropní systémy z trámů a vložek - Část 1: Trámy; 01.01.2010 (CPR) 01.01.2011 (CPR) OS/NB 2+ 1
EN 15037-2:2009+A1:2011 ČSN EN 15037-2+A1 Betonové prefabrikáty - Stropní systémy z trámů a vložek - Část 2: Betonové stropní vložky; 01.12.2011 (CPR) 01.12.2012 (CPR) OS/NB 2+ 1
EN 15037-3:2009+A1:2011 ČSN EN 15037-3+A1:2011 Betonové prefabrikáty - Stropní systémy z trámů a vložek - Část 3: Pálené stropní vložky; 01.12.2011 (CPR) 01.12.2012 (CPR) OS/NB 2+ 1
EN 15037-4:2010+A1:2013 nahrazuje EN 15037-4:2010Zrušená ČSN EN 15037-4+A1:2013 nahrazuje ČSN EN 15037-4:2010(Zrušená) Betonové prefabrikáty - Stropní systémy z trámů a vložek - Část 4: Stropní vložky z pěnového polystyrénu; 08.08.2014 (CPR) 08.08.2015 (CPR) OS/NB 1, 2+, 3, 4 1
EN 15037-5:2013 ČSN EN 15037-5:2013 Betonové prefabrikáty - Stropní systémy z trámů a vložek - Část 5: Vylehčovací stropní vložky pro ztracené bednění 08.08.2014 (CPR) 08.08.2015 (CPR) OS/NB 1, 2+, 3, 4 1
EN 15050:2007+A1:2012 ČSN EN 15050+A1:2012 Betonové prefabrikáty - Mostní prvky; 01.12.2012 (CPR) 01.12.2012 (CPR) OS/NB 2+ 1
EN 1520:2011 ČSN EN 1520 ed. 2:2011Změna Z1-9.12 Prefabrikované dílce z mezerovitého betonu z pórovitého kameniva vyztužené nosnou a nenosnou výztuží; 01.01.2012 (CPR) 01.01.2013 (CPR) OS/NB 2+, 4 1
EN 15258:2008 ČSN EN 15258:2009 Betonové prefabrikáty - Prvky opěrných stěn; 01.01.2010 (CPR) 01.01.2011 (CPR) OS/NB 2+ 1
EN 15435:2008 ČSN EN 15435:2009 Betonové prefabrikáty - Bednicí tvárnice z obyčejného a lehkého betonu - Vlastnosti výrobku; 01.02.2009 (CPR) 01.02.2010 (CPR) - 4 1
EN 15498:2008 ČSN EN 15498:2009 Betonové prefabrikáty - Bednicí tvárnice  ze štěpkobetonu - Vlastnosti výrobku; 01.02.2009 (CPR) 01.02.2010 (CPR) - 4 1
Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím