Informační systém Uvádění výrobků na trh
Nacházíte se: Terminologická databáze

Terminologická databáze

Terminologická databáze (TDB) byla zpracována za finanční podpory Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) a České agentury pro standardizaci (ČAS).
Rychlé vyhledávání Podrobné vyhledávání

Přehled vložených ČSN/TNI/jiných dokumentů ( 1563 )

Termíny Třidící znak Název
ČSN ISO 81346-10:2023 013710 Průmyslové systémy, instalace a zařízení a průmyslové produkty - Zásady strukturování a referenční označování - Část 10: Energetické systémy
ČSN ISO 21600:2023 013748 Technická dokumentace produktu (TPD) - Obecné požadavky na digitální manuály pro mechanické produkty
ČSN EN ISO 14253-1:2023 014100 Geometrické specifikace produktu (GPS) - Kontrola součástí a měřicího vybavení měřením - Část 1: Rozhodovací pravidla pro ověření shody nebo neshody se specifikacemi
ČSN EN ISO 14253-5:2023 014100 Geometrické specifikace produktu (GPS) - Kontrola součástí a měřicího vybavení měřením - Část 5: Nejistota při ověřovacím zkoušení indikačních měřidel
ČSN EN ISO 17450-1:2022 014103 Geometrické specifikace produktu (GPS) - Obecné pojmy - Část 1: Model pro geometrickou specifikaci a ověření ČSN EN ISO 17450-1
ČSN EN ISO 17450-2:2022 014103 Geometrické specifikace produktu (GPS) - Obecné pojmy - Část 2: Základní zásady, specifikace, operátory, nejistoty a neurčitosti
ČSN EN ISO 17450-3:2022 014103 Geometrické specifikace produktu (GPS) – Obecné pojmy – Část 3: Tolerované prvky
ČSN EN ISO 17450- 4:2022 014103 Geometrické specifikace produktu (GPS) – Obecné pojmy – Část 4: Geometrické charakteristiky pro kvantifikaci GPS úchylek
ČSN EN ISO 14405-1:2022 014115 Geometrické specifikace produktu (GPS) – Tolerování rozměrů – Část 1: Lineární rozměry
ČSN EN ISO 14405-3:2022 014115 Geometrické specifikace produktu (GPS) – Tolerování rozměrů – Část 3: Úhlové rozměry
ČSN EN ISO 1101:2020 014120 Geometrické specifikace produktu (GPS) – Geometrické tolerování – Tolerance tvaru, orientace, umístění a házení
ČSN EN ISO 25378:2022 014124 Geometrické specifikace produktu (GPS) - Charakteristiky a podmínky - Definice
ČSN EN ISO 5459:2022 014402 Geometrické specifikace produktu (GPS) - Geometrické tolerování - Základny a soustavy základen
ČSN EN ISO 5458:2020 014441 Geometrické specifikace produktu (GPS) – Geometrické tolerování – Specifikace pole prvků a kombinovaná geometrická specifikace
ČSN EN ISO 16610-1:2022 014445 Geometrické specifikace produktu (GPS) - Filtrace - Část 1: Přehled a základní pojmy
ČSN EN ISO 25178-2:2023 014451 Geometrické specifikace produktu (GPS) - Textura povrchu: Plocha - Část 2: Termíny, definice a parametry textury povrchu
ČSN EN ISO 25178-73:2023 014451 Geometrické specifikace produktu (GPS) - Textura povrchu: Plocha - Část 73: Termíny a definice pro povrchové vady na ztělesněných mírách
ČSN EN ISO 20170:2022 014458 Geometrické specifikace produktu (GPS) - Rozklad geometrických charakteristik pro řízení výroby
ČSN EN ISO 8062-1:2008 014460 Geometrické specifikace produktů (GPS) - Rozměrové a geometrické tolerance tvarovaných součástí - Část 1: Slovník
ČSN EN ISO 21204:2022 014461 Geometrické specifikace produktu (GPS) - Specifikace přechodu
ČSN ISO 1122-2:2014 014604 Slovník termínů ozubení – Část 2: Definice vztahující se ke geometrii šnekového ozubení
ČSN ISO 18388:2019 (Zrušená) 014960 Technická dokumentace produktu (TPD) – Zápichy – Tvary a kótování
ČSN EN ISO 9712:2013 015004 Nedestruktivní zkoušení - Kvalifikace a certifikace pracovníků NDT
ČSN EN ISO 9712:2022 015004 Nedestruktivní zkoušení - Kvalifikace a certifikace pracovníků NDT
ČSN EN 1330-2:2000 015005 Nedestruktivní zkoušení - Terminologie - Část 2: Společné termíny pro metody nedestruktivního zkoušení
ČSN EN 1330-4 (zruš.):2010 (Zrušená) 015005 Nedestruktivní zkoušení - Terminologie - Část 4: Termíny používané při zkoušení ultrazvukem
ČSN EN 1330-9:2018 015005 Nedestruktivní zkoušení - Terminologie - Část 9: Termíny používané při zkoušení akustickou emisí
ČSN EN 16018:2012 (Zrušená) 015005 Nedestruktivní zkoušení - Terminologie - Termíny používané při zkoušení ultrazvukem technikou phased array
ČSN EN ISO 12706:2010 015005 Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení kapilární metodou - Terminologie
ČSN EN ISO 12707 :2016 015005 Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení magnetickou práškovou metodou - Slovník
Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím