Informační systém Uvádění výrobků na trh
Nacházíte se: Domů » Terminologická databáze » ČSN EN ISO 3740 - hladina časově integrovaného akustického tlaku jednotlivé události

ČSN EN ISO 3740 - Akustika – Určování hladin akustického výkonu zdrojů hluku – Pokyny pro použití základních norem

Stáhnout normu: ČSN EN ISO 3740 (Zobrazit podrobnosti)
Datum vydání/vložení: 2021-04-01
Třidící znak: 011603
Obor: Akustika
ICS:
  • 17.140.01 - Akustická měření a snižování hluku obecně
Stav: Platná
Nahlásit chybu

3.7 hladina časově integrovaného akustického tlaku jednotlivé události

(single event time-integrated sound pressure level) LE desetinásobek dekadického logaritmu podílu integrálu druhé mocniny akustického tlaku p jednotlivé izolované zvukové události (skupiny impulzů zvuku nebo přechodového zvuku) přes stanovený časový interval T (začínající v čase t1 a končící v čase t2) k referenční hodnotě E0, vyjadřuje se v decibelech

kde referenční hodnota E0 je (20(Pa)2 s = 4 × 10–10 Pa2 s

POZNÁMKA 1 k heslu Tuto veličinu lze stanovit rovnicí

kde T0 = 1 s.

POZNÁMKA 2 k heslu Jestliže se používá k měření imise zvuku, nazývá se tato veličina obvykle „hladina zvukové expozice“ (viz ISO/TR 25417:2007).

[ZDROJ: ISO 3744:2010, 3.4.]

3.7 single event time-integrated sound pressure levelLE

ten times the logarithm to the base 10 of the ratio of the integral of the square of the sound pressure, p, of an isolated single sound event (burst of sound or transient sound) over a stated time interval T (starting at t1 and ending at t2), to a reference value, E0, expressed in decibels

where the reference value, E0, is (20 μPa)2 s = 4 × 10−10 Pa2 s

Note 1 to entry: This quantity can be obtained by

where T0 = 1 s.

Note 2 to entry: When used to measure sound immission, this quantity is usually called “sound exposure level” (see ISO/TR 25417:2007).

[SOURCE: ISO 3744:2010, 3.4]
Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím