Informační systém Uvádění výrobků na trh
Nacházíte se: Domů » Terminologická databáze » ČSN EN ISO 1101 - sjednocený prvek

ČSN EN ISO 1101 - Geometrické specifikace produktu (GPS) – Geometrické tolerování – Tolerance tvaru, orientace, umístění a házení

Stáhnout normu: ČSN EN ISO 1101 (Zobrazit podrobnosti)
Datum vydání/vložení: 2020-03-01
Zdroj: https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:1101:ed-4:v1:en
Třidící znak: 014120
Obor: Nejistoty měření
ICS:
  • 01.100.20 - Technické výkresy ve strojírenství
  • 17.040.40 - Geometrické specifikace produktu
Stav: Platná
Nahlásit chybu

3.9 sjednocený prvek

sloučený integrální prvek, který smí nebo nemusí být spojitý, považovaný za jednotlivý prvek

Poznámka 1 k heslu Sjednocený prvek může mít odvozený prvek.

Poznámka 2 k heslu Definice sjednoceného prvku je záměrně velmi široká, aby se zabránilo vyloučení jakýchkoli užitečných aplikací. Nicméně není zamýšleno, že sjednocený prvek může být použit ke stanovení něčeho, co je ze své podstaty několik samostatných prvků. Například stavba sjednoceného prvku ze dvou rovnoběžných, nesouosých válcových prvků, nebo dvou rovnoběžných nesouosých obdélníkových trubek (z nichž každá je vytvořena ze dvou kolmých dvojic rovnoběžných rovin) není zamýšleným použitím.

PŘÍKLAD 1 Válcový prvek stanovený ze souboru obloukových prvků, jako je vnější průměr spline křivky, je zamýšleným použitím sjednoceného prvku, viz obrázek 48.

PŘÍKLAD 2 Dva úplné souosé válce, které nemají stejný jmenovitý průměr, nemohou být považovány za sjednocený prvek.

3.9 united feature

compound integral feature which may or may not be continuous, considered as a single feature

Note 1 to entry: A united feature can have a derived feature.

Note 2 to entry: The definition of a united feature is intentionally very broad to avoid excluding any useful applications. However, it is not intended that a united feature can be used to define something that is by nature several separate features. For example, building a united feature from two parallel, non-coaxial cylindrical features, or two parallel, non-coaxial rectangular tubes (each built from two perpendicular pairs of parallel planes) is not an intended use.

EXAMPLE 1 A cylindrical feature defined from a set of arc features, such as the outside diameter of a spline, is an intended use of a united feature, see Figure 48.

EXAMPLE 2 Two complete coaxial cylinders, which do not have the same nominal diameter, cannot be considered as a united feature.

Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím