Informační systém Uvádění výrobků na trh
Nacházíte se: Domů » Terminologická databáze » ČSN EN ISO 22301 - organizace

ČSN EN ISO 22301 - Bezpečnost a odolnost – Systémy managementu kontinuity podnikání – Požadavky

Stáhnout normu: ČSN EN ISO 22301 (Zobrazit podrobnosti)
Datum vydání/vložení: 2020-05-01
Zdroj: https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:22301:ed-2:v1:en
Třidící znak: 012306
Obor: Ochrana společnosti a obyvatel
Stav: Platná
Nahlásit chybu

3.21 organizace

osoba nebo skupina osob, která má své vlastní funkce s odpovědnostmi, pravomocemi a se vztahy k dosažení cílů (3.20)

POZNÁMKA 1 k heslu Pojem organizace zahrnuje přinejmenším osobu samostatně výdělečně činnou, společnost, korporace, firmu, podnik, správní orgán, společnost, dobročinnou organizaci nebo instituci, nebo jejich část či kombinaci, ať už jsou či nejsou právnickou osobou, veřejné nebo soukromé.

POZNÁMKA 2 k heslu U organizací s více než jednou provozní jednotkou může být každá tato jednotka definována jako organizace.

POZNÁMKA 3 k heslu Tento termín představuje jeden z obecných termínů a základních definic závazné struktury ISO norem systému managementu. Původní definice byla upravena doplněním poznámky 2 k heslu.

3.21 organization

person or group of people that has its own functions with responsibilities, authorities and relationships to achieve its objectives (3.20)

Note 1 to entry: The concept of organization includes, but is not limited to, sole-trader, company, corporation, firm, enterprise, authority, partnership, charity or institution, or part or combination thereof, whether incorporated or not, public or private.

Note 2 to entry: For organizations with more than one operating unit, a single operating unit can be defined as an organization.

Note 3 to entry: This constitutes one of the common terms and core definitions of the high level structure for ISO management system standards. The original definition has been modified by adding Note 2 to entry.

Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím