Informační systém Uvádění výrobků na trh
Nacházíte se: Domů » Terminologická databáze » ČSN EN ISO 25378 - populační charakteristika

ČSN EN ISO 25378 - Geometrické specifikace produktu (GPS) - Charakteristiky a podmínky - Definice

Stáhnout normu: ČSN EN ISO 25378 (Zobrazit podrobnosti)
Datum vydání/vložení: 2022-05-01
Třidící znak: 014124
Obor: Nejistoty měření
ICS:
  • 01.110 - Technická dokumentace výrobků
Stav: Platná
Terminologie normy
Nahlásit chybu

3.3.2 populační charakteristika

statistika stanovená z hodnot charakteristiky, získaných z populace součástí, nebo populace sestav


POZNÁMKA 1 Populační charakteristiky se užívají při uvažování celkové populace součástí.


PŘÍKLAD 1 Aritmetický průměr, nebo směrodatná odchylka globální individuální charakteristiky populace součástí je populační charakteristikou.


POZNÁMKA 2 Populační charakteristiky jsou statisticky významné pouze pro GPS charakteristiky, kde je hodnota výsledkem globálních individuálních charakteristik.


PŘÍKLAD 2 Minimální průměr opsaného válce má jednu jedinečnou hodnotu pro daný válcový prvek. Potom populační charakteristika založená na této hodnotě individuální charakteristicky bude statisticky významná. Dvoubodový průměr pro daný válcový prvek se bude měnit v rámci rozsahu v závislosti na úchylkách tvaru prvku. V tomto případě populační charakteristika nemůže být stanovena z populace hodnot. V tomto případě by bylo možné stanovit populační charakteristiku z maximální hodnoty dvoubodového průměru podél prvku. V tomto případě individuální charakteristika je globální individuální charakteristikou, což je maximální dvoubodový průměr dané součásti.


POZNÁMKA 3 Charakteristika populace se může použít například pro statistickou regulaci procesu (SPC).

3.3.2 population characteristic


statistic defined from the characteristic values, obtained on the population of workpieces or the population of assemblies


NOTE 1 Population characteristics are used to consider a total population of workpieces.


EXAMPLE 1 The arithmetic mean or the standard deviation on the population of workpieces of a global individual characteristic are population characteristics.


NOTE 2 Population characteristics are only statistically meaningful for GPS characteristics when the value is the result of global individual characteristics.


EXAMPLE 2 The minimum circumscribed cylinder diameter has one unique value for a given cylindrical feature. Therefore, a population characteristic based on this individual characteristic value will be statistically meaningful. The two-point diameter for a given cylindrical feature will vary within a range, dependent upon the form deviations of the feature. In this case, a population characteristic cannot be defined from the population of values. It could be possible, in this case, to establish a population characteristic from the maximum value of the two-point diameter along the feature. In this case, the individual characteristic is a global individual characteristic which is the maximum two-point diameter on a given workpiece.


NOTE 3 The population characteristic can be used, for example, for statistical process control (SPC).

Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím