Informační systém Uvádění výrobků na trh
Nacházíte se: Terminologická databáze

Terminologická databáze

Terminologická databáze (TDB) byla zpracována za finanční podpory Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) a České agentury pro standardizaci (ČAS).
Rychlé vyhledávání Podrobné vyhledávání

Přehled vložených ČSN/TNI/jiných dokumentů ( 1068 )

Termíny Třidící znak Název
ČSN EN ISO 1891-4:2020 021003 Spojovací součásti – Slovník – Část 4: Kontrola, prohlídka, dodání, přijetí a kvalita
ČSN ISO 6811:2001 023501 Kulová kluzná ložiska - Slovník
ČSN ISO 5593:2000 (Zrušená) 024601 Valivá ložiska - Slovník
ČSN ISO 1132-1:2005 024602 Valivá ložiska - Tolerance - Část 1: Termíny a definice
ČSN EN 549:2020 029283 Pryžové materiály pro těsnění a membrány pro spotřebiče plynných paliv a zařízení na plynná paliva
ČSN EN ISO 8044:2016 (Zrušená) 038001 Koroze kovů a slitin - Základní termíny a definice
ČSN EN ISO 8044:2020 038001 Koroze kovů a slitin – Slovník
ČSN ISO 7583:2019 038007 Anodická oxidace hliníku a jeho slitin – Termíny a definice
ČSN EN ISO 11844-1:2021 038211 Koroze kovů a slitin – Klasifikace vnitřních atmosfér s nízkou korozní agresivitou – Část 1: Stanovení a odhad korozní agresivity vnitřních atmosfér
ČSN EN ISO 12944-1:2018 038241 Nátěrové hmoty – Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy – Část 1: Obecné zásady
ČSN EN ISO 12944-2:2019 038241 Nátěrové hmoty – Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy – Část 2: Klasifikace vnějšího prostředí
ČSN EN ISO 12944-5:2020 038241 Nátěrové hmoty – Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy – Část 5: Ochranné nátěrové systémy
ČSN EN ISO 12944-9:2020 038241 Nátěrové hmoty – Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy – Část 9: Ochranné nátěrové systémy a laboratorní metody zkoušení jejich odolnosti pro konstrukce vystavené přímořským a obdobným podmínkám
ČSN EN 12954:2020 038355 Obecné zásady katodické ochrany pozemních kovových zařízení uložených v půdě nebo ve vodě
ČSN EN 17001:2019 038706 Žárové stříkání – Součásti s žárově stříkanými povlaky – Specifikace povlaku
ČSN EN 17002:2019 038707 Žárové stříkání – Součásti s žárově stříkanými povlaky – Specifikace postupu žárového nástřiku
ČSN EN ISO 2063-1:2020 038734 Žárové stříkání – Zinek, hliník a jejich slitiny – Část 1: Navrhování a požadavky na kvalitu systémů ochrany proti korozi
ČSN EN IEC 60721-3-3:2019 038900 Klasifikace podmínek prostředí – Část 3-3: Klasifikace skupin parametrů prostředí a jejich stupňů přísnosti – Stacionární použití na místech chráněných proti povětrnostním vlivům
ČSN EN ISO 17659:2005 050008 Svařování - Vícejazyčný slovník termínů svarových spojů se zobrazením
ČSN EN 13622 :2003 (Zrušená) 050015 Zařízení pro plamenové svařování - Terminologie - Termíny používané v plamenovém svařování
ČSN EN ISO 6947:2021 050024 Svařování a příbuzné procesy – Polohy svařování
ČSN EN ISO 9454-2:2021 050047 Tavidla pro měkké pájení - Klasifikace a požadavky - Část 2: Požadavky na provedení
ČSN EN ISO 14731:2020 050330 Svářečský dozor – Úkoly a odpovědnosti
ČSN EN ISO 9606-1:2018 050711 Zkoušky svářečů - Tavné svařování - Část 1: Oceli
ČSN EN ISO 10863:2021 051186 Nedestruktivní zkoušení svarů -Zkoušení ultrazvukem - Použití techniky měření doby průchodu difrakčních vln (TOFD)
ČSN EN ISO 669:2019 052016 Odporové svařování – Zařízení pro odporové svařování – Mechanické a elektrické požadavky
ČSN EN ISO 14114:2019 052122 Zařízení pro plamenové svařování – Acetylenové rozvodné systémy pro svařování, řezání a příbuzné procesy – Obecné požadavky
ČSN EN 60974-1 ed. 4:2013 052205 Zařízení pro obloukové svařování – Část 1: Zdroje svařovacího proudu
ČSN EN 60974-3 ed. 3:2014 052205 Zařízení pro obloukové svařování – Část 3: Zařízení pro zapálení a stabilizaci oblouku
ČSN EN 60974-5 ed. 3:2014 052205 Zařízení pro obloukové svařování – Část 5: Podavače drátu
Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím