Informační systém Uvádění výrobků na trh
Nacházíte se: Terminologická databáze

Terminologická databáze

Terminologická databáze (TDB) byla zpracována za finanční podpory Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) a České agentury pro standardizaci (ČAS).
Rychlé vyhledávání Podrobné vyhledávání

Přehled vložených ČSN/TNI/jiných dokumentů ( 1320 )

Termíny Třidící znak Název
ČSN EN ISO 8062-1:2008 014460 Geometrické specifikace produktů (GPS) - Rozměrové a geometrické tolerance tvarovaných součástí - Část 1: Slovník
ČSN EN ISO 21204:2022 014461 Geometrické specifikace produktu (GPS) - Specifikace přechodu
ČSN ISO 1122-2:2014 014604 Slovník termínů ozubení – Část 2: Definice vztahující se ke geometrii šnekového ozubení
ČSN ISO 18388:2019 (Zrušená) 014960 Technická dokumentace produktu (TPD) – Zápichy – Tvary a kótování
ČSN EN ISO 9712:2013 015004 Nedestruktivní zkoušení - Kvalifikace a certifikace pracovníků NDT
ČSN EN 1330-2:2000 015005 Nedestruktivní zkoušení - Terminologie - Část 2: Společné termíny pro metody nedestruktivního zkoušení
ČSN EN 1330-4 (zruš.):2010 (Zrušená) 015005 Nedestruktivní zkoušení - Terminologie - Část 4: Termíny používané při zkoušení ultrazvukem
ČSN EN 1330-9:2018 015005 Nedestruktivní zkoušení - Terminologie - Část 9: Termíny používané při zkoušení akustickou emisí
ČSN EN 16018:2012 (Zrušená) 015005 Nedestruktivní zkoušení - Terminologie - Termíny používané při zkoušení ultrazvukem technikou phased array
ČSN EN ISO 12706:2010 015005 Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení kapilární metodou - Terminologie
ČSN EN ISO 12707 :2016 015005 Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení magnetickou práškovou metodou - Slovník
ČSN EN ISO 12718:2009 (Zrušená) 015005 Nedestruktivní zkoušení – Zkoušení vířivými proudy – Terminologie
ČSN EN ISO 12718:2020 015005 Nedestruktivní zkoušení – Zkoušení vířivými proudy – Slovník
ČSN EN ISO 20484:2017:2017 015005 Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení těsnosti
ČSN EN ISO 23243:2021 015005 Nedestruktivní zkoušení – Zkoušení ultrazvukem technikou phased array – Slovník
ČSN ISO 10878:2017 015005 Nedestruktivní zkoušení – Infračervená termografie – Slovník
ČSN EN 12543-2:2021 015013 Nedestruktivní zkoušení – Charakteristiky ohniska průmyslových rentgenových zařízení pro nedestruktivní zkoušení – Část 2: Radiografická metoda dírkovou komorou
ČSN EN ISO 14096-1:2021 015022 Nedestruktivní zkoušení – Kvalifikace systémů pro digitalizaci radiogramů – Část 1: Definice, kvantitativní měření parametrů kvality obrazu, standardní referenční film a kontrola kvality
ČSN EN ISO 14096-2:2021 015022 Nedestruktivní zkoušení – Kvalifikace systémů pro digitalizaci radiogramů – Část 2: Minimální požadavky
ČSN EN ISO 22232-1:2021 015026 Nedestruktivní zkoušení – Charakterizace a ověřování ultrazvukového zkušebního zařízení – Část 1: Přístroje
ČSN EN ISO 22232-2:2021 015026 Nedestruktivní zkoušení – Charakterizace a ověřování ultrazvukového zkušebního zařízení – Část 2: Sondy
ČSN EN ISO 19232-5:2019 015031 Nedestruktivní zkoušení – Kvalita obrazu radiogramů – Část 5: Stanovení hodnot neostrosti obrazu a základního prostorového rozlišení pomocí dvojdrátkových měrek kvality obrazu
ČSN EN 16016-1:2012 (Zrušená) 015036 Nedestruktivní zkoušení - Radiografické metody - Počítačová tomografie - Část 1: Terminologie
ČSN EN ISO 15708-1:2020 015036 Nedestruktivní zkoušení – Prozařovací metody počítačové tomografie – Část 1: Terminologie
ČSN EN 16714-3 :2017 015070 Nedestruktivní zkoušení - Termografické zkoušení - Část 3: Termíny a definice
ČSN EN ISO 17034:2017 015245 Všeobecné požadavky na kompetenci výrobců referenčních materiálů
ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 015253 Všeobecné požadavky na kompetenci zkušebních a kalibračních laboratoří
ČSN EN ISO/IEC 17065:2013 015256 Posuzování shody – Požadavky na orgány certifikující produkty, procesy a služby
ČSN EN ISO/IEC 17021-1:2016 015257 Posuzování shody – Požadavky na orgány poskytující služby auditů a certifikace systémů managementu – Část 1: Požadavky
ČSN EN ISO/IEC 17011:2018 015258 Posuzování shody – Požadavky na akreditační orgány akreditující orgány posuzování shody
Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím