Informační systém Uvádění výrobků na trh
Nacházíte se: Domů » Terminologická databáze » ČSN EN ISO 3740 - systematická odchylka

ČSN EN ISO 3740 - Akustika – Určování hladin akustického výkonu zdrojů hluku – Pokyny pro použití základních norem

Stáhnout normu: ČSN EN ISO 3740 (Zobrazit podrobnosti)
Datum vydání/vložení: 2021-04-01
Třidící znak: 011603
Obor: Akustika
ICS:
  • 17.140.01 - Akustická měření a snižování hluku obecně
Stav: Platná
Nahlásit chybu

3.17 systematická odchylka

(systematic deviation) (sy odchylka pro započítání systematického rozdílu mezi hladinami akustického výkonu (3.3) získaných s využitím základních norem založených na rozdílných fyzikálních pravidlech

POZNÁMKA 1 k heslu (sy není pokryta v základních normách. Viz 4.4 a příloha C.

POZNÁMKA 2 k heslu (sy,pI popisuje specificky systematickou odchylku mezi hladinou akustického výkonu stanovenou metodou akustické intenzity LW,I, porovnanou s výsledky měření akustického tlaku ve volném poli LW,p: (sy,pI = LW,pLW,I, jinak se (sy,pI označuje také jako chyba v blízkém poli.

POZNÁMKA 3 k heslu Systematické odchylky se mohou také objevit při určování korekce na prostředí K2 v souladu s rozdílnými postupy uvedenými v základních normách.

3.17 systematic deviationΔsy

deviation to account for a systematic difference between sound power levels (3.3) obtained using basic standards based on different physical rules

Note 1 to entry: Δsy is not covered in the basic standards. See 4.4 and Annex C.

Note 2 to entry: Δsy,pI describes specifically the systematic deviation between the sound power level yielded by the intensity method, LW,I, compared with the result from free field sound pressure measurements, LW,p: Δsy,pI = LW,pLW,I; otherwise Δsy,pI is also designated as near field error.

Note 3 to entry: Systematic deviations can also appear when environmental correction, K2, is determined according to different procedures from the basic standards.
Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím