Informační systém Uvádění výrobků na trh
Nacházíte se: Terminologická databáze

Terminologická databáze

Terminologická databáze (TDB) byla zpracována za finanční podpory Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) a České agentury pro standardizaci (ČAS).
Rychlé vyhledávání Podrobné vyhledávání

Přehled vložených ČSN/TNI/jiných dokumentů ( 1117 )

Termíny Třidící znak Název
ČSN EN ISO 17034:2017 015245 Všeobecné požadavky na kompetenci výrobců referenčních materiálů
ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 015253 Všeobecné požadavky na kompetenci zkušebních a kalibračních laboratoří
ČSN EN ISO/IEC 17065:2013 015256 Posuzování shody – Požadavky na orgány certifikující produkty, procesy a služby
ČSN EN ISO/IEC 17021-1:2016 015257 Posuzování shody – Požadavky na orgány poskytující služby auditů a certifikace systémů managementu – Část 1: Požadavky
ČSN EN ISO/IEC 17011:2018 015258 Posuzování shody – Požadavky na akreditační orgány akreditující orgány posuzování shody
ČSN EN ISO/IEC 17024:2013 015258 Posuzování shody – Všeobecné požadavky na orgány pro certifikaci osob
ČSN EN ISO/IEC 17020:2012 015260 Posuzování shody – Požadavky pro činnost různých typů orgánů provádějících inspekci
ČSN EN ISO/IEC 17043:2010 015264 Posuzování shody – Všeobecné požadavky na zkoušení způsobilosti
ČSN EN 16157- 3:2019 018295 Inteligentní dopravní systémy – Specifikace výměnného formátu DATEX II pro řízení dopravy a dopravní informace – Část 3: Publikace situace
ČSN EN 16157-7:2019 018295 Inteligentní dopravní systémy – Specifikace výměnného formátu DATEX II pro řízení dopravy a dopravní informace – Část 7: Společné datové prvky
ČSN EN ISO 14906:2019 018382 Elektronický výběr mýtného – Stanovení aplikačního rozhraní pro vyhrazenou komunikaci krátkého dosahu (DSRC)
ČSN P CEN ISO/TS 21176:2021 018494 Kooperativní inteligentní dopravní systémy (C-ITS) - Funkcionalita pro poskytování polohy, rychlosti a času stanicí ITS
ČSN EN ISO 1891-2:2016 021003 Spojovací součásti - Terminologie - Část 2: Termíny a definice povrchových úprav
ČSN EN ISO 1891-4:2020 021003 Spojovací součásti – Slovník – Část 4: Kontrola, prohlídka, dodání, přijetí a kvalita
ČSN ISO 6811:2001 023501 Kulová kluzná ložiska - Slovník
ČSN EN 13411-7:2022 024470 Ukončení ocelových drátěných lan – Bezpečnost – Část 7: Symetrické klínové vidlicové objímky
ČSN ISO 5593:2000 (Zrušená) 024601 Valivá ložiska - Slovník
ČSN ISO 1132-1:2005 024602 Valivá ložiska - Tolerance - Část 1: Termíny a definice
ČSN EN 549:2020 029283 Pryžové materiály pro těsnění a membrány pro spotřebiče plynných paliv a zařízení na plynná paliva
ČSN EN ISO 8044:2016 (Zrušená) 038001 Koroze kovů a slitin - Základní termíny a definice
ČSN EN ISO 8044:2020 038001 Koroze kovů a slitin – Slovník
ČSN ISO 7583:2019 038007 Anodická oxidace hliníku a jeho slitin – Termíny a definice
ČSN EN ISO 11844-1:2021 038211 Koroze kovů a slitin – Klasifikace vnitřních atmosfér s nízkou korozní agresivitou – Část 1: Stanovení a odhad korozní agresivity vnitřních atmosfér
ČSN EN ISO 12944-1:2018 038241 Nátěrové hmoty – Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy – Část 1: Obecné zásady
ČSN EN ISO 12944-2:2019 038241 Nátěrové hmoty – Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy – Část 2: Klasifikace vnějšího prostředí
ČSN EN ISO 12944-5:2020 038241 Nátěrové hmoty – Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy – Část 5: Ochranné nátěrové systémy
ČSN EN ISO 12944-9:2020 038241 Nátěrové hmoty – Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy – Část 9: Ochranné nátěrové systémy a laboratorní metody zkoušení jejich odolnosti pro konstrukce vystavené přímořským a obdobným podmínkám
ČSN EN 12954:2020 038355 Obecné zásady katodické ochrany pozemních kovových zařízení uložených v půdě nebo ve vodě
ČSN EN 17001:2019 038706 Žárové stříkání – Součásti s žárově stříkanými povlaky – Specifikace povlaku
ČSN EN 17002:2019 038707 Žárové stříkání – Součásti s žárově stříkanými povlaky – Specifikace postupu žárového nástřiku
Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím