Informační systém Uvádění výrobků na trh
Nacházíte se: Domů » Terminologická databáze » ČSN EN ISO 22301 - riziko

ČSN EN ISO 22301 - Bezpečnost a odolnost – Systémy managementu kontinuity podnikání – Požadavky

Stáhnout normu: ČSN EN ISO 22301 (Zobrazit podrobnosti)
Datum vydání/vložení: 2020-05-01
Zdroj: https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:22301:ed-2:v1:en
Třidící znak: 012306
Obor: Ochrana společnosti a obyvatel
Stav: Platná
Nahlásit chybu

3.30 riziko

účinek nejistoty na dosažení cílů (3.20)

POZNÁMKA 1 k heslu Účinek je odchylka od očekávaného ať už kladná nebo záporná.

POZNÁMKA 2 k heslu Nejistota je stav, dokonce i částečného nedostatku informací, související s pochopením nebo znalostí události a jejích následků nebo možností výskytu.

POZNÁMKA 3 k heslu Rizika jsou často charakterizována odkazem na potencionální události (jak je definováno v ISO Pokynu 73) a následky (jak je definováno v ISO Pokynu 73) nebo na jejich kombinaci.

POZNÁMKA 4 k heslu Riziko se často vyjadřuje jako kombinace následků události (včetně změn okolností) a s ní související možností výskytu (jak je definováno v ISO Pokynu 73).

POZNÁMKA 5 k heslu Tento termín představuje jeden z obecných termínů a základních definic závazné struktury ISO norem systému managementu. Definice byla upravena doplněním „na dosažení cílů“, aby byla v souladu s ISO 31000.

3.30 risk

effect of uncertainty on objectives (3.20)

Note 1 to entry: An effect is a deviation from the expected – positive or negative.

Note 2 to entry: Uncertainty is the state, even partial, of deficiency of information related to, understanding or knowledge of, an event, its consequence, or likelihood.

Note 3 to entry: Risk is often characterized by reference to potential “events” (as defined in ISO Guide 73) and “consequences” (as defined in ISO Guide 73), or a combination of these.

Note 4 to entry: Risk is often expressed in terms of a combination of the consequences of an event (including changes in circumstances) and the associated likelihood (as defined in ISO Guide 73) of occurrence.

Note 5 to entry: This constitutes one of the common terms and core definitions of the high level structure for ISO management system standards. The definition has been modified to add “on objectives” to be consistent with ISO 31000.

Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím