Informační systém Uvádění výrobků na trh
Nacházíte se: Domů » Terminologická databáze » ČSN EN ISO 11202 - hladina časově průměrovaného emisního akustického tlaku

ČSN EN ISO 11202 - Akustika - Hluk vyzařovaný stroji a zařízeními - Určování hladin emisního akustického tlaku na stanovišti obsluhy a dalších stanovených místech s použitím přibližných korekcí na prostředí

Stáhnout normu: ČSN EN ISO 11202 (Zobrazit podrobnosti)
Datum vydání/vložení: 2010-12-01
Třidící znak: 011618
Obor: Akustika
Stav: Platná
Nahlásit chybu

3.4 hladina časově průměrovaného emisního akustického tlaku

(time-averaged emission sound pressure level) Lp,T desetinásobek dekadického logaritmu poměru střední hodnoty druhé mocniny emisního akustického tlaku p, v časovém intervalu T (začínajícího v čase t1 a končícího v čase t2), ke druhé mocnině referenčního akustického tlaku p0, vyjadřuje se v decibelech kde referenční hodnota p0 je 20 (Pa POZNÁMKA 1 Pro zjednodušení zápisu se index T bude v následujícím textu vynechávat. POZNÁMKA 2 Použití frekvenčního a časového vážení podle IEC 61672-1 a/nebo určitých frekvenčních pásem se vyjadřuje vhodným indexem; např. LpA vyjadřuje hladinu emisního akustického tlaku A. POZNÁMKA 3 Rovnice (2) je shodná s vyjádřením deskriptoru hluku v oblasti životního prostředí „ekvivalentní hladina ustáleného akustického tlaku“ (ISO 1996-1[1]). Veličina emise definovaná výše se však užívá k charakterizaci hluku vyzařovaného zkoušeným zdrojem za předpokladu použití normalizovaného postupu měření a provozních podmínek stroje, jakož i řízeného akustického prostředí při měření.

3.4 time-averaged emission sound pressure level

Lp,T ten times the logarithm to the base 10 of the ratio of the time average of the square of the emission sound pressure, p, during a stated time interval of duration, T (starting at t1 and ending at t2), to the square of a reference value, p0, expressed in decibels where the reference value, p0, is 20 µPa NOTE 1 For simplicity of notation, the subscript T is omitted throughout the following text. NOTE 2 If specific frequency and time weightings as specified in IEC 61672-1 and/or specific frequency bands are applied, this is indicated by appropriate subscripts; e.g. LpA denotes the A-weighted emission sound pressure level. NOTE 3 Equation (2) is equivalent to that for the environmental noise descriptor “equivalent continuous sound pressure level” (ISO 1996‑1[1]). However, the emission quantity defined above is used to characterize the noise emitted by a source under test and assumes that standardized measurement and operating conditions as well as a controlled acoustical environment are used for the measurements.
Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím