Informační systém Uvádění výrobků na trh

Skupina 12.

VYBAVENÍ KOMUNIKACÍ: SILNIČNÍ VYBAVENÍ

Název sektoru: Stavební výrobky označované CE
Zveřejnění názvů hEN v OJ EU:

2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN 20. 3. 2019) + oprava
ve znění změny:  
(EU)2023/2461 (hEN 9. 11. 2023)
(EU)2022/2357 (hEN 2. 12. 2022)
/ konsolidované znění (EU)2019/451  včetně změny  (EU)2023/2461
Seznam všech hEN k CPR (k 9. 11. 2023, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 (EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změn:
(EU)2024/237 (EAD 17. 1. 2024)
(EU)2023/1473 (EAD 18. 7. 2023)
(EU)2023/910 (EAD 4. 5. 2023)
(EU)2023/424 (EAD 27. 2. 2023)
(EU)2022/1517 (EAD 12. 9. 2022),
(EU)2021/1789 (EAD 11. 10. 2021) ve znění opravy
(3. 2. 2022 - pouze české znění),
(EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021),
(EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020),
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020),
(EU)2022/381 (EAD 7. 3. 2022),
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)
/ konsolidované znění (EU)2019/450 bez změny (EU)2024/237Rozhodnutí Komise 1996/579/ES 2001/19/EC (EAD)
Mandáty M/111 Změny mandátu: M/132 M/111_rev
Nebezpečné látky: Předpisy ČR - nebezpečné látky

SVHC: cement, sklo, dřevo, plasty, nátěry a laky, kov, kámen, pryž

Výběr potenciálních nebezpečných látek pro skupinu 12 (CPR):
arsen, rtuť, baryum, bróm, kadmium a jeho sloučeniny, fluoridy, olovo, molybden, nikl, selen, cín, sírany, vanad, chlór, celkový chrom, kobalt, měď, biocidy, retardéry hoření, radionuklidy, CMR látky kat. 1A a 1B, těžké kovy, formaldehyd, fenoly, toluen, xyleny, trichlortethylen, pentachlorfenol, benzen, ethylbenzen, DEHP, DBP, PCB, PBB, PBDE, minerální vlákna, PAH: anthracen, benzo(a)anthracen, benzo(a)pyren, benzo(ghi)perylen, benzo(k)fluoranthen, chrysen, fluoranthen, indeno(1,2,3cd)pyren, naftalen, fenantren; minerální oleje, naftalenové oleje, kreozot, kreosotový olej, destiláty z uhelného dehtu

Materiály pro skupinu 12 (CPR):
železobeton, sklovláknobeton, dřevo, kov, nátěr, plast, pozinkovaná ocel, recykláty z plastů, polystyren, sklo akrylátové/polykarbonátové, kámen, recyklovaná pryž, kamenná vlna, hliník, polymerní kompozity vyztužené vlákny
Emise Voda , Emise do životního prostředí - Půda , Radiace
Označení harmonizované normy ČSN Český název harmonizované normy Platnost normy jako hEN Ukončení období souběžné existence všechny subjekty (OS/NB) oznámené v NANDO k dané normě Systémy posuzování Skupiny (CPR)
EN 12352:2006 ČSN EN 12352:2007 Řízení dopravy na pozemních komunikacích - Výstražná světla; 01.02.2007 (CPR) 01.02.2008 (CPR) OS/NB 1 12
EN 12368:2006 Zrušená (zatím harmonizovaná) je nahrazena EN 12368:2015Zatím neharmonizovaná ČSN EN 12368:2007Změna Z2-8.16(Zrušená (zatím harmonizovaná)) ČSN EN 12368 ed. 2:2016 (Zatím neharmonizovaná) Řízení dopravy na pozemních komunikacích – Návěstidla; 01.02.2007 (CPR) 01.02.2008 (CPR) OS/NB 1 12
EN 12676-1:2000 ČSN EN 12676-1:2001Změna A1-7.04Změna A1-12.03 (zrušena)Oprava 1-4.13 Systémy proti oslnění na pozemních komunikacích - Část 1: Účinnost a funkční charakteristiky; 01.02.2004 (CPR) 01.02.2006 (CPR) OS/NB 3 12
A1:2003     01.02.2004 (CPR) 01.02.2006 (CPR)      
EN 12899-1:2007 ČSN EN 12899-1:2008Změna Z1-8.17 Stálé svislé dopravní značení - Část 1: Stálé dopravní značky; 01.01.2009 (CPR) 01.01.2013 (CPR) OS/NB 1 12
EN 12899-2:2007 ČSN EN 12899-2:2008 Stálé svislé dopravní značení - Část 2: Prosvětlované dopravní majáčky; 01.01.2009 (CPR) 01.01.2013 (CPR) OS/NB 1 12
EN 12899-3:2007 ČSN EN 12899-3:2008Změna Z1-9.17 Stálé svislé dopravní značení - Část 3: Směrové sloupky a odrazky; 01.01.2009 (CPR) 01.01.2013 (CPR) OS/NB 1 12
EN 12966-1:2005+A1:2009 Zrušená (zatím harmonizovaná) je nahrazena EN 12966:2014Zatím neharmonizovaná ČSN EN 12966-1+A1:2010Změna Z1-8.15(Zrušená (zatím harmonizovaná)) je nahrazena ČSN EN 12966:2015Zatím neharmonizovaná Svislé dopravní značení - Proměnné dopravní značky - Část 1: Norma výrobku; 01.08.2010 (CPR) 01.08.2010 (CPR) OS/NB 1 12
EN 1317-5:2007+A2:2012 ČSN EN 1317-5+A2:2012Oprava 1-4.13 Silniční záchytné systémy - Část 5: Požadavky na výrobky a posuzování shody záchytných systémů pro vozidla; 01.01.2013 (CPR) 01.01.2013 (CPR) OS/NB 1 12
AC:2012     01.03.2013 (CPR) 01.03.2013 (CPR)      
EN 1423:2012 ČSN EN 1423:2012Oprava 1-3.15 Vodorovné dopravní značení - Materiály pro dopravní značení - Dodatečný posyp - Balotina, protismykové přísady a jejich směsi; 01.11.2012 (CPR) 01.11.2012 (CPR) OS/NB 1 12
AC:2013     01.07.2013 (CPR) 01.07.2013 (CPR)      
EN 14388:2005 ČSN EN 14388:2006Oprava 1-11.08Změna Z1-4.16(Zrušená (zatím harmonizovaná)) je nahrazena ČSN EN 14388 ed. 2:2016Zatím neharmonizovaná Zařízení pro snížení hluku silničního provozu – Specifikace; 01.05.2006 (CPR) 01.05.2007 (CPR) OS/NB 3 12
AC:2008     01.01.2009 (CPR) 01.01.2009 (CPR)      
EN 1463-1:2021 nahrazuje EN 1463-1:2009Zrušená ČSN EN 1463-1 ed. 2:2022 nahrazuje ČSN EN 1463-1:2009Změna Z1-4.15Změna Z2-4.22 Zrušena!!!Změna Z3-10.22 (ruší Změnu Z2-4.22)Zrušená (zatím harmonizovaná) Vodorovné dopravní značení - Retroreflexní dopravní knoflíky - Část 1: Základní požadavky a funkční charakteristiky 02.12.2022 (CPR) 02.12.2023 (CPR) - 1 12
EN 40-4:2005 ČSN EN 40-4:2006Oprava 1-1.07 Osvětlovací stožáry - Část 4: Požadavky na osvětlovací stožáry ze železobetonu a předpjatého betonu; 01.10.2006 (CPR) 01.10.2007 (CPR) OS/NB 1 12
AC:2006     01.01.2007 (CPR) 01.01.2007 (CPR)      
EN 40-5:2002 ČSN EN 40-5:2002 Osvětlovací stožáry - Část 5: Požadavky na ocelové osvětlovací stožáry; 01.02.2003 (CPR) 01.02.2005 (CPR) OS/NB 1 12
EN 40-6:2002 ČSN EN 40-6:2002 Osvětlovací stožáry - Část 6: Požadavky na osvětlovací stožáry z hliníkových slitin; 01.02.2003 (CPR) 01.02.2005 (CPR) OS/NB 1 12
EN 40-7:2002 ČSN EN 40-7:2003 Osvětlovací stožáry - Část 7: Požadavky na osvětlovací stožáry z polymerních kompozitů vyztužených vlákny; 01.10.2003 (CPR) 01.10.2004 (CPR) OS/NB 1 12
Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím