Informační systém Uvádění výrobků na trh
Nacházíte se: Domů » Terminologická databáze » ČSN EN ISO 22301 - cíl

ČSN EN ISO 22301 - Bezpečnost a odolnost – Systémy managementu kontinuity podnikání – Požadavky

Stáhnout normu: ČSN EN ISO 22301 (Zobrazit podrobnosti)
Datum vydání/vložení: 2020-05-01
Zdroj: https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:22301:ed-2:v1:en
Třidící znak: 012306
Obor: Ochrana společnosti a obyvatel
Stav: Platná
Nahlásit chybu

3.20 cíl

výsledek, kterého se má dosáhnout

POZNÁMKA 1 k heslu Cíl může být strategický, taktický nebo operativní.

POZNÁMKA 2 k heslu Cíle se mohou vztahovat k různým disciplínám (jako jsou finanční, zdravotní a bezpečnostní a environmentální cíle) a mohou se použít na různých úrovních (jako je strategická úroveň, týkající se celé organizace, projektu, produktu a procesu (3.26)).

POZNÁMKA 3 k heslu Cíl může být vyjádřen různými způsoby, např. jako zamýšlený výstup, účel, operativní kritérium, cíl kontinuity podnikání (3.3), nebo použitím jiných slov s obdobným významem (např. záměr, dlouhodobý cíl nebo krátkodobý cíl).

POZNÁMKA 4 k heslu V kontextu systému managementu (3.16) kontinuity podnikání, jsou cíle kontinuity podnikání stanovovány organizací (3.21) v souladu s politikou (3.24) kontinuity podnikání tak, aby bylo dosaženo konkrétních výsledků.

POZNÁMKA 5 k heslu Tento termín představuje jeden z obecných termínů a základních definic závazné struktury ISO norem systému managementu.

3.20 objective

result to be achieved

Note 1 to entry: An objective can be strategic, tactical, or operational.

Note 2 to entry: Objectives can relate to different disciplines (such as financial, health and safety, and environmental goals) and can apply at different levels (such as strategic, organization-wide, project, product and process (3.26)).

Note 3 to entry: An objective can be expressed in other ways, e.g. as an intended outcome, a purpose, an operational criterion, as a business continuity (3.3) objective, or by the use of other words with similar meaning (e.g. aim, goal, or target).

Note 4 to entry: In the context of business continuity management systems (3.16), business continuity objectives are set by the organization (3.21), consistent with the business continuity policy (3.24), to achieve specific results.

Note 5 to entry: This constitutes one of the common terms and core definitions of the high level structure for ISO management system standards.

Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím