Informační systém Uvádění výrobků na trh
Nacházíte se: Domů » Terminologická databáze » ČSN EN ISO 1101 - sloučený spojitý prvek

ČSN EN ISO 1101 - Geometrické specifikace produktu (GPS) – Geometrické tolerování – Tolerance tvaru, orientace, umístění a házení

Stáhnout normu: ČSN EN ISO 1101 (Zobrazit podrobnosti)
Datum vydání/vložení: 2020-03-01
Zdroj: https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:1101:ed-4:v1:en
Třidící znak: 014120
Obor: Nejistoty měření
ICS:
  • 01.100.20 - Technické výkresy ve strojírenství
  • 17.040.40 - Geometrické specifikace produktu
Stav: Platná
Nahlásit chybu

3.5 sloučený spojitý prvek

jednotlivý prvek složený z více než jednoho jednotlivého prvku spojeného bez mezer

Poznámka 1 k heslu Sloučený spojitý prvek může být uzavřený nebo neuzavřený.

Poznámka 2 k heslu Neuzavřený sloučený spojitý prvek může být stanoven použitím značky „mezi“ (viz 9.1.4) a případně modifikátoru image1.jpg.

Poznámka 3 k heslu Uzavřený sloučený spojitý prvek může být stanoven použitím značky „všude kolem“ (viz 9.1.2) a modifikátoru image3.jpg. V tomto případě je to soubor jednotlivých prvků, jejichž průsečík s jakoukoli rovinou rovnoběžnou se soubornou rovinou je čára, nebo bod.

Poznámka 4 k heslu Uzavřený složený spojitý prvek může být stanoven použitím značky „všude“ (viz 9.1.2) a modifikátoru image5.jpg.

3.5 compound continuous feature

single feature composed of more than one single feature joined together without gaps

Note 1 to entry: A compound continuous feature can be closed or not.

Note 2 to entry: A non-closed compound continuous feature can be defined using the “between” symbol (see 9.1.4) and, if applicable, the image2.jpg modifier.

Note 3 to entry: A closed compound continuous feature can be defined using the “all around” symbol (see 9.1.2) and the image4.jpg modifier. In this case, it is a set of single features whose intersection with any plane parallel to a collection plane is a line or a point.

Note 4 to entry: A closed compound continuous feature can be defined using the “all over” symbol (see 9.1.2) and the image6.jpg modifier.

Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím