Informační systém Uvádění výrobků na trh
Nacházíte se: Domů » Terminologická databáze » ČSN EN ISO 22301 - systém managementu

ČSN EN ISO 22301 - Bezpečnost a odolnost – Systémy managementu kontinuity podnikání – Požadavky

Stáhnout normu: ČSN EN ISO 22301 (Zobrazit podrobnosti)
Datum vydání/vložení: 2020-05-01
Zdroj: https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:22301:ed-2:v1:en
Třidící znak: 012306
Obor: Ochrana společnosti a obyvatel
Stav: Platná
Nahlásit chybu

3.16 systém managementu

soustava navzájem souvisejících a navzájem na sebe působících složek organizace (3.21) pro stanovení politik (3.24), cílů (3.20) a procesů (3.26) k dosažení těchto cílů

POZNÁMKA 1 k heslu Systém managementu se může týkat jednoho oboru nebo více oborů.

POZNÁMKA 2 k heslu Prvky systému zahrnují strukturu organizace, role a odpovědnosti, plánování a provoz.

POZNÁMKA 3 k heslu Rozsah působnosti systému managementu může zahrnovat celou organizaci, specifické a identifikované funkce organizace, specifické a identifikované útvary organizace nebo jednu nebo více funkcí napříč skupinou organizací.

POZNÁMKA 4 k heslu Tento termín představuje jeden z obecných termínů a základních definic závazné struktury ISO norem systému managementu.

3.16 management system

set of interrelated or interacting elements of an organization (3.21) to establish policies (3.24) and objectives (3.20) and processes (3.26) to achieve those objectives

Note 1 to entry: A management system can address a single discipline or several disciplines.

Note 2 to entry: The system elements include the organization’s structure, roles and responsibilities, planning and operation.

Note 3 to entry: The scope of a management system can include the whole of the organization, specific and identified functions of the organization, specific and identified sections of the organization, or one or more functions across a group of organizations.

Note 4 to entry: This constitutes one of the common terms and core definitions of the high level structure for ISO management system standards.

Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím