Informační systém Uvádění výrobků na trh

Skupina 10.

STABILNÍ ZAŘÍZENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU (VÝROBKY PRO POŽÁRNÍ POPLACH/DETEKCE, STABILNÍ VÝROBKY PRO HAŠENÍ POŽÁRU, ŘÍZENÍ POŽÁRU A KOUŘE A PRO POTLAČOVÁNÍ VÝBUCHU)

Název sektoru: Stavební výrobky označované CE
Zveřejnění názvů hEN v OJ EU:

2018/C/092/6 (hEN 9.3.2018)
(EU)2019/451 (hEN 20. 3. 2019)+oprava+konsolidované znění
(EU)2023/2461 (hEN 9. 11. 2023)
(EU)2022/2357 (hEN 2. 12. 2022)
Seznam všech hEN k CPR (k 9. 11. 2023, z webu EK, není právně závazný)

2018/C/417/7 (EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019)+konsolidované znění
(EU)2024/237 (EAD 17. 1. 2024)
(EU)2023/1473 (EAD 18. 7. 2023)
(EU)2023/910 (EAD 4. 5. 2023)
(EU)2023/424 (EAD 27. 2. 2023)
(EU)2022/1517 (EAD 12. 9. 2022),
(EU)2022/381 (EAD 7. 3. 2022),
(EU)2021/1789 (EAD 11. 10. 2021) ve znění opravy
(3. 2. 2022 - pouze české znění),
(EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021),
(EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020),
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020),
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)Rozhodnutí Komise 1996/577/ES
Mandáty M/109 Změny mandátu: M/130 , M/139
Nebezpečné látky: Předpisy ČR - nebezpečné látky
RoHS II

SVHC: kov, plasty, skloRoHS II

Výběr potenciálních nebezpečných látek pro skupinu 10 (CPR):
nepřítomnost azbestu (chrysotil, amosit, krokydolit, tremolit, aktinolit a anthofylit), kadmium a jeho sloučeniny, olovo, rtuť, šestimocný chrom, anthracen, BBP, DBP, DEHP, DBP, polybromované difenylethery, polybromované bifenyly, C10-13-chloralkany, hexabromcyklododekan, oktabromdifenylether, pentabromdifenylether, RoHS II

Materiály pro skupinu 10 (CPR):
kovy, plasty (ABS) sklo, elektronika
Emise Emise do životního prostředí - VOC , Voda , Emise do životního prostředí - Půda
Označení harmonizované normy ČSN Český název harmonizované normy Platnost normy jako hEN Ukončení období souběžné existence všechny subjekty (OS/NB) oznámené v NANDO k dané normě Systémy posuzování Skupiny (CPR)
EN 12094-10:2003 ČSN EN 12094-10:2004 Stabilní hasicí zařízení - Komponenty plynových hasicích zařízení - Část 10: Požadavky a zkušební metody pro tlakoměry a tlakové spínače; 01.02.2004 (CPR) 01.05.2006 (CPR) OS/NB 1 10
EN 12094-11:2003 ČSN EN 12094-11:2003 Stabilní hasicí zařízení - Komponenty plynových hasicích zařízení - Část 11: Požadavky a zkušební metody pro mechanická vážicí zařízení; 01.01.2004 (CPR) 01.09.2005 (CPR) OS/NB 1 10
EN 12094-1:2003 ČSN EN 12094-1:2004 Stabilní hasicí zařízení - Komponenty plynových hasicích zařízení - Část 1: Požadavky a zkušební metody pro elektrická řídicí a zpožďovací zařízen; 01.02.2004 (CPR) 01.05.2006 (CPR) OS/NB 1 10
EN 12094-12:2003 ČSN EN 12094-12:2003 Stabilní hasicí zařízení - Komponenty plynových hasicích zařízení - Část 12: Požadavky a zkušební metody pro pneumatická poplachová zařízení; 01.01.2004 (CPR) 01.09.2005 (CPR) OS/NB 1 10
EN 12094-13:2001 ČSN EN 12094-13:2002 Stabilní hasicí zařízení - Komponenty plynových hasicích zařízení - Část 13: Požadavky a zkušební metody pro zpětné ventily; 01.01.2002 (CPR) 01.04.2004 (CPR) OS/NB 1 10
AC:2002     01.01.2010 (CPR) 01.01.2010 (CPR)      
EN 12094-2:2003 ČSN EN 12094-2:2004 Stabilní hasicí zařízení - Komponenty plynových hasicích zařízení - Část 2: Požadavky a zkušební metody pro neelektrická řídicí a zpožďovací zařízení; 01.02.2004 (CPR) 01.05.2006 (CPR) OS/NB 1 10
EN 12094-3:2003 ČSN EN 12094-3:2003 Stabilní hasicí zařízení - Komponenty plynových hasicích zařízení - Část 3: Požadavky a zkušební metody pro ruční spouštěcí a uzavírací zařízení; 01.01.2004 (CPR) 01.09.2005 (CPR) OS/NB 1 10
EN 12094-4:2004 ČSN EN 12094-4:2005 Stabilní hasicí zařízení - Komponenty plynových hasicích zařízení - Část 4: Požadavky a zkušební metody pro ventily zásobníků a spouštěče; 01.05.2005 (CPR) 01.08.2007 (CPR) OS/NB 1 10
EN 12094-5:2006 ČSN EN 12094-5:2006 Stabilní hasicí zařízení - Komponenty plynových hasicích zařízení - Část 5: Požadavky a zkušební metody pro vysokotlaké a nízkotlaké sekční ventily a jejich spouštěče; 01.02.2007 (CPR) 01.05.2009 (CPR) OS/NB 1 10
EN 12094-6:2006 ČSN EN 12094-6:2006 Stabilní hasicí zařízení - Komponenty plynových hasicích zařízení - Část 6: Požadavky a zkušební metody pro neelektrická blokovací zařízení; 01.02.2007 (CPR) 01.05.2009 (CPR) OS/NB 1 10
EN 12094-7:2000 ČSN EN 12094-7:2002Změna A1-8.05 Stabilní hasicí zařízení - Komponenty plynových hasicích zařízení - Část 7: Požadavky a zkušební metody pro hubice hasicích zařízení CO2; 01.10.2001 (CPR) 01.04.2004 (CPR) OS/NB 1 10
A1:2005     01.11.2005 (CPR) 01.11.2006 (CPR)      
EN 12094-8:2006 ČSN EN 12094-8:2006 Stabilní hasicí zařízení - Komponenty plynových hasicích zařízení - Část 8: Požadavky a zkušební metody pro propojovací součásti; 01.02.2007 (CPR) 01.05.2009 (CPR) OS/NB 1 10
EN 12094-9:2003 ČSN EN 12094-9:2003 Stabilní hasicí zařízení - Komponenty plynových hasicích zařízení - Část 9: Požadavky a zkušební metody pro speciální hlásiče požáru; 01.01.2004 (CPR) 01.09.2005 (CPR) OS/NB 1 10
EN 12101-10:2005 ČSN EN 12101-10:2006Oprava 1-9.07 Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla - Část 10: Zásobování energií; 01.10.2006 (CPR) 01.05.2012 (CPR) OS/NB 1 10
AC:2007     01.01.2008 (CPR) 01.01.2008 (CPR)      
EN 12101-1:2005 ČSN EN 12101-1:2006Změna A1-11.06 Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla - Část 1: Technické podmínky pro kouřové zábrany; 01.06.2006 (CPR) 01.09.2008 (CPR) OS/NB 1 10
A1:2006     01.12.2006 (CPR) 01.09.2008 (CPR)      
EN 12101-2:2003 Zrušená (zatím harmonizovaná) je nahrazena EN 12101-2:2017Zatím neharmonizovaná ČSN EN 12101-2:2004Změna Z1-7.17(Zrušená (zatím harmonizovaná)) je nahrazena ČSN EN 12101-2 ed. 2:2020Zatím neharmonizovaná Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla - Část 2: Technické podmínky pro odtahové zařízení pro přirozený odvod kouře a tepla; 01.04.2004 (CPR) 01.09.2006 (CPR) OS/NB 1 10
EN 12101-3:2015 nahrazuje EN 12101-3:2002Zrušená ČSN EN 12101-3 ed. 2:2017 nahrazuje ČSN EN 12101-3:2003Změna Z1-2.16Oprava 1-1.06Zrušená Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla - Část 3: Technické podmínky pro ventilátory pro nucený odvod kouře a tepla 08.04.2016 (CPR) 08.04.2017 (CPR) OS/NB 1 10
EN 12101-6:2005 Zrušená je nahrazena EN 12101-6:2022Zatím neharmonizovaná EN 12101-13:2022Zatím neharmonizovaná ČSN EN 12101-6:2006(Zrušená (zatím harmonizovaná)) je nahrazena ČSN EN 12101-6:2022Zatím neharmonizovaná ČSN EN 12101-13:2022Zatím neharmonizovaná Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla - Část 6: Technické podmínky pro zařízení pracující na principu rozdílu tlaků – Sestavy; 01.04.2006 (CPR) 01.04.2007 (CPR) OS/NB 1 10
AC:2006     01.01.2007 (CPR) 01.01.2007 (CPR)      
EN 12101-7:2011 ČSN EN 12101-7:2011 Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla - Část 7: Potrubí pro odvod kouře; 01.02.2012 (CPR) 01.02.2013 (CPR) OS/NB 1 10
EN 12101-8:2011 ČSN EN 12101-8:2011 Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla - Část 8: Klapky pro odvod kouře; 01.02.2012 (CPR) 01.02.2013 (CPR) OS/NB 1 10
EN 12259-1+A1:2001 ČSN EN 12259-1+A1:2002Změna A2-10.04Změna A3-8.06 Stabilní hasicí zařízení - Komponenty pro sprinklerová a vodní sprejová zařízení - Část 1: Sprinklery; 01.04.2002 (CPR) 01.09.2005 (CPR) OS/NB 1 10
A2:2004     01.03.2005 (CPR) 01.03.2006 (CPR)      
A3:2006     01.11.2006 (CPR) 01.11.2007 (CPR)      
EN 12259-2:1999 ČSN EN 12259-2:2000Změna A1-5.02Změna A2-5.06Oprava 1-6.03 Stabilní hasicí zařízení - Komponenty pro sprinklerová a vodní sprejová zařízení - Část 2: Mokré ventilové stanice; 01.01.2002 (CPR) 01.08.2007 (CPR) OS/NB 1 10
AC:2002     01.06.2005 (CPR) 01.06.2005 (CPR)      
A1:2001     01.01.2002 (CPR) 01.08.2007 (CPR)      
A2:2005     01.09.2006 (CPR) 01.08.2007 (CPR)      
EN 12259-3:2000 ČSN EN 12259-3:2001Změna A1-5.02Změna A2-5.06 Stabilní hasicí zařízení - Komponenty pro sprinklerová a vodní sprejová zařízení - Část 3: Suché ventilové stanice; 01.01.2002 (CPR) 01.08.2007 (CPR) OS/NB 1 10
A1:2001     01.01.2002 (CPR) 01.08.2007 (CPR)      
A2:2005     01.09.2006 (CPR) 01.08.2007 (CPR)      
EN 12259-4:2000 ČSN EN 12259-4:2001Změna A1-5.02 Stabilní hasicí zařízení - Komponenty pro sprinklerová a vodní sprejová zařízení - Část 4: Poplachové zvony; 01.01.2002 (CPR) 01.04.2004 (CPR) OS/NB 1 10
A1:2001     01.01.2002 (CPR) 01.04.2004 (CPR)      
EN 12259-5:2002 ČSN EN 12259-5:2003 Stabilní hasicí zařízení - Komponenty pro sprinklerová a vodní sprejová zařízení - Část 5: Spínače průtoku vody; 01.07.2003 (CPR) 01.09.2005 (CPR) OS/NB 1 10
EN 14339:2005 ČSN EN 14339:2006 Podzemní požární hydranty; 01.05.2006 (CPR) 01.05.2007 (CPR) OS/NB 1 10
EN 14384:2005 ČSN EN 14384:2006 Nadzemní požární hydranty; 01.05.2006 (CPR) 01.05.2007 (CPR) OS/NB 1 10
EN 14604:2005 ČSN EN 14604:2006Oprava 1-2.09 Autonomní hlásiče kouře; 01.05.2006 (CPR) 01.08.2008 (CPR) OS/NB 1 10
AC:2008     01.08.2009 (CPR) 01.08.2009 (CPR)      
EN 15650:2010 ČSN EN 15650:2012 Větrání budov - Požární klapky; 01.09.2011 (CPR) 01.09.2012 (CPR) OS/NB 1 10
EN 54-10:2002 ČSN EN 54-10:2002Změna A1-5.06 Elektrická požární signalizace - Část 10: Hlásiče plamene - Bodové hlásiče; 01.09.2006 (CPR) 01.09.2008 (CPR) OS/NB 1 10
A1:2005     01.09.2006 (CPR) 01.09.2008 (CPR)      
EN 54-11:2001 ČSN EN 54-11:2002Změna A1-5.06 Elektrická požární signalizace - Část 11: Tlačítkové hlásiče; 01.09.2006 (CPR) 01.09.2008 (CPR) OS/NB 1 10
A1:2005     01.09.2006 (CPR) 01.09.2008 (CPR)      
EN 54-12:2015 nahrazuje EN 54-12:2002Zrušená ČSN EN 54-12 ed. 2:2017 nahrazuje ČSN EN 54-12:2003Změna Z1-9.15 zrušenaZměna Z2-6.17Zrušená Elektrická požární signalizace - Část 12: Hlásiče kouře - Lineární hlásiče využívající optický paprsek 08.04.2016 (CPR) 08.04.2019 (CPR) OS/NB 1 10
EN 54-16:2008 ČSN EN 54-16:2008 Elektrická požární signalizace - Část 16: Ústředny pro hlasová výstražná zařízení; 01.01.2009 (CPR) 01.04.2011 (CPR) OS/NB 1 10
EN 54-17:2005 ČSN EN 54-17:2006 Elektrická požární signalizace - Část 17: Izolátory; 01.10.2006 (CPR) 01.12.2008 (CPR) OS/NB 1 10
AC:2007     01.01.2009 (CPR) 01.01.2009 (CPR)      
EN 54-18:2005 ČSN EN 54-18:2006Oprava 1-9.07 Elektrická požární signalizace - Část 18: Vstupní/výstupní zařízení; 01.10.2006 (CPR) 01.12.2008 (CPR) OS/NB 1 10
AC:2007     01.01.2008 (CPR) 01.01.2008 (CPR)      
EN 54-20:2006 ČSN EN 54-20:2007Oprava 1-2.09 Elektrická požární signalizace - Část 20: Nasávací hlásiče; 01.04.2007 (CPR) 01.07.2009 (CPR) OS/NB 1 10
AC:2008     01.08.2009 (CPR) 01.08.2009 (CPR)      
EN 54-21:2006 ČSN EN 54-21:2007 Elektrická požární signalizace - Část 21: Poplachová a poruchová přenosová zařízení; 01.03.2007 (CPR) 01.06.2009 (CPR) OS/NB 1 10
EN 54-2:1997 ČSN EN 54-2:1999Změna A1-5.07 Elektrická požární signalizace - Část 2: Ústředna; 01.01.2008 (CPR) 01.08.2009 (CPR) OS/NB 1 10
AC:1999     01.01.2008 (CPR) 01.01.2008 (CPR)      
A1:2006     01.01.2008 (CPR) 01.08.2009 (CPR)      
EN 54-23:2010 ČSN EN 54-23:2010 Elektrická požární signalizace - Část 23: Požární poplachová zařízení - Optická výstražná zařízení; 01.12.2010 (CPR) 31.12.2013 (CPR) OS/NB 1 10
EN 54-24:2008 ČSN EN 54-24:2008 Elektrická požární signalizace - Část 24: Komponenty hlasových výstražných systémů – Reproduktory; 01.01.2009 (CPR) 01.04.2011 (CPR) OS/NB 1 10
EN 54-25:2008 ČSN EN 54-25:2009Oprava 2-5.12Oprava 1-12.10 Elektrická požární signalizace - Část 25: Komponenty využívající radiové spoje; 01.01.2009 (CPR) 01.04.2011 (CPR) OS/NB 1 10
AC:2012     01.07.2012 (CPR) 01.07.2012 (CPR)      
EN 54-3:2001 Zrušená (zatím harmonizovaná) je nahrazena EN 54-3:2014Zatím neharmonizovaná ČSN EN 54-3:2002Změna A1-6.03Změna A2-1.07Změna Z1-12.14(Zrušená (zatím harmonizovaná)) je nahrazena ČSN EN 54-3 ed.2:2017Zatím neharmonizovaná Elektrická požární signalizace - Část 3: Požární poplachová zařízení - Sirény; 01.04.2003 (CPR) 01.06.2009 (CPR) OS/NB 1 10
A1:2002     01.04.2003 (CPR) 30.06.2005 (CPR)      
A2:2006     01.03.2007 (CPR) 01.06.2009 (CPR)      
EN 54-4:1997 ČSN EN 54-4:1999Změna A1-9.03Změna A2-3.07 Elektrická požární signalizace - Část 4: Napájecí zdroj; 01.10.2003 (CPR) 01.08.2009 (CPR) OS/NB 1 10
AC:1999     01.06.2005 (CPR) 01.06.2005 (CPR)      
A1:2002     01.10.2003 (CPR) 01.08.2009 (CPR)      
A2:2006     01.06.2007 (CPR) 01.08.2009 (CPR)      
EN 54-5:2017+A1:2018 Zrušená (zatím harmonizovaná) je nahrazena EN 54-5:2000Zrušená EN 54-5+A1:2021Zatím neharmonizovaná ČSN EN 54-5+A1:2021(Zatím neharmonizovaná) nahrazuje ČSN EN 54-5+A1:2019 Zrušená (zatím harmonizovaná) ČSN EN 54-5:2001Změna Z1-4.17Změna A1-6.03Zrušená Elektrická požární signalizace - Část 5: Hlásiče teplot - Bodové hlásiče teplot 20.03.2019 (CPR) 31.08.2022 (CPR) OS/NB 1 10
EN 54-7:2018 nahrazuje EN 54-7:2000Zrušená ČSN EN 54-7 ed. 2:2022 nahrazuje ČSN EN 54-7:2001Změna Z2-3.22Změna A1-6.03Změna A2-12.06Zrušená Elektrická požární signalizace - Část 7: Hlásiče kouře - Bodové hlásiče využívající rozptýlené světlo, vysílané světlo nebo ionizaci 20.03.2019 (CPR) 31.08.2022 (CPR) OS/NB 1 10
EN 671-1:2012 ČSN EN 671-1 ed. 2:2012 Stabilní hasicí zařízení - Hadicové systémy - Část 1: Hadicové navijáky s tvarově stálou hadicí; 01.03.2013 (CPR) 01.07.2013 (CPR) OS/NB 1 10
EN 671-2:2012 ČSN EN 671-2 ed. 2:2012 Stabilní hasicí zařízení - Hadicové systémy - Část 2: Hydrantové systémy se zploštitelnou hadicí; 01.03.2013 (CPR) 01.07.2013 (CPR) OS/NB 1 10
Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím