Informační systém Uvádění výrobků na trh
Nacházíte se: Domů » Terminologická databáze » ČSN EN ISO 3740 - hladina rychlosti vibrací

ČSN EN ISO 3740 - Akustika – Určování hladin akustického výkonu zdrojů hluku – Pokyny pro použití základních norem

Stáhnout normu: ČSN EN ISO 3740 (Zobrazit podrobnosti)
Datum vydání/vložení: 2021-04-01
Třidící znak: 011603
Obor: Akustika
ICS:
  • 17.140.01 - Akustická měření a snižování hluku obecně
Stav: Platná
Nahlásit chybu

3.10 hladina rychlosti vibrací

(vibratory velocity level) Lv desetinásobek dekadického logaritmu poměru efektivní hodnoty rychlosti vibrací v k druhé mocnině referenční hodnoty v0, vyjadřuje se v decibelech:

kde je

v efektivní hodnota rychlosti vibrací v metrech za sekundu;

v0 referenční hodnota rychlosti a rovná se 5 × 10–8 m/s.

POZNÁMKA 1 k heslu Pro zvuk vytvářený vibracemi konstrukce a šířený vzduchem má referenční hodnota v0 = 50 nm/s tu vlastnost, že vede společně s p0 = 2 × 10–5 Pa k referenční hodnotě intenzity I0 = 1 ×10–12 W/m2 a k charakteristické impedanci vzduchu p0/v0 = 400 Pa∙s/m.

POZNÁMKA 2 k heslu V ISO/TS 7849-1 se používá hladina rychlosti vibrací jako hladina rychlosti vibrací A LvA tak, že se v2 v rovnici (6) v normě ISO/TS 7849-1:2009 nahradí efektivní hodnotou váženou funkcí A vA2.

POZNÁMKA 3 k heslu V ISO 1683 jsou uvedeny dvě referenční hodnoty: v0 = 10–9 m/s a 5 × 10–8 m/s. Druhá z hodnot je určena pro případy zvuku vytvářeného vibracemi konstrukce a šířeného vzduchem a využívá se tudíž v ISO/TS 7849-1 a ISO/TS 7849-2. Při volbě v0 = 10–9 m/s je výsledkem hladina rychlosti vibrací, která je o 34 dB vyšší než hladina použitá v obou částech ISO/TS 7849. Pokud se používá v0 = 10–9 m/s, odečte se tudíž 34 dB na pravé straně první rovnice v 3.10.

3.10 vibratory velocity levelLv

ten times the logarithm to the base 10 of the ratio of the square of the RMS value of the vibratory velocity, v, to the square of a reference value, v0, expressed in decibels:

where

v

is the RMS value of the vibratory velocity, in metres per second;v0

is the reference value for the velocity and is equal to 5 × 10–8 m/s.Note 1 to entry: For airborne and structure vibration generated sound, the reference value, v0 = 50 nm/s has the property that it leads, together with p0 = 2 × 10−5 Pa, to the reference value of the intensity level I0 = 1 × 10−12 W/m2 and to a characteristic impedance of air of p0/v0 = 400 Pa·s/m.

Note 2 to entry: In ISO/TS 7849-1, the vibratory velocity level is applied as A‑weighted vibratory velocity level, LvA, by substituting v2 for the A‑weighted RMS vA2 in ISO/TS 7849-1:2009, Formula (6).

Note 3 to entry: In ISO 1683, two reference values for the velocity level are mentioned: v0 = 10−9 m/s and 5 × 10−8 m/s. The latter is intended for cases of airborne and structure vibration generated sound and is therefore used in ISO/TS 7849-1 and ISO/TS 7849-2. A choice of v0 = 10−9 m/s results in a vibratory velocity level which is 34 dB higher than the level used in both parts of ISO/TS 7849. Therefore, if v0 = 10−9 m/s is used, subtract 34 dB from the right‑hand sides of the first formula in 3.10.
Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím