Informační systém Uvádění výrobků na trh
Nacházíte se: Databáze harmonizovaných norem»Harmonizované normy a EAD k CPR - stavební výrobky»Harmonizované normy a EAD rozdělené do skupin výrobků podle přílohy IV k CPR

Harmonizované normy a EAD rozdělené do skupin výrobků podle přílohy IV k CPR

Měsíčně aktualizováno, poslední aktualizace hEN je provedena podle naposled zveřejněného seznamu harmonizovaných norem v Úředním věstníku EU  (© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/homepage.html, 1998–2024): 2018/C/092/06 , který je doplněn 2019/451. Platnost harmonizovaných norem je ověřována podle CEN a platnost ČSN je ověřována podle Věstníku ÚNMZ.
Poslední aktualizace EAD je provedena podle naposled zveřejněného seznamu evropských dokumentů pro posuzování (EAD) v Úředním věstníku EU 2018/C 417/07 (EAD), který je doplněn  2019/450  a 2019/896. V  případě, že pro dokument EAD existuje překlad, je  v této české verzi databáze uveden v češtině a  místo (EN) je označen (CZ).

Aktualizováno k 1. 6. 2024

Kód skupiny Název skupiny (Přehled hEN) Přehled EAD Mandát Změny mandátu Rozhodnutí Komise
1 PREFABRIKOVANÉ VÝROBKY Z OBYČEJNÉHO/LEHKÉHO BETONU A AUTOKLÁVOVANÉHO PÓROBETONU EAD M/100 M/130 M/126 M/139 1999/94/ES
2 DVEŘE, OKNA, OKENICE, VRATA A PŘÍSLUŠNÉ STAVEBNÍ KOVÁNÍ EAD M/101 M/130 M/126 1999/93/ES
3 FÓLIE, VČETNĚ LITÝCH A SESTAV (HYDROIZOLAČNÍ NEBO PAROTĚSNÉ) EAD M/102 M/130 M/137 M/126 1999/90/ES 2003/728/ES 2003/655/ES (EAD) 1997/556/ES (EAD) 2003/722/ES 98/599/ES 98/143/ES
4 TEPELNĚIZOLAČNÍ VÝROBKY. KOMPOZITNÍ IZOLAČNÍ SESTAVY NEBO SYSTÉMY EAD M/103 M/103_rev M/489 M/367 M/138 M/130 M/137 M/126 1999/91/ES 1997/556/ES (EAD) 2001/308/ES (EAD) 2000/273/ES (EAD)
5 STAVEBNÍ LOŽISKA, ČEPY PRO KONSTRUKČNÍ SPOJE EAD M/104 M/132 1995/467/ES 2003/639/ES (EAD)
6 KOMÍNY, KOUŘOVODY A SPECIFICKÉ VÝROBKY EAD M/105 M/130 M/137 M/442 1995/467/ES
7 VÝROBKY ZE SÁDRY EAD M/106 M/106_rev M/130 M/137 M/139 1995/467/ES
8 GEOTEXTILIE, GEOMEMBRÁNY A SOUVISEJÍCÍ VÝROBKY EAD M/107 1996/581/ES 2015/1958
9 LEHKÉ OBVODOVÉ PLÁŠTĚ / OPLÁŠTĚNÍ / KONSTRUKČNÍ TĚSNĚNÉ ZASKLENÍ EAD M/108 M/137 1996/580/ES 2003/656/ES (EAD) 1996/582/ES (EAD) 2003/640/ES (EAD) 2019/1764
10 STABILNÍ ZAŘÍZENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU (VÝROBKY PRO POŽÁRNÍ POPLACH/DETEKCE, STABILNÍ VÝROBKY PRO HAŠENÍ POŽÁRU, ŘÍZENÍ POŽÁRU A KOUŘE A PRO POTLAČOVÁNÍ VÝBUCHU) EAD M/109 M/130 M/139 1996/577/ES
11 VYBAVENÍ PRO HYGIENICKÉ PROSTORY EAD M/110 M/368 M/137 M/139 1996/578/ES
12 VYBAVENÍ KOMUNIKACÍ: SILNIČNÍ VYBAVENÍ EAD M/111 M/111_rev M/132 1996/579/ES 2001/19/EC (EAD)
13 KONSTRUKČNÍ VÝROBKY A PRVKY ZE DŘEVA A DOPLŇKY EAD M/112_rev M/112 M/137 1997/176/ES 1997/638/ES (EAD) 2000/447/ES (EAD) 1999/92/ES (EAD) 1999/455/ES (EAD)
14 PANELY A PRVKY NA BÁZI DŘEVA EAD M/113 M/113_rev M/444 M/137 1997/462/ES
15 CEMENT, STAVEBNÍ VÁPNA A JINÁ HYDRAULICKÁ POJIVA EAD M/114 1997/555/ES
16 VÝZTUŽNÁ A PŘEDPÍNACÍ BETONÁŘSKÁ OCEL (A DOPLŇKY) PŘEDPÍNACÍ SESTAVY EAD M/115_rev M/115 1997/597/ES 1998/456/ES (EAD) 2000/606/ES (EAD)
17 ZDIVO A SOUVISEJÍCÍ VÝROBKY ZDICÍ PRVKY, MALTY A DOPLŇKY EAD M/116 M/116am M/116_rev M/137 1997/740/ES
18 VÝROBKY PRO KANALIZAČNÍ SYSTÉMY EAD M/118 2015/1959 2000/273/ES (EAD)
19 PODLAHOVINY EAD M/119 M/137 M/132 1997/808/ES
20 KONSTRUKČNÍ KOVOVÉ VÝROBKY A DOPLŇKY EAD M/120 M/137 1998/214/ES 2000/606/ES (EAD)
21 VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY STĚN A STROPŮ, SESTAVY VNITŘNÍCH PŘÍČEK EAD M/121 M/121_rev 1998/437/ES 1997/462/ES 2003/655/ES (EAD) 1998/213/ES (EAD) 2018/779
22 STŘEŠNÍ KRYTINY, STŘEŠNÍ SVĚTLÍKY, STŘEŠNÍ OKNA A DOPLŇKOVÉ VÝROBKY STŘEŠNÍ SESTAVY EAD M/122 M/122_rev M/137 1998/436/ES 2003/656/ES (EAD) 1998/600/ES (EAD) 2019/1342 (EAD)
23 VÝROBKY PRO KONSTRUKCE VOZOVEK EAD M/124 M/387 M/137 1998/601/ES
24 KAMENIVO EAD M/125 M/125_rev M/139 M/125am 1998/598/ES
25 STAVEBNÍ ADHEZIVA EAD M/127 M/137 1999/470/ES
26 VÝROBKY PRO BETON, MALTY A INJEKTÁŽNÍ MALTY EAD M/128 M/137 1999/469/ES
27 ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ VNITŘNÍCH PROSTOR EAD M/577 1999/471/ES
28 TRUBKY, NÁDRŽE A DOPLŇKY, KTERÉ NEJSOU V KONTAKTU S VODOU URČENOU K LIDSKÉ SPOTŘEBĚ EAD M/131 M/137 1999/472/ES 2015/1936
29 STAVEBNÍ VÝROBKY, KTERÉ JSOU V KONTAKTU S VODOU URČENOU K LIDSKÉ SPOTŘEBĚ EAD M/136 M/136_rev_2 M/136_rev_1 2002/359/ES
30 VÝROBKY Z PLOCHÉHO SKLA, PROFILOVANÉHO SKLA A SKLENĚNÝCH TVÁRNIC EAD M/135_rev M/135 2000/245/ES
31 ELEKTRICKÉ, OVLÁDACÍ A KOMUNIKAČNÍ KABELY EAD M/443 2011/284/EU
32 TĚSNĚNÍ PRO SPOJE EAD M/474 2011/19/EU 2003/656/ES (EAD)
33 PŘIPEVŇOVACÍ PROSTŘEDKY EAD 1997/463/ES 1996/582/ES (EAD) 1997/161/ES (EAD) 1997/177/ES (EAD) 2018/771/ES (EAD)
34 STAVEBNÍ SESTAVY, JEDNOTKY, PREFABRIKOVANÉ PRVKY EAD 2003/728/ES 1998/279/ES (EAD) 1999/89/ES
35 VÝROBKY PRO POŽÁRNÍ PŘEPÁŽKY, POŽÁRNÍ TĚSNĚNÍ, PRO POŽÁRNÍ OCHRANU A PRO ZPOMALOVÁNÍ HOŘENÍ EAD 1999/454/ES
36 DALŠÍ VÝROBKY EAD 2018/771/ES (EAD) 2015/1936
Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím